Основи

Основи на внедряването на система за подаватели на сигнали.