EU:s direktiv om visselblåsare

EU:s direktiv om visselblåsare

Damian Sawicki |

Tidsfrister för genomförande Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 om skydd av personer som rapporterar överträdelser av unionsrätten (den så kallade EU-lagen om skydd av visselblåsare). Syftet med direktivet är att kräva att företag och enheter inom den offentliga sektorn genomför förfaranden som säkerställer att arbetstagarna kan anmäla överträdelser konfidentiellt.

Vem faller under lagen om skydd av visselblåsare?

De enheter som anges i direktivet som skyldiga att införa förfaranden omfattar följande:

  • Enterprises anställa minst 50 anställdaoberoende av verksamhetens art,
  • Små och mikroföretag, som deltar i offentlig upphandling, använder EU-åtgärden, är utsatta för penningtvätt eller tillhör reglerade enheter inom sektorn för finansiella tjänster,
  • Juridiska personer i Offentlig sektor.

Vilka är konsekvenserna av att införa skydd för visselblåsare?

De nya skyldigheterna kommer särskilt att omfatta följande:

De nya förordningarna innebär framför allt att företagare måste anpassa befintliga förfaranden till kraven i direktivet eller skapa ett heltäckande system inom företaget för konfidentiell acceptans, analys och överföring av information om överträdelser. Funktionen av väl fungerande system kan hanteras av en utbildad anställd, ett dataskyddsombud eller ett externt företag.

Sedan när behöver företagen anpassa sig till de nya kraven?

Enheter inom den privata sektorn som sysselsätter från 250 anställda och enheter inom den offentliga sektorn är skyldiga att genomföra rapporteringsmekanismer senast 17.12.2021 För juridiska personer inom den privata sektorn som sysselsätter färre än 250 anställda Termen har förlängts till 17 december 2023

Vad hotar enheter som inte har implementerat kraven i reglerna för visselblåsare?

Enheter som inte genomför förfarandena enligt direktivet, särskilt inte inför säkra rapporteringskanaler, effektiva, proportionella och avskräckande påföljder kommer att tillämpas. Sanktionsbeloppet kommer att fastställas av den nationella lagstiftaren.

Var hittar jag texten i EU:s direktiv om visselblåsare?

Du kan ladda ner texten till direktivet om visselblåsare på EUR-Lex-sidan: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 AV DEN 23 oktober 2019 om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten (89/89/89/851)PE/78/2019/VARV/1).

Hur implementerar man ett system för visselblåsare i ett företag?

Vår lösning uppfyller helt och hållet alla EU-bestämmelser och lokala bestämmelser. Vi erbjuder en dags och problemfri implementering. Förutom att ditt företag uppfyller lagkrav bryr vi oss om din organisations image som en transparent och säker arbetsmiljö. Kontrollera hur whistleblower-systemet fungerar.

Tyckte du att artikeln var intressant? Dela den med andra
Du kanske också är intresserad av