Grunderna

Grunderna för att implementera ett system för visselblåsare.