De potentiële rol van klokkenluiders in het Binance-schandaal

De potentiële rol van klokkenluiders in het Binance-schandaal

Olga Hellmann |

Op een mijlpaal voor de cryptocurrency-wereld hebben de Amerikaanse autoriteiten op 21 november 2023 een historische schikking aangekondigd waarbij de crypto-uitwisselingsgigant Binance en zijn oprichter, Changpeng Zhao, betrokken waren. Het pleidooi omvatte beschuldigingen van schuld en een overeenkomst om maar liefst 4,3 miljard dollar aan boetes te betalen, wat een van de grootste schikkingen in de geschiedenis van de sector was. Deze alomvattende resolutie had betrekking op een groot aantal schendingen, waaronder het witwassen van geld, het verzenden van geld zonder vergunning, schendingen van sancties, illegale exploitatie van een derivatenbeurs voor digitale activa en diverse andere misdrijven. Terwijl de cryptogemeenschap worstelt met de gevolgen, rijst een cruciale vraag: wat zou de potentiële rol van een klokkenluider kunnen zijn in deze monumentale zaak?

De aanklachten en de recordbrekende schikking

De litanie van aanklachten tegen Binance en Zhao bracht een verontrustend patroon van wangedrag aan het licht, waaronder het witwassen van geld en schendingen van sancties. Bij deze schendingen waren de Bank Secrecy Act (BSA) en verschillende sanctieprogramma's betrokken, met beschuldigingen van het niet uitvoeren van programma's ter voorkoming en melding van verdachte transacties waarbij terroristen en criminele entiteiten betrokken waren. Het historische karakter van de schikking, in totaal 4,3 miljard dollar, trok de aandacht van de financiële wereld en onderstreepte de ernst van de overtredingen.

Het perspectief van het ministerie van Financiën

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft via het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) een cruciale rol gespeeld bij het belichten van de wandaden van Binance. Het ministerie van Financiën benadrukte dat het vervallen van Binance een reeks illegale actoren, van terroristen tot cybercriminelen en kindermisbruikers, in staat stelde om vrijelijk transacties uit te voeren op het platform. Minister van Financiën Janet L. Yellen verklaarde dat Binance een oogje dichtknijpt voor wettelijke verplichtingen bij het nastreven van winst, waardoor de geldstroom naar entiteiten die zich bezighouden met criminele activiteiten werd vergemakkelijkt. In het persbericht van het ministerie werd gewezen op schendingen in verband met AML (antiwitwaspraktijken) en sanctieverplichtingen, wat een cruciale achtergrond vormt voor de betrokkenheid van klokkenluiders.

De rol van klokkenluiders bij AML- en sanctieschendingen

De onthulling van de uitgebreide AML- en sanctieschendingen van Binance komt overeen met de inspanningen van de Amerikaanse overheid om financiële misdrijven te bestrijden. In 2020 heeft het Congres het AML Whistleblower Program ingesteld, dat vervolgens werd verfijnd door de AML Whistleblower Improvement Act. Dit programma biedt niet alleen geldelijke beloningen, maar biedt ook bescherming tegen vergelding voor klokkenluiders die melding maken van schendingen van het witwassen van geld, onder meer op grond van het BSA. De wijzigingen in het AML-klokkenluidersprogramma hebben het toepassingsgebied uitgebreid tot klokkenluiders die melding maken van schendingen van sancties, waardoor individuen verder in staat zijn om naar voren te komen en illegale activiteiten aan het licht te brengen.

Monetaire beloningen en beschermingen voor klokkenluiders

Gekwalificeerde klokkenluiders in het kader van het AML Whistleblower Program kunnen geldbeloningen ontvangen die variëren van 10% tot 30% van de sancties die door de overheid worden geïnd in gevallen die verband houden met hun onthullingen. Ondanks de voortdurende inspanningen van het ministerie van Financiën en FinCEN om voorschriften voor het programma op te stellen, blijven klokkenluiders tijdens deze overgangsperiode in aanmerking komen voor beloningen. De oprichting en verbetering van dergelijke programma's onderstrepen de toewijding van de overheid om individuen te stimuleren om met waardevolle informatie naar voren te komen die helpt bij de handhaving van financiële regelgeving.

CFTC-klokkenluidersprogramma en gerelateerde actiebepalingen

De Commodity Futures Trading Commission (CFTC) speelde ook een belangrijke rol in de aanklachten tegen Binance en Zhao. De CFTC heeft een aanklacht ingediend, waarbij illegale activiteiten aan het licht kwamen, zoals het aanbieden en uitvoeren van grondstoffenderivatentransacties voor Amerikaanse klanten zonder de juiste identiteitsverificatie. De aanklachten benadrukten de opzettelijke ontduiking van fundamentele wettelijke verplichtingen door Binance en het innen van aanzienlijke handelskosten van Amerikaanse klanten. Het CFTC Whistleblower Program, opgericht in 2010 met de Dodd-Frank Act, kent geldbeloningen toe aan personen die schendingen van grondstoffen melden. Klokkenluiders hebben in CFTC-zaken recht op 10-30% van de fondsen die door de CFTC worden geïnd in verband met hun onthullingen.

Vertrouwelijkheidsbescherming en mogelijke onderscheidingen

Om klokkenluiders te beschermen, houden zowel de CFTC als FinCEN hun betrokkenheid bij succesvolle zaken vertrouwelijk. Deze vertrouwelijkheid geldt ook voor gevallen waarin de openbaarmaking van een gekwalificeerde CFTC-klokkenluider bijdraagt aan het succes van gerelateerde acties van andere overheidsinstanties. De mogelijkheid voor klokkenluiders om beloningen te ontvangen op basis van sancties die door andere instanties zijn geïnd, toont aan dat de handhavingsinspanningen onderling verbonden zijn.

De ongekende SEC Whistleblower Award

In een aparte maar even belangrijke ontwikkeling heeft de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) onlangs haar grootste klokkenluidersprijs ooit toegekend aan een niet nader genoemde persoon. De prijs, in totaal maar liefst 279 miljoen dollar, overtreft het vorige record van $114 miljoen. Deze onderscheiding, gefinancierd door een door het Congres opgericht fonds voor beleggersbescherming, is een voorbeeld van de invloed die klokkenluiders kunnen hebben op het blootleggen van effectenschendingen. Het stimuleringsprogramma voor klokkenluiders van de SEC, gestart op grond van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act in 2010, benadrukt de cruciale rol die klokkenluiders spelen bij het bijstaan van de SEC bij het opleggen van handhavingsmaatregelen.

Implicaties voor de Binance-zaak

Gezien de omvang van de Binance-zaak en het ingewikkelde web van aanklachten met betrekking tot AML, schendingen van sancties en grondstoffenovertredingen, kunnen klokkenluiders cruciaal zijn om licht te werpen op de interne werking van de crypto-uitwisselingsgigant. De mogelijkheid voor klokkenluiders om in aanmerking te komen voor beloningen van maximaal 1,29 miljard dollar in het kader van de CFTC- en AML-klokkenluidersprogramma's maakt de nasleep van deze historische schikking nog ingewikkelder.

De nasleep van de Binance-zaak

Nu het cryptocurrency-landschap worstelt met de gevolgen van de Binance-schikking, komt de rol van klokkenluiders naar voren als een cruciaal aspect van de handhaving van financiële regelgeving. De convergentie van AML-klokkenluidersprogramma's, het CFTC-klokkenluidersprogramma en ongekende SEC-prijzen duidt op een paradigmaverschuiving in het stimuleren van individuen om met informatie naar voren te komen die financiële wanpraktijken aan het licht brengt. Het onderling verbonden karakter van deze programma's, in combinatie met vertrouwelijkheidsbescherming, onderstreept het belang van klokkenluiders voor het waarborgen van de integriteit van financiële markten. In de nasleep van de Binance-zaak kan de crypto-industrie getuige zijn van een toename van klokkenluiders die naar voren komen, aangewakkerd door de belofte van aanzienlijke beloningen en de toewijding om de regels van het financiële systeem te handhaven.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in