Visselblåsningssystem för företag

WeMoral är en omfattande, säker och enkel lösning för visselblåsare. Följ lokala regler genom att skapa en transparent och säker miljö för ditt företag.

Visselblåsning är inte bara en lagstadgad skyldighet, utan det är ett löfte om öppenhet och förtroende - kärnvärdena i varje företags kultur.

Visselblåsningssystem för företag

Vem är en visselblåsare?

Alla som rapporterar insiderinformation om arbetsplatsens oro.

Vem kan rapportera problem?

Anställda, leverantörer, entreprenörer, kunder eller personer som blir medvetna om eventuella fel i din organisation.

Vem handlar det om?

Enligt EU-direktivet är företag med mer än 250 anställda skyldiga att tillhandahålla en lösning för visselblåsning senast i december 2021.

Hur kan vi hjälpa till?

Hur kan vi hjälpa till?

WeMoral SaaS-lösningen garanterar sömlös implementering och fullständig överensstämmelse med EU:s bestämmelser.

Vi erbjuder en heltäckande och 100% säker lösning som är klar för användning från dag ett.

Funktioner

Regelefterlevnad
Krypterad dubbelriktad kommunikation
Lättanvänd instrumentpanel för ärendehantering
Fullt anpassningsbar rapporteringssida
Stöd 25 språk
Antivirusskydd
Funktioner
Varför är vi den bästa partnern?

Varför är vi den bästa partnern?

Vår lösning uppfyller helt och hållet alla EU-bestämmelser och lokala bestämmelser. Vi erbjuder implementering samma dag och problemfri implementering. Utöver att ditt företag uppfyller lagstadgade krav bryr vi oss också om din image som en transparent och säker arbetsmiljö.

Oroa dig inte för säkerhet och sekretess.

Vi har dig täckt. WeMoral visselblåsningstjänst är utformad på ett mycket säkert sätt. Rapporter krypteras och lagras säkert i vår tjänst. Du kan öppna en säker kommunikationskanal med visselblåsare utan att äventyra deras identitet och följa alla tillämpliga lagar. WeMoral är en neutral tredjepartsleverantör och erbjuder en anonym rapporteringskanal för din organisation.

Oroa dig inte för säkerhet och sekretess.

100%

Anonymitet och kryptering

99.9%

Garanterad drifttid

5.0/5.0

Partners feedback

Populära artiklar

Du kan ha några frågor om visselblåsning, vi finns här för att hjälpa till.

Prova WeMoral nu!

Vi hjälper dig att implementera en heltäckande lösning för whistleblowing.

Anmäl dig