Olga Hellmann

Olga Hellmann

Poradca pre bezpečnosť údajov poskytuje poradenstvo pri identifikácii a ochrane dôverných informácií. Dohliada na implementáciu technologických nástrojov a ich súlad s kultúrou organizácie. Pripravuje školenie o povedomí o bezpečnosti.

olga.hellmann@wemoral.com