Olga Hellmann

Olga Hellmann

Консултант по сигурността на данните съветва за съдействие при идентифицирането и защитата на поверителна информация. Контролира прилагането на технологичните инструменти и тяхната съгласуваност с културата на организацията. Подготвя обучение по информираност за безопасността.

olga.hellmann@wemoral.com