Základy

Základy implementácie systému pre informátorov.