Direktiva EU o prijaviteljih

Direktiva EU o prijaviteljih

Damian Sawicki |

Pristopi roka izvajanja Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki poročajo o kršitvah prava Unije (t. i. zakon EU o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti). Cilj direktive je zahtevati od podjetij in subjektov v javnem sektorju, da izvajajo postopke, ki zagotavljajo zaupno prijavo kršitev delavcev.

Kdo spada pod zakon o zaščiti žvižgačev?

Subjekti, ki so v Direktivi opredeljeni kot dolžni uvesti postopke, vključujejo:

  • Enterprises zaposlujejo najmanj 50 zaposlenihne glede na naravo dejavnosti,
  • Mala in mikro podjetja, ki sodelujejo pri javnih naročilih, uporabljajo ukrep EU, so izpostavljeni pranju denarja ali pripadajo reguliranim subjektom v sektorju finančnih storitev,
  • Pravne osebe v Javni sektor.

Kakšne so posledice uvedbe zaščite žvižgačev?

Nove obveznosti bodo vključevale zlasti:

Nove uredbe pomenijo, da morajo podjetniki prilagoditi obstoječe postopke zahtevam iz Direktive ali ustvariti celovit sistem znotraj podjetja za zaupno sprejemanje, analizo in posredovanje informacij o kršitvah. Delovanje pravilno delujočih sistemov lahko obravnava usposobljeni delavec, pooblaščena oseba za varstvo podatkov ali zunanje podjetje.

Od kdaj se morajo podjetja prilagoditi novim zahtevam?

Subjekti zasebnega sektorja, ki zaposlujejo od 250 zaposlenih in subjekti v javnem sektorju morajo izvajati mehanizme poročanja najpozneje do 17.12.2021 Za pravne osebe v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo manj kot 250 zaposlenih Izraz je bil razširjen na 17 December 2023

Kaj ogroža subjekte, ki niso izvajali zahtev predpisov o prijaviteljih nepravilnosti?

Subjekti, ki ne izvajajo postopkov v skladu z Direktivo, zlasti ne uvajajo varnih kanalov poročanja, uporabljale se bodo učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije. Znesek sankcij bo določil nacionalni zakonodajalec.

Kje lahko najdem besedilo direktive EU o prijaviteljih nepravilnosti?

Besedilo direktive o prijaviteljih lahko prenesete na strani EUR-Lex: Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o varstvu oseb, ki poročajo o kršitvah prava Unije (PE/78/2019/REV/1).

Kako implementirati sistem za prijavitelje nepravilnosti v podjetju?

Naša rešitev je v celoti skladna z vsemi predpisi EU in lokalnimi predpisi. Ponujamo enodnevno in brezskrbno izvajanje. Poleg tega, da vaše podjetje izpolnjuje zakonske zahteve, skrbimo tudi za podobo vaše organizacije kot preglednega in varnega delovnega okolja. Preveri kako deluje sistem prijaviteljev nepravilnosti.

Se vam je članek zdel zanimiv? Delite ga z drugimi
Morda vas bo zanimalo tudi