Directiva UE privind avertizorii de integrare

Directiva UE privind avertizorii de integrare

Damian Sawicki |

Abordări privind termenele de implementare Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (așa-numitul act UE de protecție a denunțătorilor). Obiectivul directivei este de a impune întreprinderilor și entităților din sectorul public să pună în aplicare proceduri care să garanteze că angajații pot raporta încălcările în mod confidențial.

Cine intră sub incidența legii privind protecția avertizorilor?

Entitățile identificate în directivă ca obligate să introducă proceduri includ:

  • Enterprises angajarea cel puțin 50 de angajațiindiferent de natura activității,
  • Întreprinderi mici și microîntreprinderi, care participă la licitațiile de achiziții publice, utilizează măsura UE, sunt expuși spălării banilor sau aparțin unor entități reglementate din sectorul serviciilor financiare;
  • Persoane juridice din România Sectorul public.

Care sunt consecințele introducerii protecției avertizorilor?

Noile obligații vor include în special:

  • creatură sigure și confidențiale interne și externe proceduri de raportare de către denunțători folosind canale de raportare securizate,
  • Asigurarea anonimatul și protecția denunțători împotriva represaliilor,
  • Realizarea monitorizare și înregistrări notificările primite,
  • Efectuarea follow-up să oprească încălcările legii și să prevină incidentele viitoare.

Noile reglementări înseamnă, înainte de toate, întreprinzătorii trebuie să adapteze procedurile existente la cerințele stabilite în directivă sau să creeze în cadrul societății un sistem cuprinzător de acceptare, analiză și transmitere confidențială a informațiilor privind încălcările dreptului comunitar. Funcționarea sistemelor care funcționează corect poate fi gestionată de un angajat instruit, un responsabil cu protecția datelor sau o companie externă.

De când trebuie să se adapteze companiile la noile cerințe?

Entități din sectorul privat care angajează de la 250 de angajați și entități în sectorul public sunt obligați să pună în aplicare mecanisme de raportare cel târziu până la 17.12.2021 Pentru persoanele juridice din sectorul privat care angajează mai puțin de 250 de angajați Termenul a fost extins la 17 Decembrie 2023

Ce amenință entitățile care nu au implementat cerințele reglementărilor privind avertizorii de integritate?

Entitățile care nu pun în aplicare procedurile prevăzute de directivă, în special nu introduc canale de raportare sigure, se vor aplica sancțiuni eficace, proporționale și disuasive. Cuantumul sancțiunilor va fi stabilit de legiuitorul național.

Unde pot găsi textul Directivei UE privind avertizorii de integrare?

Puteți descărca textul directivei privind avertizorii de integritate de pe pagina EUR-Lex: Directiva (UE) 2019/1937 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2019 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (RO/78/2019/ROT/1).

Cum să implementăm un sistem pentru denunțători într-o companie?

Soluția noastră respectă pe deplin toate reglementările UE și locale. Oferim o implementare de o zi și fără probleme. Pe lângă faptul că compania dvs. respectă cerințele legale, ne pasă de imaginea organizației dvs. ca mediu de lucru transparent și sigur. Verifica cum funcționează sistemul de denunțare.

Ați găsit articolul interesant? Împărtășește-l cu alții
Ați putea fi, de asemenea, interesat