PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK

af Wemoral.com


 1. WeMoral.com — er en internetplatform med teknologiske løsninger, der sætter whistleblower i stand til at indberette en anonym klage vedrørende arbejdsgiveren og give arbejdsgiveren mulighed for at få adgang til klagen og besvare klagen.
 2. Konto - brugerens individuelle adgang til WeMoral.com , tilgængelig efter brugerens registrering og indtastning af login og adgangskode på det udpegede sted.
 3. controller — WeMoral sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 22F/2, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000940937, NIP 7282858021
 4. Privatliv og Cookies — dette dokument, der specificerer reglerne for behandling af personoplysninger og brug af cookies, findes på https://wemoral.com/privacy-policy.
 5. Vilkår og betingelser — Vilkår og betingelser for hjemmesiden WeMoral.com, tilgængelig på https://wemoral.com/toc
 6. Registrering - den aktivitet, der består i at udfylde registreringsformularen til rådighed på Wemoral.com, acceptere Vilkår og Betingelser og give samtykke til behandling af personoplysninger, som giver brugeren mulighed for at oprette en konto og få adgang til noget af indholdet på Wemoral.com, der ikke er tilgængelig for de uregistrerede brugere.
 7. GDPR — Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (Den Europæiske Unions Tidende Den Europæiske Union 2016 L 119/1)
 8. Tjenester — tjenester, der leveres til brugerne af Wemoral.com via Wemoral.com i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser.
 9. Bruger — betyder den person, der bruger Wemoral.com

Kager

Cookies er små filer, der sendes af webstederne til browseren og gemmes på brugerens enhed, f.eks. computer, mobiltelefon, tablet. De gør det blandt andet muligt for webstederne at gemme og downloade oplysninger om brugerens præferencer eller hans/hendes udstyr med hensyn til browsing af hjemmesider eller at genkende brugeren og forbedre de tilbudte tjenester.

Typer af cookie-filer

Cookies kan opdeles i forskellige kategorier i overensstemmelse med eksemplerne nedenfor.

Afhængigt af varigheden (af aktiviteten i browseren) kan vi skelne mellem session og vedvarende cookies. Vedvarende cookies bruges, mens du browser på hjemmesiden og gemmes kun under den givne browsersession, dvs. indtil browsersessionens afslutning. Permanente cookies gemmes i en bestemt periode, selv efter brugerens browsing af hjemmesiden.

Afhængigt af den enhed, der har dem, kan vi skelne egne og tredjepartscookies (af eksterne enheder). Egne cookies oprettes af domænet på hjemmesiden besøgt af brugeren (angivet i browserens adresselinje) og kan kun tilgås af dette domæne. Tredjepartscookies (af eksterne enheder) oprettes og administreres af andre domæner end det besøgte websted. De bruges normalt til at spore brugerne på forskellige hjemmesider, så brugerne kan modtage skræddersyet reklame.

Afhængigt af formålet kan vi skelne mellem tekniske, analyse- og personaliseringscookies. Tekniske cookies anses for at være nødvendige for, at hjemmesiden kan fungere korrekt, og derfor også de tjenester, der tilbydes som en del af den. Analysecookies bruges til anonymt at undersøge og lære om brugernes adfærd, når du browser på hjemmesiden. Tilpasningscookies gør det muligt for webstedet at bruge et generelt sæt foruddefinerede funktioner (f.eks. sprog, browsertype) for hver bruger.

Cookies brugt af WeMoral.com

Wemoral.com, ud over de nødvendige tekniske cookies, der gør det muligt at bruge mange af de grundlæggende funktioner på WeMoral.com., bruger også cookies til andre formål, såsom:

 • forbedring af kvaliteten af de tjenester, der leveres til brugerne
 • forståelse af adfærd hjemmesidens brugere og analyse af oplysninger til statistiske formål
 • forbedring af sikkerheden og forebyggelse af svig
 • øge hastigheden på hjemmesiden.

Cookies, der bruges af WeMoral.com:

Cookie fil

Beskrivelse

Anvendelsens varighed

Kilde

Lokal storage

Teknisk cookie-fil, der bruges til at gemme oplysninger om sproget og de byer, hvorfra brugerne får adgang til hjemmesiden (anonymt via en tilfældig identifikator) for at forbedre deres erfaring med at bruge det

Udefineret

_

_utma

Analyse cookie fil, der identificerer individuelle gæster. Det bruges til at registrere individuelle gæster til statistiske og analytiske formål.

2 år

Google (Analytics)

_utmb

Analyse cookie fil ansvarlig for lagring af oplysninger om et givet besøg. Det bruges til at registrere individuelle besøg til statistiske og analytiske formål.

30 minutter

_utmc

Analyse-cookiefil, der er ansvarlig for at afgøre, om du vil begynde at spore et nyt besøg, eller om de indsamlede data skal tilskrives den gamle. Til dette formål samarbejder den med _utmb.

For varigheden af browsersessionen (individuelt for hver bruger)

_utmz

Analyse cookie fil, der identificerer kilderne til individuelle besøg. Det bruges til at registrere individuelle kilder til besøg til statistiske og analytiske formål.

6 måneder

_utmv

Analyse cookie fil, der identificerer individuelle gæster. Det bruges til at registrere individuelle gæster til statistiske og analytiske formål.

2 år

Wemoral.com platformen bruger også data fra Google Maps (ejet af Google Inc.). Hvis brugeren angiver en registreret adresse, når han udfylder data i sin profil, gemmer Google også IP-adressen på en server i USA. Vi aktiverer brugen af Google Maps for at hjælpe med at finde de byer, som brugerne tilbyder på hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre websteder. Du kan få flere oplysninger om cookies på tredjepartswebsteder ved at lære deres cookiepolitik at kende.

Håndtering af cookies

Brugeren kan angive betingelserne for lagring af cookies ved hjælp af webbrowserens indstillinger.

Formål med databehandling og retsgrundlaget for behandlingen heraf

 1. De oplysninger, der indsamles under registreringen, behandles til følgende formål:
 1. levering af tjenester og vedligeholdelse og drift af brugerens konto på WeMoral.com- retsgrundlaget er:
 • Artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR sammenholdt med loven af 18. juli 2002 om levering af elektroniske tjenester — med det formål at udføre kontrakten og handle inden kontraktens indgåelse
 • med hensyn til de data, som brugerne frivilligt har givet — artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR — brugerens samtykke
 1. handel og markedsføring — retsgrundlaget er:
 • i form af udsendelse af nyhedsbrevet — artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR - udførelse af kontrakten og handling inden kontraktens indgåelse
 • med hensyn til at præsentere marketingindholdet i nyhedsbrevet og WeMoral.com — artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - den dataansvarliges og tredjeparters legitime interesse i at fremme deres egne mærker og artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR — samtykket. Det omfatter også profilering, dvs. tilpasning af tilbuddet, f.eks. valg af annonceringsindhold i nyhedsbreve som en del af brugerens søgninger på hjemmesiden eller valg af indhold som en del af de pop op-vinduer, der vises på hjemmesiden.
 1. statistisk og analytisk - retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - controllerens legitime interesse i at udføre analyser af brugeraktivitet hos WeMoral.comFor at forbedre de anvendte funktionaliteter;
 2. mulig bestemmelse, forfølgelse og forsvar mod krav - retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - den dataansvarliges legitime interesse i at forsvare sine rettigheder.

 1. Dataene fra brugerne (registrerede og ikke registrerede), der anvender WeMoral.com, behandles til følgende formål:
 1. levering af tjenesteydelser — retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR sammenholdt med loven af 18. juli 2002 om levering af elektroniske tjenester — med det formål at udføre kontrakten og handle inden indgåelsen af kontrakten
 2. handel og markedsføring — retsgrundlaget er:
 • i form af udsendelse af nyhedsbrevet — artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR - udførelse af kontrakten og handling inden kontraktens indgåelse
 • med hensyn til at præsentere marketingindholdet i nyhedsbrevet og WeMoral.com- Artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - den legitime interesse for den dataansvarlige og tredjemand i at fremme deres egne mærker og artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR — samtykke. Det omfatter også profilering, der tilpasser tilbuddet, f.eks. personlige tilbud, kampagner, rabatter.
 1. statistisk og analytisk - retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - den dataansvarliges legitime interesse i at gennemføre analyser af brugeraktivitet på hjemmesiden for at forbedre de anvendte funktionaliteter
 2. mulig bestemmelse, forfølgelse og forsvar mod krav - retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - den dataansvarliges legitime interesse i at forsvare sine rettigheder.

 1. Dataene fra brugerne, der leveres i kontaktformularen, behandles til følgende formål:
 1. identificere afsenderen og behandle hans henvendelse sendt via kontaktformularen - grundlaget for behandlingen er:
 • i form af data, der er nødvendige for at etablere kontakt eller håndtere forespørgslen — artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR — nødvendigheden af behandlingen til opfyldelse af kontrakten
 • i form af data, som ikke er nødvendige for at etablere kontakt eller håndtere forespørgslen — Artikel 6, stk. 1, litra a) i GDPR — brugerens samtykke.
 1. statistisk og analytisk - retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - den dataansvarliges legitime interesse i at gennemføre analyser af brugeraktivitet på hjemmesiden for at forbedre de anvendte funktionaliteter
 2. mulig bestemmelse, forfølgelse og forsvar mod krav - retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR - den dataansvarliges legitime interesse i at forsvare sine rettigheder.

Modtagere af data

I forbindelse med levering af tjenester vil brugernes personlige data blive videregivet til medarbejderne, associerede virksomheder og eksterne enheder i det omfang, det er nødvendigt for den korrekte drift af WeMoral.com og den effektive service til platformsbrugerne, det vil især sige:

 1. tekniske tjenesteudbydere, der kan drive den tekniske infrastruktur, der er nødvendig for at levere tjenester på WeMoral.com, navnlig de udbydere, der hoster, opbevarer og vedligeholder WeMoral.com-webstedet, dets indhold og behandlede personoplysninger, og som forvalter infrastrukturen
 2. partnere, der støtter controlleren i at levere marketingtjenester, herunder sende salgsfremmende meddelelser om de produkter, der tilbydes på WeMoral.com, der holder konkurrencer, kampagner;
 3. udbydere, der udfører regnskabstjenester, elektroniske betalingstjenester, leverer markedsføringssystemer, systemer, der analyserer trafik på WeMoral.com, systemer til analyse af effektiviteten af marketingkampagner;
 4. enheder, der er knyttet til controlleren.

Overførsel af oplysninger til tredjelande eller internationale organisationer

Den dataansvarlige må ikke videregive personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer.

Varighed af datalagring

Varigheden af databehandlingen af den dataansvarlige afhænger af typen af ydelse og formålet med behandlingen. Generelt behandles data i tjenestens varighed, indtil samtykket trækkes tilbage (hvis behandlingen er baseret på samtykke), eller indtil der rejses en effektiv indsigelse mod databehandling i tilfælde, hvor retsgrundlaget for databehandling er den registeransvarliges legitime interesse.

Varigheden af databehandlingen kan forlænges, hvis behandlingen er nødvendig for at fastslå, forfølge eller forsvare sig mod eventuelle krav, og efter denne periode kun hvis og i det omfang, der kræves ved lov. Efter behandlingsperiodens udløb slettes eller anonymiseres dataene uigenkaldeligt.

Brugerens rettigheder

 1. Brugeren har ret til at få adgang til sine personlige data, rette det, slette det („retten til at blive glemt“) eller begrænse behandlingen og retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til at overføre data til en anden dataansvarlig.
 2. Hvis behandlingen er baseret på samtykke, har brugeren ret til at trække sit samtykke tilbage til enhver tid uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på samtykke, før den trækkes tilbage.
 3. Hvis brugeren beslutter, at behandlingen af personoplysninger overtræder bestemmelserne i GDPR, har han ret til at indgive en klage til formanden for Persondatabeskyttelseskontoret.
 4. Levering af personoplysninger fra brugeren er altid frivillig, men nødvendig for at indgå kontrakten med den registeransvarlige om levering af elektroniske tjenester, og dermed at bruge WeMoral.com, til at modtage et nyhedsbrev eller for at den registeransvarlige kan udøve andre funktioner i forbindelse med brugen af WeMoral.com.

Sikring af personoplysninger

Den dataansvarlige skal gøre alt for at sikre de leverede personoplysninger korrekt og beskytte brugernes privatliv, navnlig mod videregivelse til uautoriserede personer.

Ændringer af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies

Vi forbeholder os ret til at ændre privatlivets fred og Cookies Politik ved at offentliggøre den nye politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies på WeMoral.com. Samtidig informerer vi dig om det via nyhedsbrevet og en besked, der er synlig på vores hjemmeside.

Kontakt

Hvis du har yderligere spørgsmål om beskyttelse af privatlivets fred, brugen af cookie-filer og reglerne for brug af Wemoral.com, samt når du ønsker at udøve brugernes rettigheder, bedes du kontakte Controlleren på WeMoral.com.