Směrnice EU o informátorů

Směrnice EU o informátorů

Damian Sawicki |

Přístupy k termínu realizace Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které nahlásí porušení práva Unie (tzv. zákon EU o ochraně oznamovatelů). Cílem směrnice je požadovat, aby podniky a subjekty ve veřejném sektoru zavedly postupy, které zajistí, aby zaměstnanci mohli oznamovat porušení důvěrně.

Kdo spadá pod zákon o ochraně oznamovatelů?

Subjekty, které jsou ve směrnici označeny jako povinné zavést postupy, zahrnují:

  • Enterprises zaměstnává minimálně 50 zaměstnancůbez ohledu na povahu činnosti,
  • Malé a mikropodniky, které se účastní veřejných zakázek, využívají opatření EU, jsou vystaveny praní peněz nebo patří regulovaným subjektům v odvětví finančních služeb,
  • Právnické osoby v Veřejný sektor.

Jaké jsou důsledky zavedení ochrany oznamovatelů?

Nové povinnosti budou zahrnovat zejména:

  • stvoření Bezpečné a důvěrné vnitřní a vnější postupy pro podávání zpráv oznamovateli pomocí zabezpečené kanály hlášení,
  • Zajištění anonymita a ochrana oznamovatelé proti odvetným opatřením,
  • Dirigování monitorování a záznamy přijatá oznámení,
  • Děláním následná opatření zastavit porušování zákona a zabránit budoucím incidentům.

Nová nařízení znamenají především, že podnikatelé musí přizpůsobit stávající postupy požadavkům stanoveným ve směrnici nebo vytvořit v rámci společnosti ucelený systém pro důvěrné přijímání, analýzu a předávání informací o porušení předpisů. Provoz řádně fungujících systémů může zvládnout vyškolený zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo externí společnost.

Odkdy se firmy musí přizpůsobit novým požadavkům?

Subjekty soukromého sektoru zaměstnávající od 250 zaměstnanců a subjekty ve veřejném sektoru jsou povinni zavést mechanismy podávání zpráv nejpozději 17.12.2021 Pro právnické osoby v soukromém sektoru, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců Termín byl rozšířen na 17 prosinec 2023

Co ohrožuje subjekty, které neimplementovaly požadavky předpisů oznamovatelů?

Subjekty, které neprovádějí postupy podle směrnice, zejména nezavádějí bezpečné kanály pro oznamování, budou uplatňovány účinné, přiměřené a odrazující sankce. Výše sankcí určí vnitrostátní zákonodárce.

Kde najdu znění směrnice EU o oznamovatelích?

Text směrnice o oznamovatelích si můžete stáhnout na stránce EUR-Lex: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které nahlásí porušení práva Unie (PE/78/2019/REV/1).

Jak implementovat systém pro oznamovatele ve společnosti?

Naše řešení je plně v souladu se všemi evropskými a místními předpisy. Nabízíme jednodenní a bezproblémovou implementaci. Kromě toho, že vaše společnost splňuje zákonné požadavky, nám záleží na image vaší organizace jako transparentního a bezpečného pracovního prostředí. Zkontrolovat jak funguje systém oznamovatelů.

Považoval jste článek za zajímavý? Sdílejte to s ostatními
Mohlo by vás také zajímat