EUs varslerdirektiv

EUs varslerdirektiv

Damian Sawicki |

Gjennomføring frist tilnærminger Europaparlamentets og rådets direktiv 2019/1937 om beskyttelse av personer som rapporterer brudd på unionsretten (den såkalte EUs varslerbeskyttelseslov). Formålet med direktivet er å kreve at foretak og virksomheter i offentlig sektor iverksetter prosedyrer som sikrer at ansatte kan rapportere brudd konfidensielt.

Hvem faller inn under varslerbeskyttelsesloven?

Enhetene som er identifisert i direktivet som forpliktet til å innføre prosedyrer inkluderer:

  • Enterprises ansette minst 50 ansatteuavhengig av aktivitetens art,
  • Små og mikro bedrifter, som deltar i anbud om offentlige anskaffelser, bruker EU-tiltaket, blir utsatt for hvitvasking av penger eller tilhører regulerte enheter i sektoren for finansielle tjenester,
  • Juridiske enheter i Offentlig sektor.

Hva er konsekvensene av å innføre varslerbeskyttelse?

De nye forpliktelsene vil omfatte spesielt:

  • skapning sikker og konfidensiell internt og eksternt prosedyrer for rapportering av varslere ved hjelp av sikre rapporteringskanaler,
  • Sikre anonymitet og beskyttelse varslere mot gjengjeldelse,
  • Gjennomføring overvåking og poster meldinger mottatt,
  • Å lage oppfølging for å stoppe brudd på loven og forhindre fremtidige hendelser.

Det nye regelverket innebærer, før alt, entreprenører må tilpasse eksisterende prosedyrer til kravene i direktivet eller å skape et omfattende system i selskapet for konfidensiell aksept, analyse og overføring av informasjon om overtredelser. Driften av riktig fungerende systemer kan håndteres av en utdannet ansatt, en databeskyttelsesansvarlig eller et eksternt selskap.

Siden når trenger selskaper å tilpasse seg de nye kravene?

Enheter i privat sektor som ansetter fra 250 ansatte og enheter i offentlig sektor er pålagt å implementere rapporteringsmekanismer senest innen 17.12.2021 For juridiske personer i privat sektor ansette mindre enn 250 ansatte Begrepet er utvidet til 17. desember 2023

Hva truer enheter som ikke har implementert kravene i varslerbestemmelsene?

Enheter som ikke implementerer prosedyrene i henhold til direktivet, spesielt ikke innfører sikre rapporteringskanaler, effektive, forholdsmessige og avskallende sanksjoner vil bli anvendt. Mengden sanksjoner vil bli bestemt av den nasjonale lovgiveren.

Hvor finner jeg teksten i EUs varslingsdirektiv?

Du kan laste ned teksten til varslerdirektivet på EUR-Lex-siden: Europaparlamentets og rådets direktiv 2019/1937 av 23. oktober 2019 om beskyttelse av personer som rapporterer brudd på unionsloven (PE/78/2019/REV/1).

Hvordan implementere et system for varslere i et selskap?

Vår løsning er i samsvar med alle EU og lokale forskrifter. Vi tilbyr en dags og problemfri implementering. I tillegg til at bedriften din overholder juridiske krav, bryr vi oss om organisasjonens image som et gjennomsiktig og trygt arbeidsmiljø. Sjekk hvordan varslersystemet fungerer.

Fant du artikkelen interessant? Del det med andre
Du kan også være interessert i