Jak miejsce pracy wpływa na pracownika?

Jak miejsce pracy wpływa na pracownika?

Marta Giemza |

Zwiększ zaufanie do swojej działalności

Na całym świecie marzec jest miesiącem promowania lepszego sposobu prowadzenia działalności oraz miesiącem zapobiegania oszustwom. To oznacza tylko jedno: początek wiosny to dobry czas na zwiększenie świadomości o nadużyciach i nieuczciwości oraz szansa na wzmocnienie zaufania Twojej działalności na rynku.

Warto zadbać o te dwa wydarzenia. Wzrost zaufania do firmy poprzez zasady ukierunkowane na cel, wytrwałe dążenie do realizowania założonych planów mogą przełożyć się nie tylko na osiągnięcie jak najlepszych wyników oraz zwiększenie sprzedaży, ale także sprawić, że Twoja działalność stanie się bardziej przychylna dla konsumentów i pracowników. W zrozumieniu czym jest praca ukierunkowana na cel, warto wykorzystywać narzędzia, które zwiększa produktywność oraz retencję pracowników, czyli zdolność organizacji do zatrzymania pracowników, a nawet zapewnia większą wartość dla interesariuszy.

Czym jest środowisko pracy ukierunkowane na cel?

Działanie głęboko osadzone w celu, który z kolei ma pozytywny wpływ na życie innych to jedna z podstawowych cech środowiska pracy ukierunkowanego na cel. Firmy dążące do realizacji danego celu często nawiązują głębszy kontakt z konsumentami i ich pracownikami oraz mają wpływową przeszłość (na przykład w postaci wspierania lokalnych społeczności lub eksponowania ich wpływu na środowisko). Praca ukierunkowana na cel to także przejrzystość oraz odpowiedzialność za wszystko to, co robi firma. Obejmuje to na przykład sposób produkcji konkretnego produktu z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko albo system wynagradzania i traktowania pracowników.

Jak środowisko pracy ukierunkowane na cel wpływa na doświadczenie pracownika?

W momencie, w którym firma przekazuje pracownikom zasady i procedury, które są zgodne z ich podstawowymi przekonaniami, pracownicy stają się bardziej zaangażowani w sukces firmy. W rezultacie czego, firma zorientowana na cel może zwiększyć swój udział na rynku i tym samym: jeszcze skuteczniej utrzymać klientów. Uznanie wagi wartości, poglądów czy bezpieczeństwa pracowników tworzy także więź zaufania pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Kiedy pracownicy czują się odpowiednio zaopiekowani, zrozumiani i wysłuchani, zwykle inwestują więcej czasu oraz uwagi dla swojej pracy. Osoby pracujące w miejscu, które ukierunkowane jest na cel oraz dąży do realizacji działań pomagających w osiągnięciu wartościowych wyników – są zdrowsze i szczęśliwsze.

Jak zostać firmą ukierunkowaną na cel?

Aby zostać firmą ukierunkowaną na cel, warto wdrożyć określone praktyki oraz zasady w swoich codziennych działaniach i planach biznesowych .

Oto kilka sposobów, od których możesz rozpocząć swoje działania:

  • postępuj w sposób przejrzysty i odpowiedzialny;
  • stosuj praktyki, które pokazują, że zależy Ci na danym działaniu;
  • upewnij się czy Twój cel jest zgodny z tym, co robisz (od zatrudniania pracowników do rozwoju firmy);
  • zachęcaj pracowników do wyrażania swoich pomysłów;
  • wprowadź system umożliwiający pracownikom bezpieczne zgłaszanie nękania, niewłaściwego postępowania i oszustwa.

Zapobieganie oszustwom

Jeżeli pracownik nie czuje się komfortowo podchodząc i rozmawiając z kierownictwem, może zignorować poważne problemy etyczne i nieuczciwe zachowania, zamiast je zgłosić. Może to prowadzić do strat finansowych Twojej firmy oraz wpłynąć na doświadczenie pozostałych pracowników oraz ich zaufanie do organizacji.

Aby pracownik czuł się bezpiecznie i pewnie zgłaszając niewłaściwe działania, warto stworzyć miejsce, w którym może wyrazić swoje obawy. Jednym ze sposobów, aby zrobić to skutecznie jest posiadanie kanału zgłoszeń dla sygnalistów, którzy kierując się dobrem swojego miejsca pracy, troską o interes organizacji, zgłaszają informację o podejrzeniu działań nielegalnych lub nieetycznych. Posiadanie takiego miejsca pokazuje Twoim pracownikom, że zależy Ci na nich i są zaangażowani w ulepszanie działań firmy poprzez aktywne działania. Miejsce pozwalające zgłosić nieprawidłowości chroni nie tylko Twoje wyniki (także finansowe), ale także pracowników, dając im poczucie bezpieczeństwa i pewności, że firma, dla której pracują jest gotowa zrobić wiele, aby chronić ich zatrudnienie oraz opinię. Pamiętaj, że jedno poważne oszustwo może wpłynąć na Twoją firmę i nawet doprowadzić do bankructwa oraz pozostawienia pracowników bez pracy.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować