Ilmiantajien mahdollinen rooli Binance-skandaalissa

Ilmiantajien mahdollinen rooli Binance-skandaalissa

Olga Hellmann |

Kryptovaluuttamaailman merkittävänä hetkenä 21. marraskuuta 2023 Yhdysvaltain viranomaiset ilmoittivat historiallisesta ratkaisusta, johon osallistuivat kryptovaihtojätti Binance ja sen perustaja Changpeng Zhao. Valitus sisälsi syyllisyyssyytteet ja sopimuksen hämmästyttävän 4,3 miljardin dollarin sakkojen maksamisesta, mikä on yksi alan historian suurimmista ratkaisuista. Tässä kattavassa päätöslauselmassa käsiteltiin monia rikkomuksia, jotka koskivat rahanpesua, luvatonta rahansiirtoa, seuraamusrikkomuksia, digitaalisen omaisuuden johdannaispörssin laitonta toimintaa ja monia muita rikoksia. Kun kryptoyhteisö kamppailee seurausten kanssa, herää ratkaiseva kysymys: Mikä voisi olla ilmiantajan mahdollinen rooli tässä monumentaalisessa tapauksessa?

Syytteet ja ennätyksellinen ratkaisu

Binancea ja Zhaoa vastaan esitetyt syytteet paljastivat häiritsevän väärinkäytöksen, mukaan lukien rahanpesu ja seuraamusten rikkomukset. Nämä rikkomukset liittyivät pankkisalaisuuslakiin (BSA) ja erilaisiin pakoteohjelmiin, ja väitettiin ohjelmien täytäntöönpanon laiminlyönnistä, jotka estävät ja ilmoittavat epäilyttävistä tapahtumista, joihin liittyy terroristeja ja rikollisia yksiköitä. Ratkaisun historiallinen luonne, yhteensä 4,3 miljardia dollaria, kiinnitti finanssimaailman huomion ja korosti rikkomusten vakavuutta.

Valtiovarainministeriön näkökulma

Yhdysvaltain valtiovarainministeriöllä oli Financial Crimes Enforcement Networkin (FinCEN) kautta keskeinen rooli Binancen väärinkäytösten valottamisessa. Valtiovarainministeriö korosti, että Binancen raukeamiset antoivat monille laittomille toimijoille terroristeista verkkorikollisiin ja lasten hyväksikäyttäjiin mahdollisuuden käydä kauppaa vapaasti alustalla. Valtiovarainministeri Janet L.Yellen totesi, että Binance oli sulkenut silmänsä laillisille velvoitteille voiton tavoittelussa helpottaen varojen virtausta rikollista toimintaa harjoittaville yhteisöille. Osaston lehdistötiedotteessa tuotiin esiin rahanpesun torjuntaan (AML) liittyvät rikkomukset ja seuraamusvelvoitteet, mikä loi kriittisen taustan ilmiantajien osallistumiselle.

Ilmiantajien rooli rahanpesun ja seuraamusten rikkomisessa

Binancen laajojen AML- ja pakotteiden rikkomusten paljastaminen on linjassa Yhdysvaltain hallituksen pyrkimysten kanssa torjua talousrikoksia. Vuonna 2020 kongressi perusti AML Whistleblower -ohjelman, jota myöhemmin tarkennettiin AML Whistleblower Improvement Act -lailla. Tämä ohjelma ei ainoastaan tarjoa rahallisia palkkioita, vaan tarjoaa myös vastatoimien vastaisia suojauksia ilmiantajille, jotka ilmoittavat rahanpesurikkomuksista, mukaan lukien BSA: n mukaiset. AML Whistleblower -ohjelmaan tehdyt muutokset laajensivat sen soveltamisalaa kattamaan seuraamusten rikkomuksista ilmoittaneet väärinkäytökset, mikä antaa yksilöille mahdollisuuden astua eteenpäin ja paljastaa laitonta toimintaa.

Rahapalkinnot ja suojaukset ilmiantajille

AML Whistleblower Program -ohjelman mukaiset pätevät ilmiantajat saavat rahallisia palkkioita, jotka vaihtelevat 10—30 prosenttia hallituksen keräämistä seuraamuksista tapauksissa, jotka liittyvät heidän ilmoituksiinsa. Huolimatta valtiovarainministeriön ja FinCENin jatkuvista ponnisteluista laatia ohjelmalle asetuksia, ilmiantajat ovat edelleen oikeutettuja palkintoihin tämän siirtymäkauden aikana. Tällaisten ohjelmien luominen ja tehostaminen korostaa hallituksen sitoutumista kannustaa yksilöitä esittämään arvokasta tietoa, joka auttaa rahoitussäännösten täytäntöönpanossa.

CFTC Whistleblower-ohjelma ja siihen liittyvät toimintamääräykset

Commodity Futures Trading Commissionilla (CFTC) oli myös merkittävä rooli Binancea ja Zhaoa vastaan nostetuissa syytteissä. CFTC nosti syytteet paljastaen laitonta toimintaa, kuten hyödykejohdannaiskauppojen tarjoamista ja toteuttamista yhdysvaltalaisille asiakkaille ilman asianmukaista henkilöllisyyden todentamista. Syytteet korostivat Binancen tarkoituksellista sääntelyvelvoitteiden kiertämistä samalla, kun se keräsi huomattavia kaupankäyntimaksuja yhdysvaltalaisilta asiakkailta. Vuonna 2010 Dodd-Frank-lain nojalla perustettu CFTC Whistleblower -ohjelma tarjoaa rahapalkkioita henkilöille, jotka ilmoittavat hyödykerikkomuksista. CFTC-tapausten väärinkäytösten paljastajilla on oikeus 10—30 prosenttiin varoista, jotka CFTC on kerännyt heidän tiedonantojensa yhteydessä.

Luottamuksellisuussuoja ja mahdolliset palkinnot

Väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi sekä CFTC että FinCEN pitävät luottamuksellisina osallistumisestaan onnistuneisiin tapauksiin. Tämä luottamuksellisuus ulottuu tapauksiin, joissa pätevän CFTC-ilmiantajan paljastaminen edistää muiden valtion virastojen asiaan liittyvien toimien onnistumista. Väärinkäytösten paljastajien mahdollisuus saada palkintoja muiden virastojen keräämien seuraamusten perusteella osoittaa, että täytäntöönpanotoimet ovat toisiinsa yhteydessä.

Ennennäkemätön SEC Whistleblower -palkinto

Erillisessä mutta yhtä merkittävässä kehityksessä Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) myönsi äskettäin kaikkien aikojen suurimman ilmiantajan palkinnon nimeämättömälle henkilölle. Palkinto, yhteensä hämmästyttävä 279 miljoonaa dollaria, ylittää edellisen ennätyksen 114 miljoonaa dollaria. Tämä tunnustus, jonka rahoittaa kongressin perustama sijoittajansuojarahasto, on esimerkki ilmiantajien vaikutuksesta arvopaperikkomusten paljastamiseen. SEC:n ilmiantajien kannustinohjelma, joka aloitettiin Dodd-Frank Wall Streetin uudistus- ja kuluttajansuojalain nojalla vuonna 2010, korostaa ilmiantajien kriittistä roolia SEC:n avustamisessa täytäntöönpanotoimien määräämisessä.

Vaikutukset Binance-tapaukseen

Kun otetaan huomioon Binance-tapauksen laajuus ja monimutkainen syytteiden verkko, johon liittyy AML: ää, seuraamusrikkomuksia ja hyödykerikkomuksia, ilmiantajat voivat olla keskeisiä valaisemassa kryptovaihtojättiläisen sisäistä toimintaa. Mahdollisuus, että ilmiantajat voivat saada jopa 1,29 miljardin dollarin palkintoja CFTC- ja AML Whistleblower -ohjelmien puitteissa, lisää monimutkaisuutta tämän historiallisen ratkaisun jälkimainingeihin.

Binance-tapauksen jälkimainingit

Kun kryptovaluuttamaisema kamppailee Binance-ratkaisun seurausten kanssa, ilmiantajien rooli nousee ratkaisevaksi osaksi rahoitusmääräysten täytäntöönpanoa. AML Whistleblower -ohjelmien, CFTC Whistleblower -ohjelman ja ennennäkemättömien SEC-palkintojen lähentyminen merkitsee paradigman muutosta kannustettaessa yksilöitä esittämään tietoja, jotka paljastavat taloudelliset väärinkäytökset. Näiden ohjelmien toisiinsa kytkeytyvä luonne yhdistettynä luottamuksellisuussuojaan korostaa ilmiantajien merkitystä rahoitusmarkkinoiden eheyden turvaamisessa. Binance-tapauksen jälkimainingeissa kryptoteollisuus voi nähdä ilmiantajien lisääntyvän nousun, jota ruokkivat lupaus huomattavista palkkioista ja sitoutuminen noudattamaan rahoitusjärjestelmää hallitsevia sääntöjä.

Löysitkö artikkelin mielenkiintoisena? Jaa se muiden kanssa
Saatat myös olla kiinnostunut