Který kanál pro informátory je pro mou společnost nejlepší?

Který kanál pro informátory je pro mou společnost nejlepší?

Olga Hellmann |

V posledních letech, používání webových formulářů k hlášení nesrovnalostí je stále populárnější. Důvodem je několik výhod webových formulářů oproti tradičním kanálům hlášení. V tomto článku se podíváme na výhody webových formulářů a vysvětlíme, proč jsou Nejlepší kanál pro informování o nesrovnalostech .

Anonymita a důvěrnost

Webové formuláře poskytují úroveň anonymity a důvěrnosti, kterou je obtížné dosáhnout prostřednictvím jiných kanálů hlášení. Informátoři mohou hlásit své obavy beze strachu z odvety, a organizace může záležitost vyšetřit, aniž by znala identitu oznamovatele. To pomáhá budovat důvěru mezi organizací a jejími zaměstnanci, což je nezbytné pro zdravé pracovní prostředí.

Dostupnost

Webové formuláře jsou k dispozici odkudkoli s přístupem k internetu. To zaměstnancům usnadňuje vyjádřit své obavy, bez ohledu na místo nebo pracovní plán. Umožňuje také organizacím přijímat zprávy včas, což je zásadní pro řešení problémů dříve, než se stanou eskalací.

Zjednodušený proces podávání zpráv

Webové formuláře poskytují efektivní proces podávání zpráv, který oznamovatelům usnadňuje hlášení jejich obav. Formulář lze přizpůsobit tak, aby shromažďoval konkrétní informace, a informátor může v případě potřeby připojit podpůrné dokumenty. To organizaci usnadňuje vyšetřování problému a přijetí vhodných opatření.

Centralizované podávání zpráv

Webové formuláře poskytují centralizovaný systém hlášení, který umožňuje organizaci efektivně sledovat a spravovat zprávy. To organizacím usnadňuje identifikaci vzorců a trendů v hlášených problémech, což může pomoci předcházet problémům v budoucnosti.

Ekonomický

Webové formuláře jsou ekonomické ve srovnání s tradičními reportovacími kanály. Nevyžadují žádný další hardware ani software a mohou být integrovány do stávajících webových stránek organizace. To usnadňuje organizaci zavedení systému hlášení nesrovnalostí bez vynaložení významných nákladů .

shrnutí

Webové formuláře jsou nejlepším kanálem pro whistleblowing z několika důvodů. Poskytují anonymitu a důvěrnost, jsou přístupné odkudkoli, zefektivnit proces podávání zpráv, poskytovat centralizované podávání zpráv, a jsou ekonomické. Implementací online formuláře jako systému hlášení nesrovnalostí, organizace mohou podporovat kulturu transparentnosti a odpovědnosti a zároveň zajistit ochranu oznamovatelů. Systém, který splňuje všechny požadavky WeMoral .

Považoval jste článek za zajímavý? Sdílejte to s ostatními
Mohlo by vás také zajímat