EU Direktiva o zviždačima

EU Direktiva o zviždačima

Damian Sawicki |

Pristupi roka provedbe Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju kršenje prava Unije (takozvani Zakon o zaštiti zviždača EU-a). Cilj je Direktive zahtijevati od poduzeća i subjekata u javnom sektoru da provedu postupke kojima se osigurava povjerljivo prijavljivanje povreda zaposlenika.

Tko spada pod zakon o zaštiti zviždača?

Subjekti koji su u Direktivi utvrđeni kao obvezni uvesti postupke uključuju:

  • Enterprises zapošljava najmanje 50 zaposlenikabez obzira na prirodu aktivnosti,
  • Mala i mikro poduzeća, koji sudjeluju u natječajima za javnu nabavu, koriste mjeru EU-a, izloženi su pranju novca ili pripadaju reguliranim subjektima u sektoru financijskih usluga,
  • Pravne osobe u Javni sektor.

Koje su posljedice uvođenja zaštite zviždača?

Nove obveze posebno će uključivati:

Novim propisima prije svega poduzetnici moraju prilagoditi postojeće postupke zahtjevima utvrđenima u Direktivi ili stvoriti sveobuhvatan sustav unutar društva za povjerljivo prihvaćanje, analizu i prijenos informacija o kršenjima. Djelovanje ispravno funkcioniranih sustava može rukovati obučeni zaposlenik, službenik za zaštitu podataka ili vanjska tvrtka.

Od kada se tvrtke trebaju prilagoditi novim zahtjevima?

Zaposleni subjekti privatnog sektora od 250 zaposlenika i entiteta u javnom sektoru moraju provesti mehanizme izvješćivanja najkasnije 17.12.2021 Za pravne osobe u privatnom sektoru koje zapošljavaju manje od 250 zaposlenika Pojam je proširen na 17 Prosinac 2023

Što prijeti subjektima koji nisu implementirali zahtjeve propisa zviždača?

Subjekti koji ne provode postupke u skladu s Direktivom, posebno ne uvode sigurne kanale izvješćivanja, primjenjivat će se učinkovite, razmjerne i odvraćajuće sankcije. Iznos sankcija utvrdit će nacionalni zakonodavac.

Gdje mogu pronaći tekst Direktive EU-a o zviždačima?

Tekst direktive o zviždača možete preuzeti na stranici EUR-Lex: Direktiva (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2019. o zaštiti osoba koje prijavljuju kršenje prava Unije (HR/78/2019/HR/1).

Kako implementirati sustav za zviždače u tvrtki?

Naše rješenje u potpunosti je u skladu sa svim EU i lokalnim propisima. Nudimo jednodnevnu i bezbrižnu implementaciju. Uz činjenicu da vaša tvrtka udovoljava zakonskim zahtjevima, brinemo o imidžu vaše organizacije kao transparentnom i sigurnom radnom okruženju. Provjera kako funkcionira sustav zviždača.

Je li vam članak bio zanimljiv? Podijelite ga s drugima
Vi svibanj također biti zainteresirani za