Olga Hellmann

Olga Hellmann

En datasikkerhetskonsulent, gir råd om å hjelpe til med å identifisere og beskytte konfidensiell informasjon. Overvåker implementeringen av teknologiske verktøy og deres konsistens med organisasjonens kultur. Forbereder opplæring om sikkerhetsbevissthet.

olga.hellmann@wemoral.com