Jaką korzyść dla pracowników przynosi sygnalizowanie?

Jaką korzyść dla pracowników przynosi sygnalizowanie?

Marta Giemza |

Sygnalista ma na celu wykrycie przez pracownika nieuczciwych, nielegalnych, oszukańczych lub niebezpiecznych praktyk swojego pracodawcy lub współpracownika. Pracownik, który zgłasza niewłaściwe zachowanie, które jego zdaniem leży w interesie publicznym, jest upoważnioną osobą w organizacji lub miejscu pracy, w zależności od przestrzeganych procedur. Są one tym, co znamy jako zgłaszanie lub informowanie o nieprawidłowościach.

Wzrost sygnalizowania nieprawidłowości rozpoczął się wraz z globalnym kryzysem finansowym w latach 2007–2008, który doprowadził do rozprawienia się z korupcją korporacyjną, a dziś korzyści płynące z systemu informowania o nieprawidłowościach wykraczają poza ujawnianie nieprawidłowości finansowych. Informacje uzyskane z działań sygnalizacyjnych mogą być nieocenione dla organizacji, które chcą zapobiec szkodom w wyniku tych działań. Co więcej, badania pokazują, że wdrożenie odpowiednich i skutecznych kanałów komunikacji wewnętrznej, za pośrednictwem których pracownicy mogą wyrażać obawy dotyczące wątpliwych działań, przynosi korzyści pracownikom w takim samym stopniu, jak i organizacji.

Systemy informowania o nieprawidłowościach mogą stać się cenną częścią kompleksowej strategii zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, która zachęca do odpowiedzialności i daje pracownikom głos i wpływ w miejscu pracy. Uczciwość i przejrzystość pomagają umożliwić jasną i skuteczną komunikację między pracownikami a działami zarządzania, prowadząc do wyższej produktywności i efektywności. Dzięki uczciwości wśród pracowników jest prawdopodobne, że większa kultywacja oddanych i lojalnych pracowników pomoże Twojej firmie odnieść sukces.

Polityka informowania o nieprawidłowościach

Skuteczna polityka informowania o nieprawidłowościach poprawia również środowisko etyczne poprzez zwiększenie zaufania pracowników, że ich obawy etyczne będą traktowane poważnie i że nie będą karani za próby zgłaszania w dobrej wierze domniemanych naruszeń prawa lub kodeksu etycznego.

Co więcej, z niedawnego badania klientów dotyczącego sygnalizowania nieprawidłowości organizacyjnych wynika, że 50% respondentów stwierdziło, że budowanie zaufania jest główną zaletą systemu whistleblowingu. Sugeruje to, że sygnalizowanie nieprawidłowości wykroczyło poza gorące linie wczesnego ostrzegania i stanowi obecnie ważną część organizacyjnego zestawu narzędzi etycznych.

Należy jednak pamiętać, że aby system dla sygnalistów spełniał swoją rolę i był korzystny zarówno dla organizacji, jak i pracowników, musi być odpowiedni dla organizacji. Oznacza to, że najlepsze efekty przyniesie system whistleblowingu, który będzie dostosowany do specyfiki organizacji i jej pracowników. Wdrożenie systemu polega nie tylko na dostarczeniu odpowiedniego oprogramowania, ale przede wszystkim na stworzeniu odpowiednich polityk wewnętrznych i odpowiednim przeszkoleniu pracowników.

Każda polityka powinna zawierać szczegółowe informacje na temat tego, co pracownicy powinni wiedzieć w przypadku sygnalisty. Polityka dotycząca sygnalistów dla pracowników powinna wyjaśniać ich procedury ujawniania informacji oraz sposób, w jaki oczekują informacji zwrotnych. Powinien również pokazywać, jak pracownik gwizdał i jak doświadczył wyniku. Ostatecznie celem powinno być zarówno zapewnienie samego systemu, ale przede wszystkim zapewnienie komfortu i anonimowości sygnalisty.

Czy artykuł był interesujący? Podziel się nim z innymi
Może Cię również zainteresować