ISO 37002 - Hanteringssystem för visselblåsning

ISO 37002 - Hanteringssystem för visselblåsning

Damian Sawicki |

Organisationer som enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 är skyldiga att genomföra förfaranden för visselblåsning står inför ett dilemma om hur man framgångsrikt kan fullgöra denna skyldighet. ISO-standard 37002:2021, utvecklad av Internationella standardiseringsorganisationen, är till stor hjälp för att skapa ett tydligt, medarbetarvänligt och effektivt visselblåsningssystem.

När du söker efter förfaranden för visselblåsning för att uppfylla ny EU-lagstiftning hittar du de internationella ISO-standarderna. Låt oss analysera vilken roll ISO-standarderna spelar i processen med att införa ett visselblåssystem i din organisation och hur de relaterar till den nya lagstiftningen om whistleblowing.

Vad är ISO-standarder?

Internationella samlingar av standardiserade regler och bästa praxis om hur man hanterar, förbättrar eller säkrar olika aspekter av organisationer inom privata, offentliga eller ideella sektorer.

ISO-standarder kan ge vägledning om hur EU-direktivet ska genomföras

ISO 37002 är en katalog med instruktioner, riktlinjer och lösningar som hjälper dig att skapa, implementera och följa organisationens visselblåssystem som är kompatibelt med lagstiftningen om whistleblowing. Fullt dokument är indelat i fyra kategorier:1) ta emot rapporter om felgörande2) bedömning av rapport från felgörande3) adressera rapport om felgörande4) avslutande fall av visselblåsning Om du är intresserad av att köpa dokumentet, besök Internationella standardiseringsorganisationens (ISO) webbplats.

Är ISO-standarder nödvändiga?

ISO skapar procedurer som allmänna, standardiserade dokument. Tack vare det är dessa lämpliga för alla organisationer, oavsett ekonomisk sektor eller storlek. ISO 37002 kan fungera som en individuell norm i ditt företag eller kan enkelt monteras efter implementerade ledningsstandarder. Därför är det inte nödvändigt att anpassa ISO-standarderna för att skapa ett korrekt system för visselblåsning. Ändå driva ett företag enligt internationella standarder anses vanligtvis vara ett symptom på en högsta kvalitet ledningsmodell.Om du letar efter vägledning om hur man skapar ett säkert och användbart visselblåsningssystem, uppfyller EU-direktiven krav, ISO-standarder är en väsentlig och praktisk källa till information.

Tyckte du att artikeln var intressant? Dela den med andra
Du kanske också är intresserad av