KONFIDENCIALITĀTES UN SĪKDATŅU POLITIKA

no Wemoral.com


 1. WeMoral.com — ir interneta platforma, kas nodrošina tehnoloģiskus risinājumus, kas ļauj ziņot par anonīmu sūdzību par darba devēju un ļauj darba devējam piekļūt Sūdzībai un sniegt atbildi uz sūdzību.
 2. Konts - Lietotāja individuāla piekļuve WeMoral.com , kas pieejams pēc Lietotāja reģistrācijas un ievadot lietotājvārdu un paroli norādītajā vietā.
 3. Kontrolieris — WeMoral sp. z o.o. z siedziw Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Remonowy dla Łodzi — Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021
 4. Privātuma un sīkdatņu politika — šis dokuments, kurā precizēti noteikumi par personas datu apstrādi un sīkdatņu izmantošanu, pieejams tīmekļa vietnē https://wemoral.com/privacy-policy.
 5. Noteikumi un nosacījumi — Noteikumi un nosacījumi mājas lapā Wemoral.com, pieejams https://wemoral.com/toc
 6. Reģistrācija - darbība, kas ietver Wemoral.com pieejamās reģistrācijas veidlapas aizpildīšanu, Noteikumu pieņemšanu un piekrišanu personas datu apstrādei, kas ļauj Lietotājam izveidot Kontu un piekļūt daļai no Wemoral.com satura, kas nav pieejams nereģistrētajiem Lietotājiem.
 7. GDPR — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) ( Eiropas Savienība 2016 L 119/1)
 8. Pakalpojumi — pakalpojumi, ko Lietotājiem sniedz Wemoral.com, izmantojot Wemoral.com saskaņā ar Noteikumiem un nosacījumiem.
 9. Lietotājs — ir persona, kas izmanto Wemoral.com

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir mazas datnes, ko tīmekļa vietnes nosūta pārlūkprogrammai un tiek glabāti Lietotāja ierīcē, piemēram, datorā, mobilajā tālrunī, planšetdatorā. Cita starpā tās ļauj tīmekļa vietnēm glabāt un lejupielādēt informāciju par lietotāja vēlmēm vai viņa aprīkojumu tīmekļa vietņu pārlūkošanas ziņā vai atpazīt Lietotāju un uzlabot piedāvātos pakalpojumus.

Sīkfailu veidi

Sīkdatnes var iedalīt dažādās kategorijās saskaņā ar tālāk sniegtajiem piemēriem.

Atkarībā no darbības ilguma (pārlūkprogrammā) mēs varam atšķirt sesijas un pastāvīgās sīkdatnes. Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļa vietnes pārlūkošanas laikā un tiek saglabātas tikai konkrētās pārlūkošanas sesijas laikā, tas ir līdz pārlūkošanas sesijas beigām. Pastāvīgās sīkdatnes tiek glabātas noteiktā laika periodā, pat pēc Lietotāja tīmekļa vietnes pārlūkošanas.

Atkarībā no uzņēmuma, kas tos tur, mēs varam atšķirt savas un trešo pušu sīkdatnes (no ārējām vienībām). Pašu sīkdatnes veido lietotāja apmeklētās tīmekļa vietnes domēns (norādīts pārlūkprogrammas adreses joslā), un tiem var piekļūt tikai šis domēns. Trešo pušu sīkdatnes (ārējo subjektu) izveido un pārvalda citi domēni, kas nav apmeklētā tīmekļa vietne. Tos parasti izmanto, lai izsekotu lietotājus dažādās tīmekļa vietnēs, lai lietotāji varētu saņemt pielāgotu reklāmu.

Atkarībā no mērķiem mēs varam atšķirt tehniskās, analīzes un personalizēšanas sīkdatnes. Tehniskās sīkdatnes tiek uzskatītas par nepieciešamām pareizai tīmekļa vietnes darbībai, un līdz ar to arī tās ietvaros piedāvātajiem pakalpojumiem. Analīzes sīkdatnes tiek izmantotas, lai anonīmi pētītu un uzzinātu par lietotāju uzvedību, pārlūkojot tīmekļa vietni. Personalizācijas sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnei izmantot vispārēju iepriekš definētu funkciju kopumu (piemēram, valodu, izmantoto pārlūkprogrammas veidu) katram lietotājam.

Wemoral.com izmantotās sīkdatnes

Wemoral.com papildus nepieciešamajām tehniskajām sīkdatnēm, kas ļauj izmantot daudzas Wemoral.com pamatfunkcijas., izmanto arī sīkdatnes citiem mērķiem, piemēram:

 • Lietotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
 • izpratne par tīmekļa vietnes Lietotāju uzvedību un informācijas analīzi statistikas nolūkos;
 • drošības uzlabošana un krāpšanas novēršana;
 • palielinot tīmekļa vietnes ātrumu.

Wemoral.com izmantotās sīkdatnes:

Sīkdatņu fails

Apraksts

Lietošanas ilgums

Avots

Vietējā krātuve

Tehniskā sīkdatne, ko izmanto, lai uzglabātu informāciju par valodu un pilsētām, no kurām lietotāji piekļūst tīmekļa vietnei (anonīmi izmantojot izlases identifikatoru), lai uzlabotu savu pieredzi saistībā ar tās izmantošanu

Nenoteikts

_

_utma

Analīze cookie fails identificē individuālus viesus. To izmanto, lai reģistrētu individuālus viesus statistikas un analītiskiem mērķiem.

2 gadi

Google (Analytics)

_utmb

Analīzes sīkdatne, kas atbild par informācijas glabāšanu par konkrēto apmeklējumu. To izmanto, lai reģistrētu individuālus apmeklējumus statistikas un analītiskiem mērķiem.

30 minūtes

_utmc

Analīzes sīkdatne, kas atbild par to, vai sākt izsekot jaunam apmeklējumam, vai savāktie dati būtu jāattiecina uz veco. Šim nolūkam tas sadarbojas ar _utmb.

Pārlūkprogrammas sesijas laikā (katram lietotājam atsevišķi)

_utmz

Analīzes sīkdatne, kas identificē atsevišķu apmeklējumu avotus. To izmanto, lai reģistrētu atsevišķus apmeklējumu avotus statistikas un analītiskiem mērķiem.

6 mēneši

_utmv

Analīze cookie fails identificē individuālus viesus. To izmanto, lai reģistrētu individuālus viesus statistikas un analītiskiem mērķiem.

2 gadi

Wemoral.com platforma izmanto arī datus no Google Maps (pieder Google Inc.). Ja lietotājs, aizpildot datus savā profilā, sniedz reģistrētu adresi, Google arī saglabā IP adresi serverī ASV. Mēs iespējojam izmantot Google Maps, lai palīdzētu atrast vietnes lietotāju sniegtās pilsētas.

Tīmekļa vietne var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm. Lai iegūtu plašāku informāciju par sīkdatnēm trešo pušu tīmekļa vietnēs, lūdzu, iepazīstieties ar viņu sīkfailu politiku.

Sīkfailu pārvaldība

Lietotājs var norādīt sīkdatņu uzglabāšanas nosacījumus, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumus.

Datu apstrādes mērķi un to apstrādes juridiskais pamats

 1. Reģistrācijas laikā savāktos datus apstrādā šādiem mērķiem:
 1. Pakalpojumu sniegšana un Lietotāja konta uzturēšana un darbība Wemoral.com- juridiskais pamats ir:
 • VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu lasa kopā ar 2002. gada 18. jūlija aktu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu — lai izpildītu līgumu un veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas;
 • attiecībā uz datiem, ko Lietotāji sniedz brīvprātīgi — VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Lietotāja piekrišana;
 1. komerciālā un mārketinga — juridiskais pamats ir:
 • attiecībā uz biļetena nosūtīšanu — VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts - līguma izpilde un rīcība pirms līguma noslēgšanas;
 • attiecībā uz mārketinga satura uzrādīšanu biļetenā un vietnē Wemoral.com — VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa un trešo personu likumīgās intereses savu zīmolu popularizēšanā un VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts — piekrišana. Tas ietver arī profilēšanu, t. i., piedāvājuma pielāgošanu, piemēram, reklāmas satura atlasi biļetenos kā daļu no lietotāja meklējumiem tīmekļa vietnē vai satura atlasi kā daļu no tīmekļa vietnē redzamajiem uznirstošajiem logiem.
 1. statistiskā un analītiskā - juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa likumīgās intereses veikt lietotāja darbības analīzes Wemoral.comLai uzlabotu izmantotās funkcijas;
 2. iespējamo noteikšanu, izpildi un aizstāvību pret prasījumiem - juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa likumīgās intereses aizstāvēt savas tiesības.

 1. Lietotāju dati (reģistrēti un nav reģistrēti), izmantojot Wemoral.com, apstrādā šādiem mērķiem:
 1. Pakalpojumu sniegšana — juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ko lasa kopā ar 2002. gada 18. jūlija aktu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu — lai izpildītu līgumu un veiktu darbības pirms līguma noslēgšanas;
 2. komerciālā un mārketinga — juridiskais pamats ir:
 • attiecībā uz biļetena nosūtīšanu — VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts - līguma izpilde un rīcība pirms līguma noslēgšanas;
 • attiecībā uz mārketinga satura uzrādīšanu biļetenā un Wemoral.com — VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa un trešo personu likumīgās intereses savu zīmolu popularizēšanā un VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts — piekrišana. Tas ietver arī profilēšanu, t.i., piedāvājuma pielāgošanu, piemēram, personalizētus piedāvājumus, akcijas, atlaides.
 1. statistiskā un analītiskā - juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa likumīgās intereses veikt Lietotāja darbības analīzes tīmekļa vietnē, lai uzlabotu izmantotās funkcijas;
 2. iespējamo noteikšanu, izpildi un aizstāvību pret prasījumiem - juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa likumīgās intereses aizstāvēt savas tiesības.

 1. Lietotāju datus, kas sniegti saziņas veidlapā, apstrādā šādiem mērķiem:
 1. identificēt sūtītāju un apstrādāt viņa pieprasījumu, kas nosūtīts, izmantojot kontaktu veidlapu - apstrādes pamats ir:
 • attiecībā uz datiem, kas vajadzīgi, lai nodibinātu kontaktu vai apstrādātu izmeklēšanu — VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts — apstrādes nepieciešamība līguma izpildei;
 • attiecībā uz datiem, kas nav nepieciešami, lai nodibinātu kontaktu vai apstrādātu izmeklēšanu — VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Lietotāja piekrišana.
 1. statistiskā un analītiskā - juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa likumīgās intereses veikt Lietotāja darbības analīzes tīmekļa vietnē, lai uzlabotu izmantotās funkcijas;
 2. iespējamo noteikšanu, izpildi un aizstāvību pret prasījumiem - juridiskais pamats ir VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - Pārziņa likumīgās intereses aizstāvēt savas tiesības.

Datu saņēmēji

Saistībā ar Pakalpojumu sniegšanu Lietotāju personas dati tiks atklāti darbiniekiem, asociētajiem uzņēmumiem un ārējām vienībām tiktāl, ciktāl tas nepieciešams Wemoral.com pareizai darbībai un platformas lietotāju efektīvam pakalpojumam, proti:

 1. tehnisko pakalpojumu sniedzējiem, kas var pārvaldīt tehnisko infrastruktūru, kas nepieciešama, lai sniegtu pakalpojumus vietnē Wemoral.com, jo īpaši pakalpojumu sniedzējiem, kuri uztur, uzglabā un uztur Wemoral.com tīmekļa vietni, tās saturu un personas datus apstrādā, un kuri pārvalda infrastruktūru;
 2. partneri, kas atbalsta kontrolieri mārketinga pakalpojumu sniegšanā, tostarp nosūtot reklāmas ziņojumus par Wemoral.com piedāvātajiem produktiem, kuri rīko konkursus, akcijas;
 3. sniedzēji, kas sniedz grāmatvedības pakalpojumus, elektronisko maksājumu pakalpojumus, mārketinga sistēmu nodrošināšanu, sistēmas, kas analizē datplūsmu Wemoral.com, mārketinga kampaņu efektivitātes analīzes sistēmas;
 4. ar Pārziņa saistītām vienībām.

Datu nosūtīšana trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām

Pārzinis nepārsūta personas datus trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu glabāšanas ilgums

Pārziņa veiktās datu apstrādes ilgums ir atkarīgs no sniegtā pakalpojuma veida un apstrādes mērķa. Parasti dati tiek apstrādāti visā Pakalpojuma darbības laikā, līdz piekrišana tiek atsaukta (ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu) vai līdz brīdim, kad tiek izvirzīti efektīvi iebildumi pret datu apstrādi gadījumos, kad datu apstrādes juridiskais pamats ir Pārziņa likumīgās intereses.

Datu apstrādes ilgumu var pagarināt, ja apstrāde ir nepieciešama, lai noteiktu, veiktu vai aizstāvētu pret iespējamām pretenzijām, un pēc šī termiņa tikai tad, ja un ciktāl to prasa likums. Pēc apstrādes perioda beigām dati tiek neatgriezeniski dzēsti vai anonimizēti.

Lietotāja tiesības

 1. Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst (“tiesības tikt aizmirstam”) vai ierobežot apstrādi un tiesības iebilst pret apstrādi, tiesības pārsūtīt datus citam pārzinim.
 2. Ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.
 3. Ja Lietotājs nolemj, ka personas datu apstrāde pārkāpj VDAR noteikumus, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam.
 4. Lietotāja personas datu sniegšana vienmēr ir brīvprātīga, bet ir nepieciešama, lai ar Pārziņa noslēgtu līgumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu un tādējādi izmantotu Wemoral.com, lai saņemtu biļetenu vai lai Pārzinis varētu īstenot citas funkcijas, kas saistītas ar Wemoral.com lietošanu.

Personas datu nodrošināšana

Pārzinis dara visu iespējamo, lai pienācīgi aizsargātu sniegtos personas datus un aizsargātu lietotāju privātumu, jo īpaši pret izpaušanu nepiederošām personām.

Grozījumi Privātuma un sīkdatņu politikā

Mēs paturam tiesības mainīt Konfidencialitātes un sīkdatņu politiku, publicējot jauno privātuma un sīkdatņu politiku vietnē Wemoral.com. Tajā pašā laikā mēs par to informēsim, izmantojot biļetenu un ziņu, kas redzams mūsu mājas lapā.

Sazinieties

Ja jums ir papildu jautājumi par privātuma aizsardzību, sīkfailu izmantošanu un Wemoral.com lietošanas noteikumiem, kā arī par to, kā jūs vēlaties izmantot Lietotāju tiesības, lūdzu, sazinieties ar Pārziņa adresi Wemoral.com.