Опитайте безплатно

Създайте акаунт след минута. Страницата за докладване на сигнализара е готова.
Без скрити разходи · Без такса за инсталиране
Поддържани 25 езика · Безпроблемна настройка

Подробности за профила

Ще проверите как да:

  • Персонализирайте формулярните полета, като добавите нови или променяте стандартните на избраните езици
  • Добавете полета с лични данни и ги маркирайте като задължителни или незадължителни
  • Отговорете на криптирани подавания
  • Анонимизиране на данните в отчета
  • Управление на потребителите и техните роли: кой може да преглежда отчета или лични данни, кой има ограничен достъп до статистически данни, кой може да добави нов потребител
  • Персонализирайте формата за подаване на сигнали за брандиране на вашата компания: лого и фирмени цветове
  • Изпратете своя собствена Декларация за поверителност и Общи условия
  • Получаване и управление на известия
  • Добавяне на коригиращи действия
  • Анализирайте статистиката