PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE POLIITIKA

kohta WeMoral.com


 1. WeMoral.com — on internetiplatvorm, mis pakub tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad rikkumisest teatajal esitada tööandja kohta anonüümsest kaebusest ning võimaldada tööandjal saada kaebusele juurdepääsu ja vastata kaebusele.
 2. Konto - kasutaja individuaalne juurdepääs WeMoral.com , mis on saadaval pärast Kasutaja registreerimist ning sisestades kasutajanime ja parooli määratud kohas.
 3. Kontroller — WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021
 4. Privaatsus ja küpsised — see dokument, milles täpsustatakse eeskirjad isikuandmete töötlemiseks ja küpsiste kasutamine, kättesaadav aadressil https://wemoral.com/privacy-policy.
 5. Tingimused — Tingimused veebilehel WeMoral.com, saadaval aadressil https://wemoral.com/toc
 6. Registreerimine - tegevus, mis seisneb aadressil Wemoral.com kättesaadava registreerimisvormi täitmises, Tingimuste nõustumises ja isikuandmete töötlemiseks nõusoleku andmises, mis võimaldab kasutajal luua konto ja pääseda juurde mõnele Wemoral.com sisule, mis pole registreerimata Kasutajatele kättesaadavad.
 7. ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE — Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (Euroopa Liidu Teataja Euroopa Liit 2016 L 119/1)
 8. Teenused — teenused, mida Wemoral.com Wemoral.com kaudu Wemoral.com osutavad Kasutajatele vastavalt Tingimustele.
 9. Kasutaja — isik, kes kasutab Wemoral.com

Küpsised

Küpsised on väikesed failid, mille veebilehed saadavad brauserisse ja mis on salvestatud Kasutaja seadmesse, nt arvutisse, mobiiltelefoni, tahvelarvutisse. Muuhulgas võimaldavad need veebisaitidel talletada ja alla laadida teavet kasutaja eelistuste või tema seadmete kohta veebisaitide sirvimise osas või Kasutajat ära tunda ja pakutavaid teenuseid täiustada.

Küpsiste failide tüübid

Küpsiseid saab jagada erinevatesse kategooriatesse vastavalt allpool toodud näidetele.

Sõltuvalt kestusest (tegevuse brauseris) saame eristada seansi ja püsivaid küpsiseid. Püsivaid küpsiseid kasutatakse veebisaidi sirvimisel ja salvestatakse ainult antud sirvimisseansi ajal, st kuni sirvimisseansi lõpuni. Püsiküpsised salvestatakse kindla aja jooksul, isegi pärast kasutaja veebilehe sirvimist.

Olenevalt üksusest, kes neid hoiab, võime eristada enda ja kolmanda osapoole küpsiseid (väliste üksuste). Oma küpsised on loodud kasutaja poolt külastatud veebisaidi domeeniga (näidatud brauseri aadressiribal) ja neile pääseb juurde ainult see domeen. Kolmanda osapoole küpsiseid (väliste olemite) loovad ja haldavad muud domeenid peale külastatud veebisaidi. Neid kasutatakse tavaliselt erinevate veebisaitide kasutajate jälgimiseks, et kasutajad saaksid kohandatud reklaami.

Olenevalt eesmärkidest saame eristada tehnilisi, analüüsi- ja isikupärastamise küpsiseid. Tehnilisi küpsiseid peetakse vajalikuks veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks ja seega ka selle osana pakutavate teenuste jaoks. Analüüsi küpsiseid kasutatakse anonüümseks uurimiseks ja kasutajate käitumise kohta veebisaidi sirvimisel. Isikupärastamise küpsised võimaldavad veebisaidil kasutada iga kasutaja jaoks eelmääratletud funktsioonide üldkogumit (nt keel, kasutatava brauseri tüüp).

Wemoral.com kasutatavad küpsised

Wemoral.com lisaks vajalikele tehnilistele küpsistele, mis võimaldavad kasutada paljusid Wemoral.com põhifunktsioone, kasutab küpsiseid ka muudel eesmärkidel, näiteks:

 • kasutajatele pakutavate teenuste kvaliteedi parandamine;
 • veebilehe Kasutajate käitumise mõistmine ja teabe analüüsimine statistilistel eesmärkidel;
 • turvalisuse parandamine ja pettuste ennetamine;
 • kiiruse suurendamine veebilehel.

Wemoral.com kasutatavad küpsised:

Küpsiste fail

Kirjeldus

Kasutamise kestus

Allikas

Kohalik ladustamine

Tehniline küpsisefail, mida kasutatakse selleks, et talletada teavet selle keele ja linnade kohta, kust kasutajad veebisaidile pääsevad (anonüümselt juhusliku identifikaatori kaudu), et parandada selle kasutamisega seotud kogemusi

Määramata

_

_utma

Analüüs küpsise faili identifitseerimiseks üksikute külalised. Seda kasutatakse üksikute külaliste registreerimiseks statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel.

2 aastat

Google (Analytics)

_utmb

Analüüsi küpsisefail, mis vastutab konkreetse külastuse kohta teabe salvestamise eest. Seda kasutatakse üksikute külastuste registreerimiseks statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel.

30 minutit

_utmc

Analüüsi küpsisefail, mis vastutab selle eest, kas alustada uue külastuse jälgimist või kas kogutud andmed tuleks omistada vanale. Sel eesmärgil teeb ta koostööd _utmbiga.

Brauseri seansi ajaks (iga kasutaja jaoks eraldi)

_utmz

Analüüsi küpsise fail, mis tuvastab üksikute külastuste allikad. Seda kasutatakse statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel külastuste üksikute allikate registreerimiseks.

6 kuud

_utmv

Analüüs küpsise faili identifitseerimiseks üksikute külalised. Seda kasutatakse üksikute külaliste registreerimiseks statistilistel ja analüütilistel eesmärkidel.

2 aastat

WeMoral.com platvorm kasutab ka andmeid Google Maps (kuulub Google Inc.). Kui kasutaja esitab oma profiilis andmete täitmisel registreeritud aadressi, salvestab Google ka IP-aadressi USA-s asuvas serveris. Lubame Google Mapsi kasutamist, et aidata leida kasutajate poolt veebisaidil pakutavaid linnu.

Veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele. Lisateabe saamiseks kolmandate osapoolte veebisaitide küpsiste kohta tutvuge nende küpsiste poliitikaga.

Küpsiste haldamine

Kasutaja võib määrata küpsiste säilitamise tingimused veebibrauseri seadete abil.

Andmetöötluse eesmärgid ja nende töötlemise õiguslik alus

 1. Registreerimise käigus kogutud andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 1. Teenuste osutamine ja hooldamine ja käitamine Kasutajakonto Wemoral.com- õiguslik alus on:
 • isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b koos 18. juuli 2002. aasta õigusaktiga elektrooniliste teenuste osutamise kohta — lepingu täitmiseks ja meetmete võtmiseks enne lepingu sõlmimist;
 • Kasutajate poolt vabatahtlikult esitatud andmete osas — isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a — kasutaja nõusolek;
 1. kaubandus ja turundus — õiguslik alus on:
 • uudiskirja — isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b — lepingu täitmine ja meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist;
 • turustussisu esitamise osas uudiskirjas ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis f — vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvi edendada oma kaubamärke ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a — nõusolek. See hõlmab ka profiilide esitamist, st pakkumise kohandamist, nt uudiskirjade reklaamisisu valimist kasutaja veebisaidil tehtud otsingute raames või sisu valimist veebisaidil kuvatavate hüpikaknade osana.
 1. statistiline ja analüütiline — õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f — vastutava töötleja õigustatud huvi teha kasutajate tegevuse analüüse veebilehel Wemoral.comin kasutatavate funktsioonide parandamiseks;
 2. võimalik kindlaks määrata, taotleda ja kaitsta nõuete vastu — õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f — vastutava töötleja õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

 1. Kasutajate andmeid (registreeritud ja registreerimata) kasutades Wemoral.com töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 1. teenuste osutamine — õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b koos 18. juuli 2002. aasta õigusaktiga elektrooniliste teenuste osutamise kohta — lepingu täitmiseks ja meetmete võtmiseks enne lepingu sõlmimist;
 2. kaubandus ja turundus — õiguslik alus on:
 • uudiskirja — isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b — lepingu täitmine ja meetmete võtmine enne lepingu sõlmimist;
 • turustussisu esitamise osas uudiskirjas ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktis f — vastutava töötleja ja kolmandate isikute õigustatud huvi edendada oma kaubamärke ja isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a — nõusolek. See hõlmab ka profiilide esitamist, st pakkumise kohandamist, nt isikupärastatud pakkumisi, kampaaniaid, allahindlusi.
 1. statistiline ja analüütiline — õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f — vastutava töötleja õigustatud huvi teha kasutajate tegevuse analüüse veebilehel, et parandada kasutatavaid funktsioone;
 2. võimalik kindlaks määrata, taotleda ja kaitsta nõuete vastu — õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f — vastutava töötleja õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

 1. Kontaktivormil esitatud Kasutajate andmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
 1. saatja kindlakstegemine ja kontaktvormi kaudu saadetud päringu käsitlemine — töötlemise aluseks on:
 • andmete osas, mis on vajalikud uurimise kontakti loomiseks või käsitlemiseks — isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b — töötlemise vajalikkus lepingu täitmiseks;
 • andmete osas, mis ei ole vajalikud kontakti loomiseks või päringu käsitlemiseks — isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a — kasutaja nõusolek.
 1. statistiline ja analüütiline — õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f — vastutava töötleja õigustatud huvi teha kasutajate tegevuse analüüse veebilehel, et parandada kasutatavaid funktsioone;
 2. võimalik kindlaks määrata, taotleda ja kaitsta nõuete vastu — õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f — vastutava töötleja õigustatud huvi kaitsta oma õigusi.

Andmete adressaadid

Seoses teenuste osutamisega avalikustatakse kasutajate isikuandmed töötajatele, sidusettevõtetele ja välistele üksustele ulatuses, mis on vajalik Wemoral.com nõuetekohaseks toimimiseks ja platvormi kasutajate tõhusaks teenuseks, st eelkõige:

 1. tehniliste teenuste osutajad, kes saavad kasutada veebisaidil Wemoral.com teenuste osutamiseks vajalikku tehnilist infrastruktuuri, eelkõige teenuseosutajad, kes võõrustavad, talletavad ja haldavad veebisaiti WeMoral.com, selle sisu ja töödeldavaid isikuandmeid ning kes haldavad infrastruktuuri;
 2. partnerid, kes toetavad kontrollerit turundusteenuste pakkumisel, sealhulgas reklaamsõnumite saatmine veebisaidil Wemoral.com pakutavate toodete kohta, kes korraldavad võistlusi, tutvustusi;
 3. osutajad, kes osutavad raamatupidamisteenuseid, elektroonilisi makseteenuseid, turundussüsteemide pakkumist, liiklust analüüsivad süsteemid aadressil Wemoral.com, turunduskampaaniate tõhususe analüüsimise süsteemid;
 4. vastutava töötlejaga seotud üksused.

Andmete edastamine kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistesse

Vastutav töötleja ei edasta isikuandmeid kolmandatele riikidele ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

Andmete salvestamise kestus

Andmetöötluse kestus vastutava töötleja poolt sõltub osutatava teenuse liigist ja töötlemise eesmärgist. Üldjuhul töödeldakse andmeid Teenuse kehtivusaja jooksul, kuni nõusolek tühistatakse (kui töötlemine põhineb nõusolekul) või kuni esitatakse tõhus vastuväide andmetöötluse suhtes juhul, kui andmetöötluse õiguslik alus on vastutava töötleja õigustatud huvi.

Andmetöötluse kestust võib pikendada, kui töötlemine on vajalik võimalike nõuete kindlaksmääramiseks, taotlemiseks või kaitsmiseks ning pärast seda ajavahemikku ainult seadusega nõutud ulatuses ja ulatuses. Pärast töötlemisperioodi lõppu kustutatakse andmed pöördumatult või anonüümseks.

Kasutaja õigused

 1. Kasutajal on õigus pääseda oma isikuandmetele juurde, parandada neid, kustutada („õigus olla unustatud”) või piirata töötlemist ja õigust esitada vastuväiteid töötlemisele, õigus edastada andmeid teisele vastutavale töötlejale.
 2. Kui töötlemine põhineb nõusolekul, on Kasutajal õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust enne selle taganemist.
 3. Kui Kasutaja otsustab, et isikuandmete töötlemine rikub isikuandmete kaitse üldmääruse sätteid, on tal õigus esitada kaebus Isikuandmete kaitse Ameti presidendile.
 4. Isikuandmete esitamine Kasutaja poolt on alati vabatahtlik, kuid vajalik, et sõlmida vastutava töötlejaga elektrooniliste teenuste osutamise leping ja seega kasutada Wemoral.com, saada uudiskiri või vastutav töötleja kasutada muid funktsioone, mis on seotud Wemoral.com kasutamisega.

Isikuandmete tagamine

Vastutav töötleja teeb kõik endast oleneva, et nõuetekohaselt tagada esitatud isikuandmed ja kaitsta kasutajate eraelu puutumatust, eelkõige volitamata isikutele avalikustamise eest.

Privaatsuse ja küpsiste poliitika muudatused

Me jätame endale õiguse muuta Privaatsus ja küpsised Policy avaldades uue privaatsuse ja küpsiste poliitika veebilehel WeMoral.com. Samal ajal teavitame teid sellest uudiskirja ja meie veebisaidil nähtava sõnumi kaudu.

Kontakt

Kui teil on lisaküsimusi privaatsuse kaitse, küpsiste failide kasutamise ja WeMoral.com kasutamise reeglite kohta ning kui soovite kasutada kasutajate õigusi, võtke palun ühendust vastutava töötlejaga aadressil WeMoral.com.