POLITYKA PRYWATNOŚCI

§1. Definicje.

1. Administrator (My) – WeMoral sp. z o.o., ul. Grabińska 22F/2, 92-780 Łódź, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000940937, posiadająca nr NIP: 7282858021, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, posiadająca adres e-mail: hello@wemoral.com oraz nr tel: 574 139 632.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności WeMoral.

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Strona – będąca własnością Administratora strona internetowa dostępna pod adresem https://wemoral.com/.

6. Użytkownik (Ty) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

7. Regulamin – regulamin strony internetowej https://wemoral.com/ oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem.

§2. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze Strony.

W związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie ze Strony.

 

§3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na Stronie.

KORZYSTANIE ZE STRONY

1. Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii, inne dane podane przez Użytkowników), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (przy czym za zarejestrowanego Użytkownika nie uważa się Użytkownika, który skorzystał z usługi darmowego konta) [AR2] w następujących celach:

1) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw;

4) w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

2. Twoja aktywność na Stronie, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

REJESTRACJA

3. Podczas rejestracji zostaniesz proszony o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi możesz podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli założyć Twojego konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

4. Twoje dane osobowe są przetwarzane:

1) w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Strony, jak również sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

3) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw;

4) w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów) – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”.

 

KORZYSTANIE Z PŁATNYCH USŁUG

5. Podczas składania zamówienia zostaniesz proszony o podanie danych niezbędnych do jego zrealizowania. W celu ułatwienia obsługi możesz podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia zamówienia i zarządzania nim, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli zrealizować zamówienia. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne

6. Jeżeli złożysz u nas zamówienie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) w celu realizacji złożonego zamówienia i następnych zamówień – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2) w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności na Stronie, a także Twoich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

4) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

 

FORMULARZE KONTAKTOWE

7. W ramach Strony zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Twoich danych osobowych niezbędnych do tego, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. W formularzu możesz podać także inne dane w celu ułatwienia nam kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego pytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

8. Dane osobowe, które prześlesz nam za pomocą formularza kontaktowego są przetwarzane:

1) w celu identyfikacji Ciebie jako nadawcy oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Strony w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

 

NEWSLETTER

9. Świadczymy usługę newslettera na zasadach określonych w Regulaminie, tylko jeżeli podasz nam w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

10. Dane osobowe zebrane na potrzeby newslettera są przetwarzane:

10.1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), jak również Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

10.2. w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

10.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności na Stronie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

10.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§4. Marketing.

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

1) wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa);

2) wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);

3) kierowaniu e-mailowych powiadomień zawierających informacje handlowe (usługa newslettera);

4) kierowaniu e-mailowych powiadomień o ofertach lub promocjach usług własnych lub na zlecenie podmiotów trzecich, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe, w związku z przerwanym procesem zakupowym (porzucony koszyk);

5) prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).

2. W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeli wyrazisz na to zgodę). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych jest zawsze Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą możesz w każdej chwili wycofać.

 

REKLAMA KONTEKSTOWA

4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej, czyli reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

REKLAMA BEHAWIORALNA

5. My oraz nasi zaufani partnerzy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej, czyli reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, którą możesz w każdym momencie wycofać.

 

MARKETING BEZPOŚREDNI

6. Twoje Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez nas, abyśmy mogli kierować do Ciebie treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania podejmujemy wyłącznie w przypadku, gdy wyraziłeś na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

§6. Portale społecznościowe.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

§7. Okres przetwarzania danych osobowych.

1. Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania przez Ciebie wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes).

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

3. Po upływie okresu przetwarzania Twoje dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§8. Twoje uprawnienia.

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;

2) prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

3) prawo do sprostowania – na Twój wniosek jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;

4) prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

5) prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, na Twój wniosek zaprzestaniemy wykonywania operacji na Twoich danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

6) prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – wydamy Ci dostarczone przez Ciebie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz także zażądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że mamy do tego odpowiednie możliwości techniczne;

7) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

8) prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;

9) prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody;

10) prawo do skargi – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§9. Odbiorcy danych.

1. W związku z tym, że chcemy realizować dla Ciebie jak najlepsze usługi, będziemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym zaufanym partnerom, podwykonawcom oraz podmiotom z nami współpracującym, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, płatności elektroniczne, agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz naszym podmiotom powiązanym.

2. Twoje dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

§10. Przekazywanie danych poza EOG.

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. Za każdym razem zostaniesz o tym powiadomiony.

 

§11. Bezpieczeństwo danych osobowych.

1. Wiedz, że podejmujemy wszelkie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie.

§12. Dane kontaktowe.

We wszelkich sprawach, o którym mowa w niniejszej Polityce, w szczególności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez:

1) e-mail: hello@wemoral.com

2) listownie na adres: Wemoral sp. Z o.o., ul. Grabińska 22F/2, 92-780 Łódź

§13. Zmiany Polityki.

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.09.2023