Dyrektywa Unii Europejskiej o sygnalistach

Dyrektywa Unii Europejskiej o sygnalistach

Damian Sawicki |

Zbliża się termin wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów). Celem dyrektywy jest zobowiązanie przedsiębiorstw oraz podmiotów w sektorze publicznym do wdrożenia procedur, które zapewnią pracownikom możliwość poufnego zgłaszania naruszeń prawa.

Na podstawie dyrektywy powstała polska Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Kto podlega pod prawo o ochronie sygnalistów?

Podmioty wskazane w dyrektywie jak i polskiej ustawie zobowiązane do wprowadzenia procedur to między innymi:

  • Przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników, niezależnie od charakteru działalności,
  • Małe i mikro przedsiębiorstwa, które biorą udział w przetargach na zamówienia publiczne, wykorzystują środku unijne, są narażone na pranie brudnych pieniędzy lub należą do podmiotów regulowanych sektora usług finansowych,
  • Podmioty prawne w sektorze publicznym.

Jakie konsekwencje ma wprowadzenie ochrony sygnalistów?

Do nowych obowiązków zobowiązanych będzie należało w szczególności:

  • Stworzenie bezpiecznej i poufnej wewnętrznej oraz zewnętrznej procedury dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów używając bezpiecznych kanałów,
  • Zapewnienie anonimowości i ochrony sygnalistów przed odwetem,
  • Prowadzenie monitoringu i ewidencji otrzymywanych zgłoszeń,
  • Podejmowanie działań następczych w celu zaprzestania naruszeń prawa i zapobieżenia incydentom w przyszłości.

Nowe regulacje oznaczają dla przedsiębiorców przed wszystkim konieczność dopasowania istniejących już procedur do wymagań ujętych w Dyrektywie lub stworzenie w ramach przedsiębiorstwa kompleksowego systemu poufnego przyjmowania, analizowania i przekazywania informacji dotyczących naruszeń prawa. Obsługą poprawnie funkcjonujących systemów może zajmować się przeszkolony pracownik, Inspektor Ochrony Danych lub firma zewnętrzna.

Od kiedy firmy muszą się dostosować do nowych wymogów?

Podmioty w sektorze prywatnym zatrudniające od 250 pracowników oraz podmioty w sektorze publicznym są zobowiązane do wdrożenia mechanizmów raportowania najpóźniej do 17.12.2021 r. Dla podmiotów prawnych w sektorze prywatnym zatrudniających poniżej 250 pracowników termin został wydłużony do 17 grudnia 2023 r.

Co grozi podmiotom, które nie wdrożyły wymogów Dyrektywy?

Wobec podmiotów, które nie wdrożą procedur wynikających z Dyrektywy, w szczególności nie wprowadzą bezpiecznych kanałów raportowania, będą stosowane skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje. Wysokość sankcji zostanie ustalona przez ustawodawcę krajowego.

Gdzie znajdę treść dyrektywy o ochronie sygnalistów?

Możesz pobrać treść dyrektywy o sygnalistach na stronir EUR-lex: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (PE/78/2019/REV/1).

Jak wdrożyć system dla sygnalistów w firmie?

Nasze rozwiązanie w pełni spełnia wszystkie przepisy unijne i lokalne. Oferujemy jednodniowe i bezproblemowe wdrożenie. Oprócz tego, że Twoja firma jest zgodna z wymogami prawnymi, dbamy o wizerunek Twojej organizacji jako przejrzystego i bezpiecznego środowiska pracy. Sprawdź jak działa system dla sygnalistów.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować