ES direktīva par trauksmes cēlēju

ES direktīva par trauksmes cēlēju

Damian Sawicki |

Īstenošanas termiņa pieejas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (tā sauktais ES trauksmes cēlēju aizsardzības akts). Direktīvas mērķis ir pieprasīt valsts sektora uzņēmumiem un vienībām īstenot procedūras, kas nodrošina, ka darbinieki var ziņot par pārkāpumiem konfidenciāli.

Kurš ietilpst trauksmes cēlēju aizsardzības likumā?

Vienības, kas Direktīvā identificētas kā pienākumu ieviest procedūras, ir šādas:

  • Enterprises, kas nodarbina vismaz 50 darbiniekineatkarīgi no darbības veida,
  • Mazie un mikrouzņēmumi, kas piedalās publiskā iepirkuma konkursos, izmanto ES pasākumu, ir pakļauti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai pieder regulētām vienībām finanšu pakalpojumu nozarē,
  • Juridiskas personas Publiskais sektors.

Kādas ir trauksmes cēlēju aizsardzības ieviešanas sekas?

Jaunie pienākumi jo īpaši ietvers:

  • radība droša un konfidenciāla iekšējais un ārējais ziņotāju ziņošanas kārtība izmantojot droši ziņošanas kanāli,
  • Nodrošinot anonimitāte un aizsardzība ziņotājiem pret atriebību,
  • Diriģēšana uzraudzība un uzskaite saņemtie paziņojumi,
  • Making pēcpārbaude lai apturētu likuma pārkāpumus un novērstu turpmākos incidentus.

Jaunie noteikumi nozīmē, ka uzņēmējiem ir jāpielāgo esošās procedūras direktīvā noteiktajām prasībām vai jāizveido visaptveroša sistēma uzņēmuma iekšienē konfidenciālai informācijas pieņemšanai, analīzei un pārsūtīšanai par pārkāpumiem. Pareizi funkcionējošu sistēmu darbību var apstrādāt apmācīts darbinieks, datu aizsardzības inspektors vai ārējs uzņēmums.

Kopš tā laika uzņēmumiem ir jāpielāgojas jaunajām prasībām?

Privātā sektora struktūras, kas nodarbina no 250 darbiniekiem un vienībām valsts sektorā ir jāievieš ziņošanas mehānismi vēlākais 17.12.2021 Juridiskām personām privātajā sektorā, kas nodarbina mazāk nekā 250 darbinieku Termiņš ir pagarināts līdz 2023. gada 17. decembris

Kas apdraud vienības, kas nav īstenojušas trauksmes cēlēju noteikumu prasības?

Vienības, kas neīsteno procedūras saskaņā ar direktīvu, jo īpaši neievieš drošus ziņošanas kanālus, tiks piemērotas efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas. Sankciju apmēru noteiks valsts likumdevējs.

Kur es varu atrast ES trauksmes cēlēju direktīvas tekstu?

Jūs varat lejupielādēt ziņotāju direktīvas tekstu EUR-Lex lapā: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (PE/78/2019/APGR/1).

Kā ieviest trauksmes cēlēju sistēmu uzņēmumā?

Mūsu risinājums pilnībā atbilst visiem ES un vietējiem noteikumiem. Mēs piedāvājam vienas dienas un bez problēmām ieviešanu. Papildus tam, ka Jūsu uzņēmums atbilst juridiskajām prasībām, mēs rūpējamies par jūsu organizācijas tēlu kā pārredzamu un drošu darba vidi. Pārbaudiet kā darbojas trauksmes cēlēju sistēma.

Vai jūs atradāt rakstu interesantu? Kopīgot to ar citiem
Jūs, iespējams, interesē arī