ELi rikkumisest teatajate direktiiv

ELi rikkumisest teatajate direktiiv

Damian Sawicki |

Rakendamise tähtaja lähenemisviisid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (nn rikkumisest teatajate kaitse seadus). Direktiivi eesmärk on nõuda, et avaliku sektori ettevõtjad ja üksused rakendaksid menetlusi, mis tagavad, et töötajad saaksid rikkumistest konfidentsiaalselt teatada.

Kes kuulub rikkumisest teatajate kaitse seaduse alla?

Käesolevas direktiivis määratletud üksused, kes on kohustatud kehtestama menetlusi, hõlmavad järgmist:

  • Enterprises, kes töötavad vähemalt 50 töötajatolenemata tegevuse olemusest,
  • Väike- ja mikroettevõtted, kes osalevad riigihangete pakkumistes, kasutavad ELi meedet, puutuvad kokku rahapesuga või kuuluvad finantsteenuste sektori reguleeritud üksustele,
  • Juriidilised isikud Avalik sektor.

Millised on rikkumisest teatajate kaitse kasutuselevõtmise tagajärjed?

Uued kohustused hõlmavad eelkõige järgmist:

  • olend turvaline ja konfidentsiaalne sise- ja välispoliitika rikkumisest teatajate aruandluse kord kasutades turvalised aruandluskanalid,
  • Tagamine anonüümsus ja kaitse rikkumisest teatajad kättemaksude vastu,
  • Läbiviimine järelevalve ja dokumendid saadud teated,
  • tegemine järelmeetmete lõpetada seaduserikkumisi ja vältida tulevikus intsidente.

Uued eeskirjad tähendavad, et ettevõtjad peavad kohandama olemasolevaid menetlusi direktiivis sätestatud nõuetega või looma äriühingus tervikliku süsteemi rikkumisi käsitleva teabe konfidentsiaalseks vastuvõtmiseks, analüüsimiseks ja edastamiseks. Korralikult toimivate süsteemide toimimisega võivad tegeleda koolitatud töötaja, andmekaitseametnik või väline ettevõte.

Millal peavad ettevõtted uute nõuetega kohanema?

Erasektori üksused, kes töötavad 250 töötajalt ja üksused avalikus sektoris on kohustatud rakendama aruandlusmehhanisme hiljemalt 17.12.2021 Juriidiliste isikute erasektoris töötavad vähem kui 250 töötajat Mõistet on pikendatud 17 detsember 2023

Mis ähvardab üksusi, kes ei ole rakendanud rikkumisest teatajate eeskirjade nõudeid?

Üksused, kes ei rakenda direktiivis sätestatud menetlusi, eelkõige ei kehtesta ohutuid aruandluskanaleid, rakendatakse tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid sanktsioone. Sanktsioonide suuruse määrab kindlaks liikmesriigi seadusandja.

Kust leida rikkumisest teatajate ELi direktiivi teksti?

Rikkumisest teatajate direktiivi teksti saab alla laadida EUR-Lexi lehelt: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1937 , 23. oktoober 2019, liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (PE/78/2019/REV/1).

Kuidas rakendada rikkumisest teatajate süsteemi ettevõttes?

Meie lahendus vastab täielikult kõikidele ELi ja kohalikele eeskirjadele. Pakume ühepäevast ja muretut rakendamist. Lisaks asjaolule, et teie ettevõte vastab juriidilistele nõuetele, hoolime teie organisatsiooni kuvandest kui läbipaistvast ja turvalisest töökeskkonnast. Kontrollima kuidas rikkumisest teatajate süsteem töötab.

Kas leidsite artikli huvitavaks? Jagage seda teistega
Võite olla huvitatud ka