Olga Hellmann

Olga Hellmann

Datu drošības konsultants sniedz konsultācijas par palīdzību konfidenciālas informācijas identificēšanā un aizsardzībā. Uzrauga tehnoloģisko rīku ieviešanu un to atbilstību organizācijas kultūrai. Sagatavo mācības par drošības izpratni.

olga.hellmann@wemoral.com