EU Whistleblower-direktiv

EU Whistleblower-direktiv

Damian Sawicki |

Tilgange til gennemførelsesfristen Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (den såkaldte EU-whistleblower-beskyttelseslov). Formålet med direktivet er at kræve, at virksomheder og enheder i den offentlige sektor gennemfører procedurer, der sikrer, at arbejdstagerne kan indberette overtrædelser fortroligt.

Hvem falder ind under loven om beskyttelse af whistleblowere?

De enheder, der i direktivet er udpeget som forpligtede til at indføre procedurer, omfatter:

  • Enterprises ansætter mindst 50 ansatteuanset aktivitetens art
  • Små virksomheder og mikrovirksomheder, som deltager i offentlige udbud, anvender EU-foranstaltningen, er udsat for hvidvaskning af penge eller tilhører regulerede enheder i sektoren for finansielle tjenesteydelser
  • Juridiske enheder i Den offentlige sektor.

Hvad er konsekvenserne af at indføre whistleblower-beskyttelse?

De nye forpligtelser vil navnlig omfatte:

De nye regler betyder først og fremmest, at iværksættere skal tilpasse de eksisterende procedurer til kravene i direktivet eller skabe et omfattende system i virksomheden for fortrolig accept, analyse og videregivelse af oplysninger om overtrædelser. Driften af velfungerende systemer kan håndteres af en uddannet medarbejder, en databeskyttelsesansvarlig eller en ekstern virksomhed.

Siden hvornår skal virksomheder tilpasse sig de nye krav?

Enheder i den private sektor, der beskæftiger fra 250 medarbejdere og enheder i den offentlige sektor er forpligtet til at gennemføre rapporteringsmekanismer senest 17.12.2021 For juridiske enheder i den private sektor, der beskæftiger mindre end 250 ansatte Udtrykket er blevet udvidet til 17 December 2023

Hvad truer enheder, der ikke har implementeret kravene i whistleblower-regler?

Enheder, der ikke gennemfører procedurerne i direktivet, navnlig ikke indfører sikre rapporteringskanaler, og der vil blive anvendt effektive, står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning. Sanktionernes størrelse fastsættes af den nationale lovgiver.

Hvor kan jeg finde teksten til EU's whistleblower-direktiv?

Du kan downloade teksten til whistleblower-direktivet på EUR-Lex-siden: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (PE/78/2019/OMDR/1).

Hvordan implementeres et system til whistleblowers i en virksomhed?

Vores løsning er i fuld overensstemmelse med alle EU- og lokale regler. Vi tilbyder en-dags og problemfri implementering. Ud over det faktum, at din virksomhed overholder lovkrav, interesserer vi os for din organisations image som et gennemsigtigt og sikkert arbejdsmiljø. Check hvordan whistleblower-systemet fungerer.

Fandt du artiklen interessant? Del det med andre
Du kan være også interesseret i