Milline kanal rikkumisest teatajate jaoks on minu ettevõtte jaoks parim?

Milline kanal rikkumisest teatajate jaoks on minu ettevõtte jaoks parim?

Olga Hellmann |

Viimastel aastatel on veebivormide kasutamine eeskirjade eiramisest teatamiseks muutunud üha populaarsemaks. Selle põhjuseks on veebivormide mitmed eelised traditsiooniliste aruandluskanalite ees. Käesolevas artiklis vaatleme veebivormide eeliseid ja selgitame, miks need on Parim kanal teavitada eeskirjade eiramise .

Anonüümsus ja konfidentsiaalsus

Veebivormid pakuvad anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse taset, mida on teiste aruandluskanalite kaudu raske saavutada. Rikkumisest teatajad saavad oma muredest teatada, kartmata kättemaksu ja organisatsioon saab asja uurida, teadmata rikkumisest teataja identiteeti. See aitab luua usaldust organisatsiooni ja selle töötajate vahel, mis on oluline tervisliku töökeskkonna jaoks.

Saadavus

Veebivormid on saadaval kõikjal, kus on Interneti-ühendus. See lihtsustab töötajate muresid, olenemata asukohast või tööplaanist. Samuti võimaldab see organisatsioonidel saada aruandeid õigeaegselt, mis on kriitiline probleemide lahendamisel enne nende eskaleerumist.

Täiustatud aruandlusprotsess

Veebivormid pakuvad sujuvamat aruandlusprotsessi, mis hõlbustab rikkumisest teatajate muredest teatamist. Vormi saab kohandada konkreetse teabe kogumiseks ja rikkumisest teataja võib vajadusel lisada tõendavaid dokumente. See muudab organisatsioonil lihtsamaks probleemi uurimise ja asjakohaste meetmete võtmise.

Tsentraliseeritud aruandlus

Veebivormid pakuvad tsentraliseeritud aruandlussüsteemi, mis võimaldab organisatsioonil aruandeid tõhusalt jälgida ja hallata. See muudab organisatsioonide jaoks lihtsamaks tuvastada teatatud probleemide mustreid ja suundumusi, mis aitab tulevikus probleeme ennetada.

Ökonoomne

Veebivormid on võrreldes traditsiooniliste aruandluskanalitega ökonoomsed. Need ei vaja täiendavat riistvara ega tarkvara ning neid saab integreerida organisatsiooni olemasolevale veebisaidile. See muudab organisatsiooni jaoks lihtsamaks eeskirjade eiramisest teatamise süsteemi rakendamine ilma olulisi kulutusi tekitamata .

kokkuvõte

Veebivormid on mitmel põhjusel parimaks vilepuhumise kanaliks. Need pakuvad anonüümsust ja konfidentsiaalsust, on kõikjal kättesaadavad, sujuvamad aruandlusprotsessi, pakuvad tsentraliseeritud aruandlust ja on ökonoomsed. Rakendades veebipõhist vormi eeskirjade eiramisest teatamise süsteemina, saavad organisatsioonid edendada läbipaistvuse ja vastutuse kultuuri, tagades samal ajal rikkumisest teatajate kaitse. Süsteem, mis vastab kõikidele nõuetele on WeMoral .

Kas leidsite artikli huvitavaks? Jagage seda teistega
Võite olla huvitatud ka