Den potensielle rollen til varslere i Binance-skandalen

Den potensielle rollen til varslere i Binance-skandalen

Olga Hellmann |

I et landemerkeøyeblikk for kryptovalutaverdenen, 21. november 2023, kunngjorde amerikanske myndigheter et historisk oppgjør som involverte kryptobørsgiganten Binance og dens grunnlegger, Changpeng Zhao. Påståelsen inkluderte skyldige anklager og en avtale om å betale forbløffende 4,3 milliarder dollar i straffer, noe som markerte et av de største forligene i bransjens historie. Denne omfattende resolusjonen tok for seg en rekke brudd, som spenner over hvitvasking av penger, ulisensiert pengeoverføring, brudd på sanksjoner, ulovlig drift av en børs for digitale eiendelederivater og forskjellige andre lovbrudd. Når kryptosamfunnet sliter med konsekvensene, oppstår et avgjørende spørsmål: Hva kan være den potensielle rollen til en varsler i denne monumentale saken?

Anklagene og det rekordbrytende oppgjøret

Litaniet av anklager mot Binance og Zhao avslørte et urovekkende mønster av forseelse, inkludert hvitvasking av penger og brudd på sanksjoner. Disse bruddene impliserte Bank Secrecy Act (BSA) og forskjellige sanksjonsprogrammer, med påstander om manglende implementering av programmer som forhindrer og rapporterer mistenkelige transaksjoner som involverer terrorister og kriminelle enheter. Forlikets historiske karakter, til sammen 4,3 milliarder dollar, fanget oppmerksomheten til finansverdenen og understreket alvorlighetsgraden av overtredelsene.

Finansdepartementets perspektiv

Det amerikanske finansdepartementet, gjennom Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), spilte en sentral rolle i å belyse Binances forseelser. Finansdepartementet understreket at Binances bortfall gjorde det mulig for en rekke ulovlige aktører, fra terrorister til nettkriminelle og barnemishandlere, å handle fritt på plattformen. Finansminister Janet L. Yellen uttalte at Binance hadde vendt det blinde øye for juridiske forpliktelser i jakten på fortjeneste, noe som letter flyten av midler til enheter som er engasjert i kriminell virksomhet. Avdelingens pressemelding pekte på brudd knyttet til AML (Anti-Money Laundering) og sanksjonsforpliktelser, og etablerte et kritisk bakteppe for involvering av varslere.

Rollen til varslere i AML og brudd på sanksjoner

Avsløringen av Binances omfattende brudd på AML og sanksjoner stemmer overens med den amerikanske regjeringens innsats for å bekjempe økonomiske forbrytelser. I 2020 etablerte kongressen AML Whistleblower Program, senere raffinert av AML Whistleblower Improvement Act. Dette programmet tilbyr ikke bare økonomiske belønninger, men gir også beskyttelse mot gjengjeldelse til varslere som rapporterer brudd på hvitvasking av penger, inkludert de under BSA. Endringene i AML-varslerprogrammet utvidet omfanget til å omfatte varslere som rapporterer brudd på sanksjoner, og gir enkeltpersoner ytterligere mulighet til å gå frem og avsløre ulovlige aktiviteter.

Monetære priser og beskyttelse for varslere

Kvalifiserte varslere under AML Whistleblower-programmet vil motta pengepremier fra 10% til 30% av sanksjonene innkrevd av regjeringen i saker knyttet til deres avsløringer. Til tross for pågående innsats fra finansdepartementet og FinCEN for å utarbeide forskrifter for programmet, er varslere fortsatt kvalifisert for priser i løpet av denne overgangsperioden. Opprettelsen og forbedringen av slike programmer understreker regjeringens forpliktelse til å stimulere enkeltpersoner til å komme frem med verdifull informasjon som hjelper til med håndhevelsen av finansforskrifter.

CFTC varslingsprogram og relaterte handlingsbestemmelser

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) spilte også en betydelig rolle i anklagene mot Binance og Zhao. CFTC anla anklager og avslørte ulovlige aktiviteter som å tilby og utføre råvarederivattransaksjoner for amerikanske kunder uten riktig identitetsbekreftelse. Anklagene understreket Binances forsettlige unndragelse av grunnleggende regulatoriske forpliktelser mens de innkrevde betydelige handelsgebyrer fra amerikanske kunder. CFTC Whistleblower Program ble etablert i 2010 med Dodd-Frank Act, og tilbyr pengepremier til enkeltpersoner som rapporterer varebrudd. Varslere i CFTC-saker har rett til 10-30% av midlene samlet inn av CFTC i forbindelse med deres avsløringer.

Konfidensialitetsbeskyttelse og potensielle priser

For å beskytte varslere opprettholder både CFTC og FinCEN konfidensialitet angående deres engasjement i vellykkede saker. Denne konfidensialiteten strekker seg til tilfeller der en kvalifisert CFTC-varslers avsløring bidrar til suksessen til relaterte handlinger fra andre offentlige etater. Potensialet for varslere til å motta priser basert på sanksjoner samlet inn av andre byråer viser den sammenkoblede arten av håndhevelsesarbeidet.

Den enestående SEC-varslerprisen

I en egen, men like betydelig utvikling, tildelte US Securities and Exchange Commission (SEC) nylig sin største varsler pris noensinne til en navnløs person. Prisen, til sammen forbløffende 279 millioner dollar, overgår den forrige rekorden på 114 millioner dollar. Denne utmerkelsen, finansiert av et investorbeskyttelsesfond opprettet av kongressen, eksemplifiserer hvilken innvirkning varslere kan ha på å avsløre verdipapirbrudd. SECs varslerinsentivprogram, initiert under Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act i 2010, fremhever den kritiske rollen varslere spiller for å hjelpe SEC med å innføre håndhevelsestiltak.

Implikasjoner for Binance-saken

Tatt i betraktning omfanget av Binance-saken og det intrikate nettet av anklager som involverer AML, brudd på sanksjoner og overtredelser av varer, kan varslere være sentrale for å kaste lys over det indre arbeidet til kryptobørsgiganten. Potensialet for varslere til å være kvalifisert for tildelinger på opptil 1,29 milliarder dollar under CFTC- og AML-varslingsprogrammene legger et lag av kompleksitet til etterspillet av dette historiske oppgjøret.

Etterspillet av Binance-saken

Etter hvert som kryptovalutalandskapet sliter med konsekvensene av Binance-oppgjøret, fremstår varslernes rolle som et avgjørende aspekt ved å håndheve økonomiske forskrifter. Konvergensen av AML-varslingsprogrammer, CFTC Whistleblower-programmet og enestående SEC-priser signaliserer et paradigmeskifte i å stimulere enkeltpersoner til å komme frem med informasjon som avslører økonomiske forseelser. Den sammenkoblede naturen til disse programmene, kombinert med konfidensialitetsbeskyttelse, understreker betydningen av varslere for å ivarsle integriteten til finansmarkedene. I kjølvannet av Binance-saken kan kryptoindustrien være vitne til en økning i varslere som går fremover, drevet av løftet om betydelige belønninger og forpliktelsen til å opprettholde reglene som styrer det finansielle systemet.

Fant du artikkelen interessant? Del det med andre
Du kan også være interessert i