POLITYKA COOKIES

§1. Definicje.

1. Pliki cookies – małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Stronę. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin i dokonywanych przez Ciebie czynności.

2. Administrator (My) – WeMoral sp. z o.o., ul. Grabińska 22F/2, 92-780 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000940937, posiadająca nr NIP: 7282858021, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, posiadająca adres e-mail: hello@wemoral.com , oraz nr tel: 574 139 632.

3. Polityka – niniejsza Polityka cookies.

4. Strona – będąca własnością Administratora strona internetowa dostępna pod adresem https://wemoral.com

5. Użytkownik (Ty) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę.

6. Regulamin – regulamin strony internetowej https://wemoral.com oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem.

§2. Cele zbierania informacji.

1. Przy pomocy plików cookies zbieramy informacje o Twojej aktywności na Stronie.

2. Zbieramy te informacje m.in. w celach analitycznych, statystycznych oraz marketingowych.

3. Twoja aktywność na Stronie jest rejestrowana w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem.

4. Zbierane informacje możemy wykorzystywać w szczególności w celu:

1) dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług (cookies serwisowe). W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);

b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);

c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);

d) sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);

e) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),

f) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych (są to pliki wykorzystywane w celu analizy w jaki sposób korzystasz ze Strony do tworzenia statystyk i raportów dotyczących ich funkcjonowania).

2) marketingowym m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej (cookies marketingowe), czyli takiej która odpowiada Twoim zainteresowaniom. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie tych informacji, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być w każdym momencie wycofana.

§3. Wykorzystywane pliki cookies.

Poniżej przedstawiamy wykorzystywane przez nas pliki cookies:

Nazwa

Domena

Wygaśnięcie

Opis

_ga

google.com

2 lata

Służy do rozróżniania użytkowników.

_gcl_au

google.com

2 lata

Służy do utrzymywania stanu sesji.

_clck

clarity.ms

1 rok

Utrwala identyfikator użytkownika Clarity i preferencje, unikalne dla tej witryny, w przeglądarce. Zapewnia to, że zachowanie podczas kolejnych wizyt w tej samej witrynie zostanie przypisane do tego samego identyfikatora użytkownika.

_clsk

clarity.ms

sesja

Łączy wiele odsłon stron przez użytkownika w jedno nagranie sesji Clarity.

CLID

clarity.ms

1 rok

Identyfikuje, kiedy Clarity po raz pierwszy zobaczył tego użytkownika w dowolnej witrynie przy użyciu Clarity.

ANONCHK

clarity.ms

1 rok

Wskazuje, czy MUID jest przenoszony do ANID, pliku cookie używanego do celów reklamowych. Clarity nie używa ANID, więc zawsze jest to ustawione na 0.

MR

clarity.ms

1 rok

Wskazuje, czy odświeżyć MUID.

MUID

clarity.ms

1 rok

Identyfikuje unikalne przeglądarki internetowe odwiedzające witryny firmy Microsoft. Te pliki cookie są wykorzystywane do celów reklamowych, analitycznych witryn i innych celów operacyjnych.

SM

clarity.ms

1 rok

Używany do synchronizacji MUID w domenach Microsoft.

_gcl_au

google.com

90 dni

Służy do utrzymywania stanu sesji.

 

§4. Zarządzanie cookies.

1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze Strony.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

1) Edge

2) Internet Explorer

3) Chrome

4) Safari

5) Firefox

6) Opera

Urządzenia mobilne:

7) Android

8) Safari (iOS)

9) Windows Phone

§5. Istotne techniki marketingowe.

1. Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie. Nie przekazujemy do operatora tych usług danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Stosujemy techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania na Stronie, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Stosujemy rozwiązanie badające zachowanie Użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na Stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

4. Stosujemy rozwiązanie automatyzujące działanie Strony w odniesieniu do Użytkowników.

5. Strona wykorzystuje również dane z Map Google (należących do Google Inc.). Jeśli Użytkownik poda zarejestrowany adres podczas wypełniania danych w swoim profilu, Google przechowuje również adres IP na serwerze w USA. Umożliwiamy korzystanie z Google Maps, aby pomóc znaleźć miasta podane przez Użytkowników na Stronie.

§6. Dane kontaktowe.

We wszelkich sprawach, o których mowa w niniejszej Polityce, w szczególności związanych ze zbieraniem informacji o Twojej aktywności na Stronie, możesz się z nami skontaktować poprzez:

1) e-mail: hello@wemoral.com

2) listownie na adres: Wemoral sp. z o.o., Ul. Grabińska 22F/2, 92-780 Łódź

§7. Postanowienia końcowe.

1. Strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie na stronach internetowych osób trzecich, zapoznaj się z ich polityką dotyczącą plików cookie.

2. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.09.2023