Olga Hellmann

Olga Hellmann

Andmeturbe konsultant, nõustab konfidentsiaalse teabe tuvastamisel ja kaitsmisel. Jälgib tehnoloogiliste vahendite rakendamist ja nende kooskõla organisatsiooni kultuuriga. Valmistab ette ohutusalase teadlikkuse koolituse.

olga.hellmann@wemoral.com