ISO 37002 - Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości

ISO 37002 - Systemy zarządzania zgłaszaniem nieprawidłowości

Damian Sawicki |

Organizacje zobowiązane do wdrożenia procedur ochrony sygnalistów w związku z tzw. Dyrektywą o ochronie sygnalistów, stoją przed dylematem jak skutecznie zrealizować ciążący na nich obowiązek. Z pomocą w opracowaniu przejrzystego, przyjaznego dla pracowników, a co najważniejsze – efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości i zarządzania nimi przychodzi Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna i stworzona przez nią norma ISO 37002:2021.

Poszukując rozwiązań dotyczących procedur ochrony sygnalistów w związku z tzw. Dyrektywą o ochronie sygnalistów, możemy natrafić na międzynarodowe standardy ISO. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, jaką rolę mogą one odegrać w procesie wdrażania systemu sygnalizowania w twojej organizacji oraz jaką pozycję zajmują normy ISO względem przepisów o whistleblowingu?

Czym są normy ISO?

Jest to międzynarodowy zbiór ustandaryzowanych zasad, wskazówek i dobrych praktyk, regulujących funkcjonowanie firm i podmiotów publicznych w określonych aspektach ich działalności. Umożliwiają usprawnienie i zabezpieczenie różnorodnych procesów przedsiębiorstwa.

Dyrektywa powie ci co masz zrobić a norma ISO powie ci jak to zrobić.

ISO 37002 zawiera katalog instrukcji, wskazówek i propozycji rozwiązań które pomogą ci opracować, wdrożyć i stosować proces zarządzania zgłoszeniami nieprawidłowości, zgodny z przepisami o whistleblowingu. Instrukcja podzielona jest na cztery zagadnienia:1) zgłaszanie zidentyfikowanych nieprawidłowości2) ocena zgłoszonych naruszeń3) metody rozwiązywania zgłaszanych problemów4) podsumowanie i wnioski ze zgłoszonej nieprawidłowościDostęp do wytycznych można wykupić na stronie International Organization for Standardization.

Czy chcąc wdrożyć Whistleblowing system musisz mieć ISO?

Z uwagi na ustandaryzowany charakter tworzonych norm ISO, skorzystać z ich zasobów mogą firmy i inne organizacje bez względu na wielkość czy branżę w której działają. Normy ISO mogą swobodnie funkcjonować jako samodzielnie wdrażane procedury oraz jako uzupełnienie funkcjonującego już systemu zarządczego. Ich stosowanie nie jest zatem niezbędne do stworzenia prawidłowego systemu sygnalizowania. Niemniej, wdrożenie ISO postrzega się na arenie międzynarodowej jako przejaw najwyższych standardów organizacyjnych firmy.Jeżeli zatem zastanawiasz się, skąd czerpać wiedzę o tworzeniu procesu bezpiecznego raportowania nieprawidłowości w swojej organizacji, normy ISO stanowią bardzo merytoryczne i praktyczne źródło informacji. Warto korzystać z nich przy realizacji obowiązków wynikających z przepisów Dyrektywy o whistleblowingu.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować