PRIVACY- EN COOKIEBELEID

van WeMoral.com


 1. WeMoral.com — is een internetplatform dat technologische oplossingen biedt die de Klokkenluider in staat stellen om een anonieme klacht over de Werkgever te melden en de Werkgever in staat te stellen toegang te krijgen tot de Klacht en een antwoord te geven op de Klacht.
 2. Account - de individuele toegang van de gebruiker WeMoral.com , beschikbaar na de registratie van de gebruiker en het invoeren van de login en het wachtwoord op de aangewezen plaats.
 3. Controller — WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021
 4. Privacy- en cookiebeleid — dit document met de regels voor de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies, beschikbaar op https://wemoral.com/privacy-policy.
 5. Algemene voorwaarden — Algemene voorwaarden van de website WeMoral.com, beschikbaar op https://wemoral.com/toc
 6. Registratie - de activiteit die bestaat uit het invullen van het registratieformulier beschikbaar op WeMoral.com, het accepteren van de Algemene Voorwaarden en het geven van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, waardoor de Gebruiker een Account kan aanmaken en toegang kan krijgen tot een deel van de inhoud van WeMoral.com, niet beschikbaar voor de niet-geregistreerde gebruikers.
 7. GDPR — Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Publicatieblad van de Europese Unie 2016 (L 119/1)
 8. Services — diensten die door de WeMoral.com aan de Gebruikers worden geleverd via WeMoral.com in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 9. Gebruiker — betekent de persoon die Wemoral.com gebruikt

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door de websites naar de browser worden verzonden en op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen, zoals computer, mobiele telefoon, tablet. Ze stellen de websites onder andere in staat om informatie over de voorkeuren van de gebruiker of zijn/haar apparatuur op te slaan en te downloaden met betrekking tot het browsen van websites of om de gebruiker te herkennen en de aangeboden diensten te verbeteren.

Soorten cookiebestanden

Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën, in overeenstemming met onderstaande voorbeelden.

Afhankelijk van de duur (van de activiteit in de browser) kunnen we sessiecookies en permanente cookies onderscheiden. Permanente cookies worden gebruikt tijdens het surfen op de website en worden alleen opgeslagen tijdens de gegeven surfsessie, dat wil zeggen tot het einde van de browsesessie. Permanente cookies worden gedurende een bepaalde periode bewaard, zelfs na het browsen van de website door de gebruiker.

Afhankelijk van de entiteit die ze bezit, kunnen we eigen cookies en cookies van derden (van externe entiteiten) onderscheiden. Eigen cookies worden gemaakt door het domein van de website die door de gebruiker wordt bezocht (aangegeven in de adresbalk van de browser) en zijn alleen toegankelijk voor dit domein. Cookies van derden (van externe entiteiten) worden gemaakt en beheerd door andere domeinen dan de bezochte website. Ze worden meestal gebruikt om de gebruikers op verschillende websites te volgen, zodat de gebruikers advertenties op maat kunnen ontvangen.

Afhankelijk van de doeleinden kunnen we technische, analyse- en personalisatiecookies onderscheiden. Technische cookies worden noodzakelijk geacht voor de goede werking van de website, en dus ook voor de diensten die als onderdeel daarvan worden aangeboden. Analysecookies worden gebruikt om anoniem onderzoek te doen naar het gedrag van de gebruikers tijdens het browsen op de website. Personalisatiecookies stellen de website in staat om voor elke gebruiker een algemene set van vooraf gedefinieerde functies (bijv. taal, type browser dat wordt gebruikt) te gebruiken.

Cookies die door WeMoral.com worden gebruikt

WeMoral.com gebruikt, naast de noodzakelijke technische cookies die het gebruik van veel van de basisfuncties van WeMoral.com mogelijk maken, ook cookies voor andere doeleinden, zoals:

 • verbetering van de kwaliteit van de diensten die aan de Gebruikers worden geleverd;
 • inzicht in het gedrag van de gebruikers van de website en het analyseren van informatie voor statistische doeleinden;
 • de beveiliging te verbeteren en fraude te voorkomen;
 • het verhogen van de snelheid van de website.

Cookies die door WeMoral.com worden gebruikt:

Cookie bestand

Omschrijving

Duur van het gebruik

Bron

Lokale opslag

Technisch cookiebestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan over de taal en de steden van waaruit de gebruikers de website bezoeken (anoniem via een willekeurige identificatiecode) om hun ervaring met het gebruik ervan te verbeteren

Onbepaald

_

_utma

Analyse-cookiebestand dat individuele gasten identificeert. Het wordt gebruikt om individuele gasten te registreren voor statistische en analytische doeleinden.

2 jaar

Google (Analytics)

_utmb

Analysecookiebestand verantwoordelijk voor het opslaan van informatie over een bepaald bezoek. Het wordt gebruikt om individuele bezoeken vast te leggen voor statistische en analytische doeleinden.

30 minuten

_utmc

Analysecookiebestand dat verantwoordelijk is voor het bepalen of een nieuw bezoek moet worden gevolgd of dat de verzamelde gegevens aan het oude moeten worden toegeschreven. Hiervoor werkt het samen met _utmb.

Voor de duur van de browsersessie (individueel voor elke gebruiker)

_utmz

Analysecookiebestand dat de bronnen van individuele bezoeken identificeert. Het wordt gebruikt om individuele bronnen van bezoeken vast te leggen voor statistische en analytische doeleinden.

6 maanden

_utmv

Analyse-cookiebestand dat individuele gasten identificeert. Het wordt gebruikt om individuele gasten te registreren voor statistische en analytische doeleinden.

2 jaar

Het WeMoral.com-platform maakt ook gebruik van gegevens van Google Maps (eigendom van Google Inc.). Als de gebruiker een geregistreerd adres opgeeft bij het invullen van gegevens in zijn profiel, slaat Google het IP-adres ook op op een server in de VS. We maken het gebruik van Google Maps mogelijk om de steden te vinden die door de gebruikers op de website worden aangeboden.

De website kan links naar andere websites bevatten. Voor meer informatie over cookies op websites van derden kunt u kennis maken met hun cookiebeleid.

Beheer van cookies

De gebruiker kan de voorwaarden voor het opslaan van cookies specificeren met behulp van de instellingen van de webbrowser.

Doeleinden van gegevensverwerking en de wettelijke basis voor de verwerking ervan

 1. De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. levering van diensten en onderhoud en werking van het gebruikersaccount op WeMoral.com - de wettelijke basis is:
 • artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, gelezen samen met de wet van 18 juli 2002 betreffende het verlenen van elektronische diensten — met het oog op de uitvoering van het contract en het ondernemen van actie vóór het sluiten van het contract;
 • in termen van de gegevens die vrijwillig door de Gebruikers worden verstrekt — artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG — toestemming van de Gebruiker;
 1. commercieel en marketing — de rechtsgrondslag is:
 • in termen van het verzenden van de nieuwsbrief — artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG — het uitvoeren van het contract en het ondernemen van actie vóór het sluiten van het contract;
 • in termen van het presenteren van de marketinginhoud in de nieuwsbrief en op WeMoral.com — artikel 6 (1) punt f) van de AVG - het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke en derden bij het promoten van hun eigen merken en artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG — de toestemming. Het omvat ook profilering, dat wil zeggen het aanpassen van het aanbod, bijv. selectie van de advertentie-inhoud in de nieuwsbrieven als onderdeel van de zoekopdrachten van de gebruiker op de website of selectie van de inhoud als onderdeel van de pop-ups die op de website worden weergegeven.
 1. statistisch en analytisch - de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van analyses van gebruikersactiviteiten bij WeMoral.com om de gebruikte functionaliteiten te verbeteren;
 2. mogelijke vaststelling, vervolging en verdediging tegen claims - de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het verdedigen van zijn rechten.

 1. De gegevens van de Gebruikers (geregistreerd en niet geregistreerd) die WeMoral.com gebruiken, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. levering van diensten — de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG, gelezen samen met de wet van 18 juli 2002 betreffende het verlenen van elektronische diensten — met het oog op de uitvoering van het contract en het ondernemen van actie vóór het sluiten van het contract;
 2. commercieel en marketing — de rechtsgrondslag is:
 • in termen van het verzenden van de nieuwsbrief — artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG — het uitvoeren van het contract en het ondernemen van actie vóór het sluiten van het contract;
 • in termen van het presenteren van de marketinginhoud in de nieuwsbrief en op WeMoral.com- Artikel 6 (1) punt f) van de AVG - het legitieme belang van de verwerkingsverantwoordelijke en derden bij het promoten van hun eigen merken en artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG — de toestemming. Het omvat ook profilering, dat wil zeggen het aanpassen van de aanbieding, bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, promoties, kortingen.
 1. statistisch en analytisch - de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van analyses van gebruikersactiviteiten op de website om de gebruikte functionaliteiten te verbeteren;
 2. mogelijke vaststelling, vervolging en verdediging tegen claims - de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het verdedigen van zijn rechten.

 1. De gegevens van de gebruikers die in het contactformulier worden verstrekt, worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. het identificeren van de afzender en het afhandelen van zijn aanvraag verzonden via het contactformulier - de basis voor de verwerking is:
 • in termen van gegevens die nodig zijn om contact op te nemen of het onderzoek af te handelen — artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG — noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van het contract;
 • in termen van gegevens die niet nodig zijn om contact op te nemen of de vraag af te handelen — artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG — de toestemming van de Gebruiker.
 1. statistisch en analytisch - de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het uitvoeren van analyses van gebruikersactiviteiten op de website om de gebruikte functionaliteiten te verbeteren;
 2. mogelijke vaststelling, vervolging en verdediging tegen claims - de rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG - het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke bij het verdedigen van zijn rechten.

Gegevensontvangers

In verband met de levering van Diensten worden de persoonsgegevens van de Gebruikers bekendgemaakt aan de werknemers, medewerkers en externe entiteiten voor zover dit nodig is voor de goede werking van WeMoral.com en de efficiënte service voor de platformgebruikers, dat wil zeggen in het bijzonder:

 1. technische dienstverleners die de technische infrastructuur kunnen exploiteren die nodig zijn om diensten op WeMoral.com te leveren, in het bijzonder de providers die de website van WeMoral.com hosten, opslaan en onderhouden, de inhoud en persoonsgegevens die worden verwerkt, en die de infrastructuur beheren;
 2. partners die de verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij het leveren van marketingdiensten, waaronder het verzenden van promotionele berichten over de producten die op WeMoral.com worden aangeboden, die de wedstrijden en promoties houden;
 3. aanbieders die boekhouddiensten verlenen, elektronische betalingsdiensten, het leveren van marketingsystemen, systemen die verkeer analyseren op WeMoral.com, systemen voor het analyseren van de effectiviteit van marketingcampagnes;
 4. entiteiten die zijn gekoppeld aan de controller.

Overdracht van gegevens naar derde landen of internationale organisaties

De verwerkingsverantwoordelijke zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derde landen of internationale organisaties.

Duur van de gegevensopslag

De duur van de gegevensverwerking door de Verwerkingsverantwoordelijke hangt af van het type dienst dat wordt geleverd en het doel van de verwerking. Over het algemeen worden gegevens verwerkt voor de duur van de Dienst, totdat de toestemming wordt ingetrokken (indien de verwerking gebaseerd is op toestemming) of totdat een effectief bezwaar wordt gemaakt tegen de gegevensverwerking in gevallen waarin de wettelijke basis voor de gegevensverwerking het legitieme belang van de Verwerkingsverantwoordelijke is.

De duur van de gegevensverwerking kan worden verlengd als de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, nastreven of verdedigen tegen mogelijke claims, en na deze periode alleen indien en voor zover wettelijk vereist. Na het verstrijken van de verwerkingsperiode worden de gegevens onomkeerbaar verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten van de gebruiker

 1. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke gegevens, deze te corrigeren, te verwijderen („het recht om vergeten te worden”) of de verwerking te beperken en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Als de verwerking gebaseerd is op toestemming, heeft de Gebruiker het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.
 3. Als de gebruiker besluit dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.
 4. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door de Gebruiker is altijd vrijwillig, maar noodzakelijk om met de Verwerkingsverantwoordelijke het contract voor de levering van elektronische diensten te sluiten, en dus om WeMoral.com te gebruiken, om een nieuwsbrief te ontvangen of voor de Verwerkingsverantwoordelijke om andere functionaliteiten uit te oefenen die verband houden met het gebruik van WeMoral.com.

Persoonlijke gegevens beveiligen

De Verwerkingsverantwoordelijke zal alles in het werk stellen om de verstrekte persoonsgegevens naar behoren te beveiligen en de privacy van de gebruikers te beschermen, in het bijzonder tegen de openbaarmaking aan onbevoegde personen.

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

We behouden ons het recht voor om het privacy- en cookiebeleid te wijzigen door het nieuwe privacy- en cookiebeleid op WeMoral.com te publiceren. Tegelijkertijd informeren we je hierover via de nieuwsbrief en een bericht dat zichtbaar is op onze website.

Contact

Als u aanvullende vragen heeft over privacybescherming, het gebruik van cookiebestanden en de regels voor het gebruik van WeMoral.com, evenals wanneer u de rechten van de gebruikers wilt uitoefenen, neem dan contact op met de Controller via WeMoral.com.