7 elementów, które należy uwzględnić w Kodeksie Etyki Twojej firmy

7 elementów, które należy uwzględnić w Kodeksie Etyki Twojej firmy

Marta Giemza |

Niezależnie od tego, czy Twoja firma składa się z trzech, trzydziestu czy trzystu pracowników, Kodeks Etyki może okazać się niezbędny do utrzymania profesjonalnego oraz produktywnego środowiska pracy oraz ma on swoje zastosowanie od pracowników na najniższych szczeblach do kadry kierowniczej najwyższego szczebla. Należy jednak pamiętać, że kodeks ten jest najskuteczniejszy, gdy komunikuje wartości firmy w sposób przejrzysty.

Tworząc Kodeks Etyki dla swojej firmy warto uwzględnić 7 elementów:

Kluczowe wartości

Skuteczny kodeks zapewnia dostęp do kultury firmy, jest narzędziem opartym na wartościach i powinien je przedstawiać. Kodeks skoncentrowany na kulturze firmy powinien oferować pracownikom wskazówki i wsparcie, których potrzebują na przykład podczas rozwiązywania dylematów w miejscu pracy oraz zagwarantować, że procesy takie jak pozyskiwanie nowych pracowników są prowadzone zgodne z zasadami etycznymi.

Środki przeciwko dyskryminacji

Warto, aby w Kodeksie Etyki firmy znalazły się regulacje przeciwko dyskryminacji, uprzedzeniom, rasizmowi czy nękaniu. Jako pracodawca powinieneś przestrzegać kar w przypadku popełnienia takich czynów.

Czystość i higienę osobistą

W dobie COVID-19 kwestia higieny osobistej okazała się niezwykle ważna. Zapewnienie czystości i higieny osobistej jest konieczne nie tylko względem zdrowia, ale także z uwagi na szacunek dla współpracowników.

Odpowiedzialność

Elementem Kodeksu Etyki może być nie tylko wyjaśnienie jakie zachowania są zabronione, ale także wyjaśnienie mechanizmów odpowiedzialności, które uruchamiane są w przypadku naruszenia kodeksu przez pracowników. Może to obejmować działania naprawcze takie jak obowiązkowe szkolenia, pisemne ostrzeżenia czy tymczasowe zawieszenia.

Warto również pamiętać, że o ile pociąganie pracowników do odpowiedzialności za złamanie Kodeksu Etyki jest niezbędne do utrzymania zdrowej kultury firmy, o tyle nagradzanie członków zespołu za wzmacnianie tejże kultury to świetny sposób na rozwinięcie jej w zgodzie z kodeksem.

Zaangażowanie w rozwój środowiska

Ważne jest, aby uwzględnić zrównoważony rozwój środowiska w Kodeksie Etyki. Według ekspertów, firmy powinny przestrzegać wartości ekologicznych i zaangażować się w rozwój środowiska oraz traktować go jako najwyższy priorytet. Może to obejmować działania związane z ograniczeniem plastikowych opakowań, zakazem używania jednorazowych filiżanek do kawy lub wprowadzeniem hybrydowego systemu pracy – pandemia nauczyła nas wszystkich, że praca w domu jest możliwa, a praktyka ta z pewnością pozwoli zmniejszyć ślad węglowy.

Sprawiedliwość

Kodeks Etyki powinien zawierać zagadnienia dotyczące sprawiedliwości społecznej oraz kwestie określające kary dla tych, którym udowodniono, że lekceważą tę etykę. Ten element Kodeksu Etyki jest szczególnie ważny dla branży obsługi klienta. Klienci, niezależnie od swojego statusu czy sytuacji finansowej mają prawo do uczciwej obsługi.

Ochrona wrażliwych danych

Twój Kodeks Etyki powinien zawierać informację, że wszystkie dane muszą być chronione i nie mogą być udostępniane poza firmą. Pamiętaj, że wszystkie dane mogą być wrażliwe a w niepowołanych rękach – niebezpieczne.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować