Mikä ilmiantajien kanava on paras yritykselleni?

Mikä ilmiantajien kanava on paras yritykselleni?

Olga Hellmann |

Viime vuosina verkkolomakkeiden käyttö sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamiseen on tullut yhä suositumpaa. Tämä johtuu verkkolomakkeiden useista eduista perinteisiin raportointikanaviin verrattuna. Tässä artikkelissa tarkastelemme verkkolomakkeiden etuja ja selitämme miksi ne ovat Paras kanava sääntöjenvastaisuuksista tiedottamiseen .

Nimettömyys ja luottamuksellisuus

Web-lomakkeet tarjoavat nimettömyyden ja luottamuksellisuuden tason, jota on vaikea saavuttaa muiden raportointikanavien kautta. Ilmiantajat voivat kertoa huolistaan ilman pelkoa kostosta, ja järjestö voi tutkia asiaa tietämättä ilmiantajan henkilöllisyyttä. Tämä auttaa rakentamaan luottamusta organisaation ja sen työntekijöiden välille, mikä on välttämätöntä terveellisen työympäristön kannalta.

Saatavuus

Web-lomakkeita on saatavana mistä tahansa Internet-yhteydellä. Tämä helpottaa työntekijöiden huolenaiheita, sijainnista tai työaikataulusta riippumatta. Sen avulla organisaatiot voivat myös vastaanottaa raportteja ajoissa, mikä on kriittistä ongelmien ratkaisemisessa ennen kuin niistä tulee kärjistymistä.

Virtaviivainen raportointiprosessi

Verkkolomakkeet tarjoavat virtaviivaisen raportointiprosessin, jonka avulla ilmiantajien on helpompi ilmoittaa huolistaan. Lomake voidaan räätälöidä keräämään erityisiä tietoja, ja ilmiantaja voi liittää tarvittaessa tositteita. Tämä helpottaa organisaation tutkia ongelmaa ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin.

Keskitetty raportointi

Verkkolomakkeet tarjoavat keskitetyn raportointijärjestelmän, jonka avulla organisaatio voi seurata ja hallita raportteja tehokkaasti. Tämän avulla organisaatioiden on helpompi tunnistaa ilmoitettujen ongelmien mallit ja suuntaukset, mikä voi auttaa ehkäisemään ongelmia tulevaisuudessa.

Taloudellinen

Verkkolomakkeet ovat taloudellisia verrattuna perinteisiin raportointikanaviin. Ne eivät vaadi lisälaitteita tai ohjelmistoja, ja ne voidaan integroida organisaation olemassa olevaan verkkosivustoon. Tämä helpottaa organisaatiota sääntöjenvastaisuuksista ilmoittamista koskevan järjestelmän täytäntöönpano ilman merkittäviä kustannuksia .

yhteenveto

Web-lomakkeet ovat paras kanava ilmiantoon useista syistä. Ne tarjoavat nimettömyyden ja luottamuksellisuuden, ovat käytettävissä mistä tahansa, virtaviivaistaa raportointiprosessia, tarjota keskitettyä raportointia, ja ovat taloudellisia. Ottamalla käyttöön verkkolomake sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamisjärjestelmänä, organisaatiot voivat edistää avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuria varmistaen samalla ilmiantajien suojan. Järjestelmä, joka täyttää kaikki vaatimukset, on WeMoral .

Löysitkö artikkelin mielenkiintoisena? Jaa se muiden kanssa
Saatat myös olla kiinnostunut