Olga Hellmann

Olga Hellmann

En datasäkerhetskonsult, ger råd om att hjälpa till att identifiera och skydda konfidentiell information. Övervakar genomförandet av tekniska verktyg och deras överensstämmelse med organisationens kultur. Förbereder utbildning om säkerhetsmedvetenhet.

olga.hellmann@wemoral.com