Whistleblowers potentielle rolle i Binance-skandalen

Whistleblowers potentielle rolle i Binance-skandalen

Olga Hellmann |

I et skelsættende øjeblik for kryptovalutaverdenen annoncerede amerikanske myndigheder den 21. november 2023 et historisk forlig, der involverede kryptobørsgiganten Binance og dens grundlægger, Changpeng Zhao. Anklagen omfattede skyldige anklager og en aftale om at betale forbløffende 4,3 milliarder dollars i bøder, hvilket markerede et af de største forlig i industriens historie. Denne omfattende beslutning behandlede en lang række overtrædelser, der spænder over hvidvaskning af penge, ulicenseret pengeoverførsel, overtrædelser af sanktioner, ulovlig drift af en børs af digitale aktivderivater og forskellige andre lovovertrædelser. Da kryptosamfundet kæmper med konsekvenserne, opstår der et afgørende spørgsmål: Hvad kan en whistleblowers potentielle rolle være i denne monumentale sag?

Anklagerne og det rekordstore forlig

Litaniet af anklager mod Binance og Zhao afslørede et foruroligende mønster af forseelse, herunder hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner. Disse overtrædelser implicerede bankhemmelighedsloven (BSA) og forskellige sanktionsprogrammer med påstande om manglende implementering af programmer, der forhindrer og rapporterer mistænkelige transaktioner, der involverer terrorister og kriminelle enheder. Forligets historiske karakter, i alt 4,3 milliarder dollars, fangede den finansielle verdens opmærksomhed og understregede alvorligheden af overtrædelserne.

Finansministeriets perspektiv

Det amerikanske finansministerium spillede gennem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en central rolle i at kaste lys over Binances forseelser. Finansministeriet understregede, at Binances bortfald gjorde det muligt for en række ulovlige aktører, fra terrorister til cyberkriminelle og børnemisbrugere, at handle frit på platformen. Finansminister Janet L. Yellen udtalte, at Binance havde vendt det blinde øje for juridiske forpligtelser i jagten på fortjeneste, hvilket letter strømmen af midler til enheder, der er involveret i kriminelle aktiviteter. Afdelingens pressemeddelelse påpegede overtrædelser relateret til AML (Anti-Money Hvidvaskning) og sanktionsforpligtelser, hvilket skabte en kritisk baggrund for inddragelse af whistleblowere.

Whistleblowers rolle i forbindelse med AML og overtrædelser af sanktioner

Afsløringen af Binances omfattende krænkelser af AML og sanktioner stemmer overens med den amerikanske regerings bestræbelser på at bekæmpe økonomiske forbrydelser. I 2020 etablerede kongressen AML Whistleblower Program, der efterfølgende blev forbedret af AML Whistleblower Improvement Act. Dette program tilbyder ikke kun monetære belønninger, men giver også beskyttelse mod gengældelse til whistleblowere, der rapporterer krænkelser af hvidvaskning af penge, herunder dem under BSA. Ændringerne til AML-whistleblower-programmet udvidede dets anvendelsesområde til at omfatte whistleblowere, der rapporterer overtrædelser af sanktioner, hvilket yderligere gav enkeltpersoner mulighed for at træde frem og afsløre ulovlige aktiviteter.

Monetære præmier og beskyttelse af whistleblowere

Kvalificerede whistleblowere under AML-whistleblower-programmet modtager pengepræmier, der spænder fra 10% til 30% af de sanktioner, som regeringen opkræver i sager, der er knyttet til deres videregivelse. På trods af den løbende indsats fra finansministeriet og FinCEN for at udarbejde regler for programmet, forbliver whistleblowere berettiget til priser i denne overgangsperiode. Oprettelsen og forbedringen af sådanne programmer understreger regeringens forpligtelse til at tilskynde enkeltpersoner til at komme frem med værdifuld information, der hjælper med håndhævelsen af finansielle regler.

CFTC Whistleblower-program og relaterede handlingsbestemmelser

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) spillede også en væsentlig rolle i anklagerne mod Binance og Zhao. CFTC indgav anklager og afslørede ulovlige aktiviteter såsom at tilbyde og udføre råvarederivattransaktioner for amerikanske kunder uden korrekt identitetsverifikation. Anklagerne understregede Binances forsætlige unddragelse af grundlæggende lovgivningsmæssige forpligtelser, mens de opkrævede betydelige handelsgebyrer fra amerikanske kunder. CFTC Whistleblower Program blev etableret i 2010 med Dodd-Frank Act og tilbyder pengepræmier til enkeltpersoner, der rapporterer overtrædelser af råvarer. Whistleblowere i CFTC-sager har ret til 10-30% af de midler, som CFTC har indsamlet i forbindelse med deres videregivelse.

Beskyttelse af fortrolighed og potentielle priser

For at beskytte whistleblowere opretholder både CFTC og FinCEN fortrolighed med hensyn til deres involvering i vellykkede sager. Denne fortrolighed strækker sig til tilfælde, hvor en kvalificeret CFTC-whistleblowers offentliggørelse bidrager til succesen af relaterede handlinger fra andre offentlige myndigheder. Potentialet for whistleblowere til at modtage kendelser baseret på sanktioner indsamlet af andre agenturer viser, at håndhævelsesindsatsen er forbundet.

Den hidtil usete SEC Whistleblower-pris

I en særskilt, men lige så vigtig udvikling, tildelte den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) for nylig sin største whistleblower-pris nogensinde til en navngivet person. Prisen på i alt forbløffende 279 millioner dollars overgår den tidligere rekord på $114 millioner. Denne anerkendelse, finansieret af en investorbeskyttelsesfond oprettet af Kongressen, eksemplificerer den indvirkning whistleblowere kan have på at afsløre værdipapirovertrædelser. SEC's whistleblower-incitamentsprogram, der blev indledt under Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act i 2010, fremhæver den kritiske rolle whistleblowere spiller i at hjælpe SEC med at indføre håndhævelsesforanstaltninger.

Implikationer for Binance-sagen

I betragtning af omfanget af Binance-sagen og det indviklede net af anklager, der involverer AML, overtrædelser af sanktioner og råvareovertrædelser, kan whistleblowere være afgørende for at kaste lys over krypto-udvekslingsgigantens indre arbejde. Potentialet for whistleblowere til at være berettiget til tildelinger på op til 1,29 milliarder dollars under CFTC- og AML-whistleblower-programmerne tilføjer et lag af kompleksitet til kølvandet på denne historiske løsning.

Eftervirkningerne af Binance-sagen

Efterhånden som kryptokurrencylandskabet kæmper med konsekvenserne af Binance-forliget, fremstår whistleblowers rolle som et afgørende aspekt af håndhævelsen af finansielle regler. Konvergensen mellem AML-whistleblower-programmer, CFTC Whistleblower-programmet og hidtil usete SEC-priser signalerer et paradigmeskift i at tilskynde enkeltpersoner til at komme frem med oplysninger, der afslører økonomiske forseelser. Den indbyrdes forbundne karakter af disse programmer kombineret med fortrolighedsbeskyttelse understreger betydningen af whistleblowere for at beskytte de finansielle markeders integritet. I kølvandet på Binance-sagen kan kryptoindustrien være vidne til en stigning i whistleblowere, der træder frem, drevet af løftet om betydelige belønninger og forpligtelsen til at opretholde de regler, der styrer det finansielle system.

Fandt du artiklen interessant? Del det med andre
Du kan være også interesseret i