EU:n ilmiantajedirektiivi

EU:n ilmiantajedirektiivi

Damian Sawicki |

Täytäntöönpanon määräajan lähestymistavat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, niiden henkilöiden suojelusta, jotka ilmoittavat unionin oikeuden rikkomisesta (niin kutsuttu väärinkäytösten paljastajien suojelua koskeva EU:n laki). Direktiivin tavoitteena on vaatia julkisen sektorin yrityksiä ja yhteisöjä panemaan täytäntöön menettelyjä, joilla varmistetaan, että työntekijät voivat ilmoittaa rikkomuksista luottamuksellisesti.

Kuka kuuluu ilmiantajien suojelulakiin?

Direktiivissä määriteltyjä yksiköitä, joiden velvollisuutena on ottaa käyttöön menettelyjä, ovat seuraavat:

  • Enterprises työllistävät vähintään 50 työntekijääriippumatta toiminnan luonteesta,
  • Pienet ja mikroyritykset, jotka osallistuvat julkisiin hankintoihin, käyttävät EU:n toimenpidettä, ovat alttiina rahanpesulle tai kuuluvat finanssipalvelualan säänneltyihin yrityksiin,
  • Oikeushenkilöt Julkinen sektori.

Mitä seurauksia väärinkäytösten paljastajien suojelun käyttöönotosta on?

Uusiin velvoitteisiin kuuluvat erityisesti seuraavat:

Uusien asetusten mukaan yrittäjien on ennen kaikkea mukautettava nykyiset menettelyt direktiivissä asetettuihin vaatimuksiin tai luotava yritykseen kattava järjestelmä rikkomuksia koskevien tietojen luottamuksellista hyväksymistä, analysointia ja toimittamista varten. Oikein toimivien järjestelmien toimintaa voi hoitaa koulutettu työntekijä, tietosuojavastaava tai ulkopuolinen yritys.

Mistä lähtien yritysten on sopeuduttava uusiin vaatimuksiin?

Yksityisen sektorin yksiköt, jotka työllistävät 250 työntekijältä ja yksiköt julkisella sektorilla niiden on pantava täytäntöön raportointimekanismit viimeistään 17.12.2021 Yksityisen sektorin oikeushenkilöille, jotka työllistävät alle 250 työntekijää Termiä on pidennetty 17 Joulukuu 2023

Mikä uhkaa yhteisöjä, jotka eivät ole toteuttaneet ilmiantajien määräysten vaatimuksia?

Yksiköt, jotka eivät pane täytäntöön direktiivin mukaisia menettelyjä, eivät etenkään ota käyttöön turvallisia ilmoituskanavia, sovelletaan tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Seuraamusten suuruuden määrää kansallinen lainsäätäjä.

Mistä löydän EU:n väärinkäytösten paljastajien direktiivin tekstin?

Voit ladata ilmiantajien ilmoittajadirektiivin tekstin EUR-Lexin sivulta: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1937, annettu 23 päivänä lokakuuta 2019 unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta (PE/78/2019/REV/1).

Kuinka toteuttaa väärinkäytösten paljastajien järjestelmä yrityksessä?

Ratkaisumme noudattaa täysin kaikkia EU: n ja paikallisia määräyksiä. Tarjoamme yhden päivän ja vaivattoman toteutuksen. Sen lisäksi, että yrityksesi noudattaa lakisääteisiä vaatimuksia, välitämme organisaatiosi kuvasta läpinäkyvänä ja turvallisena työympäristönä. Tarkista miten ilmiantojärjestelmä toimii.

Löysitkö artikkelin mielenkiintoisena? Jaa se muiden kanssa
Saatat myös olla kiinnostunut