Powody dla których warto zainwestować w system dla sygnalistów

Powody dla których warto zainwestować w system dla sygnalistów

Agata Malik-Bosak |

Stwórz kanał umożliwiający anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości przez sygnalistów

Podejmowanie działań, które są w stanie zminimalizować ryzyko oszustwa i zapobiegać niewłaściwym działaniom w firmie, powinno być kluczowe dla każdego przedsiębiorstwa. W związku z tym, fundamentalnym narzędziem wielu firm, pozwalającym na ich odpowiednie funkcjonowanie, są specjalne kanały komunikacji dla sygnalistów. Dzięki tym narzędziom, pracownicy otrzymują możliwość szybkiego informowania kierownictwa o wszelkich nieetycznych praktykach i szkodliwych postępowaniach w miejscu pracy. Wszystko to odbywa się anonimowo, bez obaw i reperkusji, dzięki czemu pomoc w zwalczeniu niezgodnych z prawem praktyk, może odbyć się bez żadnych obaw zgłaszającego. Jednocześnie ma on szansę ochronić reputację i wyniki finansowe firmy.

Skuteczne zarządzanie ryzykiem

Celem oprogramowania do zgłaszania nieprawidłowości jest przede wszystkim zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi i samej w sobie możliwości do bezpiecznego zgłaszania wszelkich wykroczeń, których mogli doświadczyć w miejscu pracy. Mogą to być między innymi kradzież, molestowanie seksualne, dyskryminacja czy zwykłe przeinaczanie faktów i danych. Usługa ta niesie za sobą korzyści dla całej firmy, za pomocą skutecznego sposobu oceny i zarządzania ryzykiem, co doprowadza do możliwości powstrzymania problemu zanim rzeczywiście zagrozi firmie.

Wykrywanie oszustw

Oszustwo bazuje na kłamstwach, a im wyższą rangę w firmie ma kłamca, tym trudniej go wykryć. Mogłoby się zdarzyć tak, że pomimo niezbitych dowodów, nikt nie chciałby zgłosić nieprawidłowości bez anonimowej opcji przesłania komunikatu. Za to odpowiada właśnie kanał zgłoszeń dla sygnalistów, dzięki którym strach przed ewentualnymi konsekwencjami, nie jest już problemem.

Nękanie i zastraszanie w miejscu pracy

Zarówno molestowanie, jak wszelkie pogróżki, nie powinny być akceptowane w żadnej organizacji. Nie można dopuścić do tego, by pracownicy czuli się w firmie niepewnie i niekomfortowo, a brak reakcji na takie zachowania, miałby ogromny wpływ na spadek morale przedsiębiorstwa. Jednym z głównych powodów niechętnego zgłaszania nieprawidłowości jest strach przed dyskryminacją i wynikający z tego stres. Z tego tytułu warto pokazać pracownikom, że w firmie nie ma takich praktyk i każdy powinien czuć się bezpiecznie. Z kolei wszystkie odstępstwa od normy nie będą tolerowane i właśnie dlatego należy je zgłaszać.

Zapobiega niepożądanej uwadze mediów

Nękanie, dyskryminacja, oszustwa i nieprawdziwe przedstawianie danych to częste zachowania zarzucane poszczególnym firmom w mediach tak, aby osłabić ich pozycję na rynku. Dzięki whistleblowingowi, liderzy firmy mają szansę zidentyfikować problemy w miejscu pracy i doprowadzać do ich skutecznego rozwiązania. Dobra reputacja twojej firmy, to większa szansa na zdobycie nowych inwestorów, interesariuszy czy nowych pracowników.

Lepszy wizerunek firmy

Inwestycja w narzędzia kontrolujące nieprawidłowe działania to szansa na polepszenie wizerunku firmy. Ktokolwiek zapozna się z jej działalnością, zwróci na to uwagę i doceni fakt, że zależy ci na uczciwości. Osoba, która myśli o tym by dołączyć do grona pracowników firmy, może być bardziej spokojna o ewentualne problemy, wiedząc o istnieniu kanału do zgłoszeń. Firma staje się znana z tego, że pracownicy mogą zabrać w niej głos. Jest to także bezpieczna opcja dla inwestorów.

Eliminowanie prawdziwych problemów

Social media to jedno z miejsc, w którym niezadowoleni pracownicy mogą publikować swoje skargi publicznie. Jeśli jednak na horyzoncie pojawi się poważniejszy problem, osoba zgłaszająca będzie wolała pozostać anonimową. To właśnie takie sprawy podlegają badaniom i dochodzeniom, a jeśli alarm okaże się być fałszywy, będzie wiadomo, że wszystko zostało odpowiednio sprawdzone, by to potwierdzić.

Kluczowa struktura w Twojej firmie

W idealnym świecie, każda z firm powinna posiadać kanał odpowiedzialny za zgłaszanie niewłaściwych praktyk w swoich strukturach. Jeśli dużej firmie przytrafi się skandal, automatycznie przykuje uwagę mediów i poniesie straty finansowe. O ile większe przedsiębiorstwa mogą poradzić sobie z kryzysem wizerunkowym, mniejsze firmy mają na to mniej szans. W związku z tym zakładając nowy biznes, jedną z pierwszych rzeczy powinno być zaplanowanie takich narzędzi w swoim środowisku. Po wdrożeniu działań informacyjnych, firma będzie chroniona. Posiadanie takich narzędzi może pomóc rosnąć firmie na rynku.

Ochrona firmy

Kiedy myśli się o narzędziach do zgłaszania nieprawidłowości, dużą uwagę skupia się na ochronie sygnalisty. System informowania o nieprawidłowościach nie polega jednak wyłącznie na tym. Pracownicy na niższym stanowisku często mają swoich przełożonych, którzy za nich odpowiadają. W przypadku gdy zgłosi się jedną z osób, można uratować reputację drugiej. Opierając się na obserwacjach innych pracowników w miejscu pracy, każdy chroni siebie nawzajem.

Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy

Kanał zgłoszeń dla sygnalistów może przydać się także do zgłaszania nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Odpowiednio wczesne zgłoszenie problemów, które w przyszłości mogłyby zagrozić zdrowiu pracowników, pozwoli uratować nie tylko życie, ale i powstrzymać konsekwencje prawne, wynikające z wypadku. Każdy pracownik ma prawo odmówić pracy, którą uznaje za niespełniającą wymogów bezpieczeństwa. Wprowadzenie takiego kanału zgłoszeń pokazuje także, że firma dba o pracowników w kontekście BHP.

Dobry ład korporacyjny

Dobrze zgrany i doświadczony zespół to podstawa silnej na rynku firmy. Żeby jednak taki zespół znaleźć, niezbędna jest odpowiednia kultura pracy. W obecnych czasach rynek pracy docenia firmy, gdzie pracownicy dostają jak najwięcej swobody, dlatego ponadto muszą być wprowadzone odpowiednie zasady jednocześnie na to pozwalające i chroniące przed chaosem. Dlatego wdrażanie takich rozwiązań jak kanał zgłoszeń dla sygnalistów jest istotne gdy firma chce zachęcić do siebie nowych wartościowych pracowników. Istnieją strony internetowe, gdzie potencjalni pracownicy mogą zapoznać się z kulturą firmy przed podpisaniem umowy i z pewnością wielu z nich z tego skorzysta. Podjęcie działań, dających możliwość zabrania głosu przez sygnalistów, stawia firmę o poziom wyżej od konkurencji.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować