Hur påverkar en arbetsplats en anställds upplevelse?

Hur påverkar en arbetsplats en anställds upplevelse?

Marta Giemza |

Öka förtroendet för ditt företag

Över hela världen, Mars är en månad för att främja ett bättre sätt att göra affärer och en månad för att förhindra bedrägerier. Det betyder bara en sak: början av våren är en bra tid att öka medvetenheten om missbruk och oärlighet och en chans att stärka ditt företags förtroende på marknaden.

Det är värt att ta hand om dessa två händelser. Ökat förtroende för företaget genom målinriktade principer, ihållande strävan efter etablerade planer kan översätta inte bara till att uppnå bästa möjliga resultat och öka försäljningen utan också göra ditt företag mer tillmötesgående för konsumenter och anställda. För att förstå vad målinriktat arbete är det värt att använda en verktyg som ökar produktiviteten och medarbetarbehållande, vilket är organisationernas förmåga att behålla anställda och till och med ger större värde för intressenter.

Vad är en målinriktad arbetsmiljö?

Djupt inbäddade åtgärder för ett mål som i sin tur har en positiv inverkan på andras liv är en av de viktigaste funktionerna i en målinriktad arbetsmiljö. Företag som strävar efter ett visst mål har ofta djupare kontakt med konsumenter och deras anställda och har ett inflytelserikt förflutet (till exempel i form av att stödja lokala samhällen eller avslöja deras miljöpåverkan). Målorienterat arbete är också transparens och ansvar för allt företaget gör. Detta inkluderar till exempel hur en viss produkt produceras, med hänsyn till dess miljöpåverkan, eller ett system för ersättning och behandling av arbetstagare.

Hur påverkar en målinriktad arbetsmiljö en medarbetares upplevelse?

Vid den punkt där ett företag ger anställda policyer och förfaranden som överensstämmer med deras grundläggande övertygelser, anställda blir mer engagerade i företagets framgång. Som ett resultat kan ett målinriktat företag öka sin marknadsandel och därmed: hålla kunderna ännu mer effektivt. Erkännandet av vikten av arbetstagarnas värde, åsikter eller säkerhet skapar också ett förtroendeband mellan arbetsgivare och anställda. När anställda känner sig ordentligt omhändertagna, förstått och lyssnade på investerar de vanligtvis mer tid och uppmärksamhet för sitt arbete. Människor som arbetar på en plats som riktar sig mot ett mål och strävar efter att genomföra åtgärder för att uppnå värdefulla resultat är hälsosammare och lyckligare.

Hur blir man ett målfokuserat företag?

För att bli ett målfokuserat företag är det vettigt att implementera vissa metoder och principer i dina dagliga aktiviteter och affärsplaner.

Här är några sätt från vilka du kan starta dina handlingar:

  • agera öppet och ansvarsfullt
  • använda metoder som visar att du bryr dig om en viss åtgärd
  • se till att ditt mål är förenligt med vad du gör (från att anställa anställda till företagsutveckling);
  • uppmuntra anställda att uttrycka sina idéer
  • gå in i ett system som gör det möjligt för anställda att på ett säkert sätt rapportera trakasserier, missförstånd och bedrägeri.

Förebyggande av bedrägerier

Om en anställd inte är bekväm att gå upp och prata med ledningen, de kan ignorera allvarliga etiska frågor och oärligt beteende snarare än att rapportera dem. Detta kan leda till ekonomiska förluster i ditt företag och påverka andra anställdas upplevelse och deras förtroende för din organisation.

För att en anställd ska känna sig trygg och säker på att rapportera olämpliga åtgärder är det vettigt att skapa en plats där han kan uttrycka sin oro. Ett sätt att göra detta effektivt är att ha en inlämningskanal för visselblåsare som styrs av deras arbetsplats, bryr sig om organisationens intresse, rapporterar information om misstänkt olaglig eller oetisk verksamhet. Att ha en plats som denna visar dina anställda att du bryr dig om dem och är engagerade i att förbättra företagets verksamhet genom aktiva aktiviteter. En plats att rapportera oegentligheter skyddar inte bara dina prestationer (även ekonomiska) utan också dina anställda, vilket ger dem en känsla av säkerhet och förtroende för att företaget de arbetar för är villigt att göra mycket för att skydda deras anställning och åsikt. Kom ihåg att ett allvarligt bedrägeri kan påverka ditt företag och till och med leda till konkurs och lämna dina anställda utan arbete.

Tyckte du att artikeln var intressant? Dela den med andra
Du kanske också är intresserad av