POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

z WeMoral.com


 1. WeMoral.com– to platforma internetowa dostarczająca rozwiązania technologiczne umożliwiające Sygnaliście zgłoszenie anonimowej Reklamacji dotyczącej Pracodawcy oraz umożliwiające Pracodawcy uzyskanie dostępu do Reklamacji i udzielenie odpowiedzi na Reklamację.
 2. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do WeMoral.com,dostępny po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika oraz wprowadzeniu loginu i hasła w wyznaczonym miejscu.
 3. Kontroler – WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021
 4. Polityka Prywatności i Cookies – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies, dostępny pod adresem https://wemoral.com/privacy-policy.
 5. Regulamin – Regulamin WeMoral.com strony internetowej, dostępny pod adresem https://wemoral.com/toc
 6. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem WeMoral.com, akceptacji Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia Użytkownikowi założenie Konta oraz uzyskanie dostępu do części treści WeMoral.com, niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych.
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2016 L 119/1)
 8. Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkowników przez WeMoral.com za pośrednictwem WeMoral.com zgodnie z Regulaminem.
 9. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Wemoral.com

Pliki cookie

Cookies to niewielkie pliki wysyłane przez strony internetowe do przeglądarki i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, np. komputerze, telefonie komórkowym, tablecie. Między innymi umożliwiają one stronom internetowym przechowywanie i pobieranie informacji o preferencjach użytkownika lub jego sprzęcie w zakresie przeglądania stron internetowych lub rozpoznawanie Użytkownika i ulepszanie oferowanych usług.

Rodzaje plików cookies

Pliki cookie można podzielić na różne kategorie, zgodnie z poniższymi przykładami.

W zależności od czasu trwania (aktywności w przeglądarce) możemy wyróżnić cookies sesyjne i trwałe. Trwałe pliki cookies wykorzystywane są podczas przeglądania strony internetowej i przechowywane tylko podczas danej sesji przeglądania, czyli do końca sesji przeglądania. Stałe pliki cookies przechowywane są przez określony czas, nawet po przejrzeniu strony internetowej przez Użytkownika.

W zależności od podmiotu, który je posiada, możemy wyróżnić pliki cookies własne i stron trzecich (podmiotów zewnętrznych). Własne pliki cookie są tworzone przez domenę strony internetowej odwiedzanej przez użytkownika (wskazaną w pasku adresu przeglądarki) i mogą być dostępne tylko przez tę domenę. Pliki cookie stron trzecich (podmiotów zewnętrznych) są tworzone i zarządzane przez domeny inne niż odwiedzana strona internetowa. Są one zwykle używane do śledzenia użytkowników na różnych stronach internetowych, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać dostosowane reklamy.

W zależności od celów możemy wyróżnić techniczne, analityczne i personalizacyjne pliki cookie. Techniczne pliki cookies są uważane za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, a zatem również usług oferowanych w jej ramach. Analityczne pliki cookie służą do anonimowego badania i poznania zachowań użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Personalizacyjne pliki cookie umożliwiają stronie internetowej korzystanie z ogólnego zestawu predefiniowanych funkcji (np. języka, rodzaju używanej przeglądarki) dla każdego użytkownika.

Pliki cookie używane przez WeMoral.com

WeMoral.com, oprócz niezbędnych technicznych plików cookie, które umożliwiają korzystanie z wielu podstawowych funkcji WeMoral.com., wykorzystuje pliki cookie również do innych celów, takich jak:

 • poprawa jakości usług świadczonych na rzecz Użytkowników;
 • rozumienie zachowań Użytkowników serwisu oraz analizowanie informacji w celach statystycznych;
 • poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom;
 • zwiększenie szybkości strony internetowej.

Pliki cookie używane przez WeMoral.com:

Plik cookie

Opis

Czas użytkowania

Źródło

Lokalna pamięć masowa

Techniczny plik cookie służący do przechowywania informacji o języku i miastach, z których użytkownicy uzyskują dostęp do strony internetowej (anonimowo za pomocą losowego identyfikatora) w celu poprawy ich doświadczenia związanego z korzystaniem z niej

Niezdefiniowany

_

_utma

Analityczny plik cookie identyfikujący poszczególnych gości. Służy do rejestracji indywidualnych gości w celach statystycznych i analitycznych.

2 lata

Google (Analytics)

_utmb

Analityczny plik cookies odpowiedzialny za przechowywanie informacji o danej wizycie. Służy do rejestrowania poszczególnych wizyt w celach statystycznych i analitycznych.

30 minut

_utmc

Analityczny plik cookies odpowiedzialny za określenie, czy rozpocząć śledzenie nowej wizyty, czy też zebrane dane należy przypisać do starej. W tym celu współpracuje z _utmb.

Na czas trwania sesji przeglądarki (indywidualnie dla każdego użytkownika)

_utmz

Analityczny plik cookie identyfikujący źródła poszczególnych wizyt. Służy do rejestrowania poszczególnych źródeł wizyt w celach statystycznych i analitycznych.

6 miesięcy

_utmv

Analityczny plik cookie identyfikujący poszczególnych gości. Służy do rejestracji indywidualnych gości w celach statystycznych i analitycznych.

2 lata

WeMoral.com platforma wykorzystuje również dane z Map Google (należących do Google Inc.). Jeśli użytkownik poda zarejestrowany adres podczas wypełniania danych w swoim profilu, Google przechowuje również adres IP na serwerze w USA. Umożliwiamy korzystanie z Google Maps, aby pomóc znaleźć miasta podane przez użytkowników na stronie internetowej.

Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie na stronach internetowych osób trzecich, zapoznaj się z ich polityką dotyczącą plików cookie.

Zarządzanie plikami cookie

Użytkownik może określić warunki przechowywania plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna ich przetwarzania

 1. Dane zebrane podczas Rejestracji będą przetwarzane w następujących celach:
 1. świadczenie Usług oraz utrzymanie i obsługa Konta Użytkownika na WeMoral.com – podstawą prawną jest:
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • w zakresie danych podanych przez Użytkowników dobrowolnie – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika;
 1. handlowe i marketingowe – podstawą prawną jest:
 • w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • w zakresie prezentacji treści marketingowych w newsletterze oraz w WeMoral.com – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich w promowaniu własnych marek oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody. Obejmuje to również profilowanie, czyli dostosowywanie oferty, np. wybór treści reklamowych w newsletterach w ramach wyszukiwań użytkownika na stronie internetowej lub wybór treści w ramach wyskakujących okienek wyświetlanych na stronie internetowej.
 1. statystyczno-analityczne – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w WeMoral.com w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności;
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w obronie swoich praw.

 1. Dane Użytkowników (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) korzystających z WeMoral.com będą przetwarzane w następujących celach:
 1. świadczenia Usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 2. handlowe i marketingowe – podstawą prawną jest:
 • w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • w zakresie prezentowania treści marketingowych w newsletterze oraz w WeMoral.com – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich w promowaniu własnych marek oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody. Obejmuje również profilowanie, czyli dostosowywanie oferty, np. spersonalizowane oferty, promocje, rabaty.
 1. statystyczno-analityczne – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzaniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności;
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w obronie swoich praw.

 1. Dane Użytkowników podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w następujących celach:
 1. identyfikacja nadawcy i obsługa jego zapytania przesłanego za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą przetwarzania jest:
 • w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
 • w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgody Użytkownika.
 1. statystyczno-analityczne – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzaniu analiz aktywności Użytkowników w serwisie w celu poprawy wykorzystywanych funkcjonalności;
 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora w obronie swoich praw.

Odbiorcy danych

W związku ze świadczeniem Usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom i podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania WeMoral.com oraz sprawnej obsługi użytkowników platformy, czyli w szczególności:

 1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną niezbędną do świadczenia usług na WeMoral.com, w szczególności dostawcy, którzy hostują, przechowują i utrzymują WeMoral.com stronę internetową, jej zawartość i przetwarzane dane osobowe oraz którzy zarządzają infrastrukturą;
 2. partnerom wspierającym Administratora w świadczeniu usług marketingowych, w tym wysyłaniu wiadomości promocyjnych o produktach oferowanych na WeMoral.com, którzy organizują konkursy, promocje;
 3. dostawcom świadczącym usługi księgowe, płatności elektroniczne, dostarczający systemy marketingowe, systemy analizujące ruch na WeMoral.com, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
 4. podmiotom powiązanym z Administratorem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Czas przechowywania danych

Czas trwania przetwarzania danych przez Administratora uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas trwania Usługi, do czasu wycofania zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może ulec wydłużeniu, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie tylko wtedy, gdy i w zakresie wymaganym przez prawo. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
 2. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a tym samym do korzystania WeMoral.com, otrzymywania newslettera lub wykonywania przez Administratora innych funkcjonalności związanych z korzystaniem z WeMoral.com.

Zabezpieczanie danych osobowych

Administrator dokłada wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć podane dane osobowe oraz zabezpieczyć prywatność użytkowników, w szczególności przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

Zmiany w Polityce Prywatności i Plików Cookies

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Plików Cookies poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i plików cookie na WeMoral.com. Jednocześnie poinformujemy Cię o tym poprzez newsletter oraz wiadomość widoczną na naszej stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, wykorzystywania plików cookies oraz zasad korzystania z WeMoral.com, a także gdy chcesz skorzystać z praw Użytkowników, skontaktuj się z Administratorem pod numerem WeMoral.com.