POLICY FÖR SEKRETESS OCH COOKIES

av WeMoral.com


 1. WeMoral.com — är en Internetplattform som tillhandahåller tekniska lösningar som gör det möjligt för visselblåsaren att rapportera ett anonymt klagomål om arbetsgivaren och ge arbetsgivaren tillgång till klagomålet och ge svar på klagomålet.
 2. Konto - Användarens individuella tillgång till WeMoral.com , tillgänglig efter Användarens registrering och ange inloggning och lösenord på den angivna platsen.
 3. Controller — WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021
 4. Sekretess och cookies Policy — detta dokument som anger reglerna för behandling av personuppgifter och användning av cookies, finns på https://wemoral.com/privacy-policy.
 5. Regler och Villkor — Regler och Villkor för webbplatsen WeMoral.com, som finns på https://wemoral.com/toc
 6. Registrering - aktiviteten består i att fylla i registreringsformuläret som finns tillgängligt på WeMoral.com, acceptera villkoren och ge samtycke till behandling av personuppgifter, vilket gör det möjligt för användaren att skapa ett konto och få tillgång till en del av innehållet i WeMoral.com, otillgänglig för oregistrerade användare.
 7. GDPR — Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) ( Europeiska unionen 2016 L 119/1)
 8. Tjänster — tjänster som tillhandahålls användarna av WeMoral.com genom WeMoral.com i enlighet med villkoren.
 9. Användare — avses den person som använder WeMoral.com

cookies

Cookies är små filer som skickas av webbplatserna till webbläsaren och lagras på användarens enhet, t.ex. dator, mobiltelefon, surfplatta. De gör det bland annat möjligt för webbplatserna att lagra och ladda ner information om användarens preferenser eller hans/hennes utrustning när det gäller att surfa på webbplatser eller att känna igen användaren och förbättra de tjänster som erbjuds.

Typer av cookiefiler

Cookies kan delas in i olika kategorier, i enlighet med exemplen nedan.

Beroende på varaktigheten (aktiviteten i webbläsaren) kan vi skilja mellan sessions- och beständiga cookies. Beständiga cookies används när du surfar på webbplatsen och lagras endast under den givna webbläsarsessionen, dvs. fram till slutet av webbläsarsessionen. Permanenta cookies lagras under en angiven tidsperiod, även efter användarens surfning på webbplatsen.

Beroende på vilken enhet som innehar dem kan vi skilja mellan egna och tredjepartscookies (från externa enheter). Egna cookies skapas av domänen på webbplatsen som besöks av användaren (anges i webbläsarens adressfält) och kan endast nås av den här domänen. Tredjepartscookies (av externa enheter) skapas och hanteras av andra domäner än den besökta webbplatsen. De används vanligtvis för att spåra användarna på olika webbplatser, så att användarna kan få skräddarsydd reklam.

Beroende på syftet kan vi skilja mellan tekniska, analys- och personaliseringscookies. Tekniska cookies anses nödvändiga för att webbplatsen ska fungera korrekt, och därför även de tjänster som erbjuds som en del av den. Analyscookies används för att anonymt undersöka och lära sig om användarnas beteende när du surfar på webbplatsen. Med anpassningscookies kan webbplatsen använda en allmän uppsättning fördefinierade funktioner (t.ex. språk, typ av webbläsare som används) för varje användare.

Cookies som används av WeMoral.com

WeMoral.com, förutom de nödvändiga tekniska cookies som gör det möjligt att använda många av de grundläggande funktionerna i WeMoral.com., använder också cookies för andra ändamål, såsom:

 • förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls användarna,
 • förstå beteendet hos webbplatsens användare och analysera information för statistiska ändamål
 • Förbättra säkerheten och förebygga bedrägerier.
 • öka hastigheten på webbplatsen.

Cookies som används av WeMoral.com:

Cookie fil

Beskrivning

Varaktighet för användning

Källa

Lokal lagring

Teknisk cookie-fil som används för att lagra information om språket och de städer från vilka användarna besöker webbplatsen (anonymt genom en slumpmässig identifierare) för att förbättra sin upplevelse av att använda den

Odefinierad

_

_utma

Analys cookie fil som identifierar enskilda gäster. Det används för att registrera enskilda gäster för statistiska och analytiska ändamål.

2 år

Google (Analytics)

_utmb

Analys cookie-fil som ansvarar för att lagra information om ett visst besök. Den används för att registrera enskilda besök för statistiska och analytiska ändamål.

30 minuter

_utmc

Analyscookie-fil som ansvarar för att avgöra om man ska börja spåra ett nytt besök eller om de insamlade uppgifterna ska hänföras till det gamla. För detta ändamål samarbetar den med _utmb.

Under webbläsarsessionens varaktighet (individuellt för varje användare)

_utmz

Analys cookie-fil som identifierar källorna till enskilda besök. Den används för att registrera enskilda besökskällor för statistiska och analytiska ändamål.

6 månader

_utmv

Analys cookie fil som identifierar enskilda gäster. Det används för att registrera enskilda gäster för statistiska och analytiska ändamål.

2 år

WeMoral.com-plattformen använder också data från Google Maps (ägs av Google Inc.). Om användaren anger en registrerad adress när du fyller i data i sin profil lagrar Google även IP-adressen på en server i USA. Vi gör det möjligt att använda Google Maps för att hjälpa till att hitta de städer som användarna tillhandahåller på webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. För mer information om cookies på tredje parts webbplatser, vänligen bekanta dig med deras cookiepolicy.

Hantering av cookies

Användaren kan ange villkoren för lagring av cookies med hjälp av webbläsarens inställningar.

Syftet med behandlingen av uppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen av dem

 1. De uppgifter som samlas in under registreringen ska behandlas för följande ändamål:
 1. tillhandahållande av tjänster och underhåll och drift av Användarens konto på WeMoral.com- Den rättsliga grunden är:
 • Artikel 6.1 b i GDPR jämförd med lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster — i syfte att fullgöra avtalet och vidta åtgärder innan avtalet ingås;
 • Användarens samtycke när det gäller de uppgifter som användaren frivilligt tillhandahåller — Artikel 6.1 a i GDPR
 1. handel och marknadsföring — den rättsliga grunden är
 • när det gäller att skicka nyhetsbrevet — Artikel 6.1 b i GDPR - att utföra avtalet och vidta åtgärder innan avtalet ingås
 • när det gäller att presentera marknadsföringsinnehållet i nyhetsbrevet och på WeMoral.com— Artikel 6.1 f i GDPR — det legitima intresset för den personuppgiftsansvarige och tredje part att marknadsföra sina egna varumärken och artikel 6.1 a i GDPR — samtycke. Det omfattar även profilering, som anpassar erbjudandet, t.ex. val av reklaminnehåll i nyhetsbreven som en del av användarens sökningar på webbplatsen eller val av innehåll som en del av popup-fönster som visas på webbplatsen.
 1. statistisk och analytisk - den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR - den registeransvariges legitima intresse av att genomföra användaraktivitetsanalyser på WeMoral.comI syfte att förbättra de funktioner som används;
 2. möjlig beslutsamhet, förföljelse och försvar mot anspråk - den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR - den registeransvariges berättigade intresse av att försvara sina rättigheter.

 1. Uppgifterna från användarna (registrerade och ej registrerade) med WeMoral.com ska behandlas för följande ändamål:
 1. Tillhandahållande av Tjänster — den rättsliga grunden är artikel 6.1 b i GDPR jämförd med lagen av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster — i syfte att fullgöra avtalet och vidta åtgärder innan avtalet ingås;
 2. handel och marknadsföring — den rättsliga grunden är
 • när det gäller att skicka nyhetsbrevet — Artikel 6.1 b i GDPR - att utföra avtalet och vidta åtgärder innan avtalet ingås
 • när det gäller att presentera marknadsföringsinnehållet i nyhetsbrevet och på WeMoral.com- Artikel 6.1 f i GDPR - det legitima intresset för den personuppgiftsansvarige och tredje part att marknadsföra sina egna varumärken och artikel 6.1 a i GDPR — samtycke. Det inkluderar även profilering, som anpassar erbjudandet, t.ex. personliga erbjudanden, kampanjer, rabatter.
 1. statistisk och analytisk - den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR - den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att genomföra användaraktivitetsanalyser på webbplatsen för att förbättra de funktioner som används;
 2. möjlig beslutsamhet, förföljelse och försvar mot anspråk - den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR - den registeransvariges berättigade intresse av att försvara sina rättigheter.

 1. Uppgifterna från användarna som anges i kontaktformuläret ska behandlas för följande ändamål:
 1. identifiera avsändaren och hantera hans förfrågan skickas via kontaktformuläret - grunden för behandlingen är:
 • När det gäller uppgifter som är nödvändiga för att etablera kontakt eller hantera förfrågan — artikel 6.1 b i GDPR — behovet av behandling för att kontraktet ska kunna fullgöras;
 • i termer av uppgifter som inte är nödvändiga för att etablera kontakt eller hantera förfrågan — Artikel 6.1 a i GDPR — Användarens samtycke.
 1. statistisk och analytisk - den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR - den personuppgiftsansvariges berättigade intresse av att genomföra användaraktivitetsanalyser på webbplatsen för att förbättra de funktioner som används;
 2. möjlig beslutsamhet, förföljelse och försvar mot anspråk - den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i GDPR - den registeransvariges berättigade intresse av att försvara sina rättigheter.

Mottagare

I samband med tillhandahållandet av Tjänsterna kommer användarnas personuppgifter att lämnas ut till anställda, medarbetare och externa enheter i den utsträckning som krävs för att WeMoral.com ska fungera korrekt och effektiv service för plattformsanvändarna, det vill säga i synnerhet:

 1. Leverantörer av tekniska tjänster som kan driva den tekniska infrastruktur som krävs för att tillhandahålla tjänster på WeMoral.com, särskilt de leverantörer som är värd för, lagrar och underhåller WeMoral.com-webbplatsen, dess innehåll och personuppgifter som behandlas och som förvaltar infrastrukturen.
 2. partners som stöder Controller i att tillhandahålla marknadsföringstjänster, inklusive att skicka reklammeddelanden om de produkter som erbjuds på WeMoral.com, som håller tävlingar, kampanjer;
 3. leverantörer som utför redovisningstjänster, elektroniska betaltjänster, tillhandahåller marknadsföringssystem, system som analyserar trafik på WeMoral.com, system för att analysera effektiviteten av marknadsföringskampanjer;
 4. enheter som är associerade med den kontrollant.

Överföring av uppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer

Den personuppgiftsansvarige får inte överföra personuppgifter till tredjeländer eller internationella organisationer.

Datalagringens varaktighet

Varaktigheten av den personuppgiftsansvariges databehandling beror på vilken typ av tjänst som tillhandahålls och syftet med behandlingen. I allmänhet behandlas uppgifter under hela Tjänsten, tills samtycket återkallas (om behandlingen baseras på samtycke) eller tills en effektiv invändning mot databehandling framförs i fall där den rättsliga grunden för databehandling är den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.

Varaktigheten av databehandlingen kan förlängas om behandlingen är nödvändig för att fastställa, driva eller försvara sig mot eventuella anspråk, och efter denna period endast om och i den utsträckning som krävs enligt lag. Efter behandlingsperiodens utgång raderas uppgifterna oåterkalleligt eller anonymiseras.

Användarens rättigheter

 1. Användaren har rätt att få tillgång till sina personuppgifter, rätta dem, radera dem (”rätten att bli bortglömd”) eller begränsa behandlingen och rätten att invända mot behandlingen, rätten att överföra data till en annan personuppgiftsansvarig.
 2. Om behandlingen är baserad på samtycke, har Användaren rätt att återkalla sitt samtycke när som helst, utan att påverka lagligheten av behandlingen baserat på samtycke innan den återkallas.
 3. Om Användaren beslutar att behandlingen av personuppgifter strider mot bestämmelserna i GDPR, har han rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för Personuppgiftsskyddskontoret.
 4. Att tillhandahålla personuppgifter av användaren är alltid frivilligt, men nödvändigt att ingå med Controller kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster, och därmed använda WeMoral.com, att få ett nyhetsbrev eller för Controller att utöva andra funktioner relaterade till användningen av WeMoral.com.

Skydda personuppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska göra sitt yttersta för att på ett korrekt sätt säkra de personuppgifter som tillhandahålls och för att skydda användarnas integritet, särskilt mot utlämnande till obehöriga personer.

Ändringar i sekretesspolicyn och Cookies

Vi förbehåller oss rätten att ändra sekretesspolicyn och Cookies genom att publicera den nya integritets- och cookiepolicyn på WeMoral.com. Samtidigt informerar vi dig om det via nyhetsbrevet och ett meddelande som visas på vår hemsida.

Kontakt

Om du har ytterligare frågor om integritetsskydd, användning av cookiefiler och reglerna för användning av WeMoral.com, samt när du vill utöva användarnas rättigheter, vänligen kontakta Controller på WeMoral.com.