Który kanał raportowania dla sygnalistów jest najlepszy?

Który kanał raportowania dla sygnalistów jest najlepszy?

Olga Hellmann |

W ostatnich latach coraz popularniejsze staje się wykorzystywanie formularzy internetowych do zgłaszania nieprawidłowości. Wynika to z kilku zalet formularzy internetowych w porównaniu z tradycyjnymi kanałami raportowania. W tym artykule przyjrzymy się zaletom formularzy internetowych i wyjaśnimy, dlaczego są one najlepszym kanałem informowania o nieprawidłowościach .

Anonimowość i poufność

Formularze internetowe zapewniają poziom anonimowości i poufności, który trudno osiągnąć za pomocą innych kanałów zgłaszania. Sygnaliści mogą zgłaszać swoje obawy bez obawy o odwet, a organizacja może zbadać sprawę bez znajomości tożsamości sygnalisty. Pomaga to budować zaufanie między organizacją a jej pracownikami, co jest niezbędne dla zdrowego środowiska pracy.

Dostępność

Formularze internetowe są dostępne z dowolnego miejsca z dostępem do Internetu. Ułatwia to pracownikom zgłaszanie swoich obaw, niezależnie od lokalizacji czy harmonogramu pracy. Pozwala również organizacji otrzymywać raporty w odpowiednim czasie, co ma kluczowe znaczenie dla rozwiązywania problemów, zanim staną się one eskalacją.

Usprawniony proces raportowania

Formularze internetowe zapewniają usprawniony proces zgłaszania, który ułatwia sygnalistom zgłaszanie swoich obaw. Formularz można dostosować w celu zebrania określonych informacji, a sygnalista może w razie potrzeby dołączyć dokumenty potwierdzające. Ułatwia to organizacji zbadanie problemu i podjęcie odpowiednich działań.

Scentralizowane raportowanie

Formularze internetowe zapewniają scentralizowany system raportowania, który umożliwia organizacji efektywne śledzenie raportów i zarządzanie nimi. Ułatwia to organizacji identyfikację wzorców i trendów w zgłaszanych problemach, co może pomóc w zapobieganiu problemom w przyszłości.

Ekonomiczny

Formularze internetowe są ekonomiczne w porównaniu z tradycyjnymi kanałami raportowania. Nie wymagają żadnego dodatkowego sprzętu ani oprogramowania i można je zintegrować z istniejącą witryną internetową organizacji. Ułatwia to organizacji wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości bez ponoszenia znacznych kosztów .

Podsumowanie

Formularze internetowe są najlepszym kanałem informowania o nieprawidłowościach z kilku powodów. Zapewniają anonimowość i poufność, są dostępne z dowolnego miejsca, usprawniają proces zgłaszania, zapewniają scentralizowane raportowanie i są ekonomiczne. Wdrażając formularz internetowy jako system zgłaszania nieprawidłowości, organizacje mogą wspierać kulturę przejrzystości i odpowiedzialności, zapewniając jednocześnie ochronę sygnalistów. Systemem spełniającym wszystkie wymagania jest WeMoral .

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować