Hoe kan klokkenluiders ten goede komen aan werknemers?

Hoe kan klokkenluiders ten goede komen aan werknemers?

Marta Giemza |

Een klokkenluider is wanneer een werknemer oneerlijke, illegale, frauduleuze of gevaarlijke praktijken van zijn of haar werkgever of collega ontdekt. Een werknemer die melding maakt van wangedrag dat volgens hem in het algemeen belang is, is een bevoegd persoon binnen een organisatie of werkplek, afhankelijk van de gevolgde procedures. Ze zijn wat we kennen als verslaggeving of klokkenluider.

De opkomst van klokkenluiders begon met de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008, die leidde tot een hardhandig optreden tegen corruptie in bedrijven, en vandaag de dag reiken de voordelen van een klokkenluiderssysteem verder dan het blootleggen van financiële onregelmatigheden. De informatie die wordt verkregen uit klokkenluidersactiviteiten kan van onschatbare waarde zijn voor organisaties die schade als gevolg van deze activiteiten willen voorkomen. Bovendien tonen onderzoeken aan dat de implementatie van adequate en effectieve interne communicatiekanalen waarmee werknemers hun zorgen over dubieuze activiteiten kunnen uiten, werknemers evenzeer ten goede komt als de organisatie er baat bij heeft.

Klokkenluiderssystemen kunnen een waardevol onderdeel worden van een alomvattende strategie voor gezondheids- en veiligheidsbeheer die aanmoedigt om verantwoording af te leggen en werknemers een stem en invloed geeft op de werkplek. Eerlijkheid en transparantie helpen om duidelijke en effectieve communicatie tussen werknemers en managementafdelingen mogelijk te maken, wat leidt tot een hogere productiviteit en efficiëntie. Als werknemers eerlijk zijn, is het waarschijnlijk dat een hoger aantal toegewijde en loyale werknemers uw bedrijf zal helpen succesvol te zijn.

Beleid inzake klokkenluiders

Een effectieve klokkenluidersbeleid verbetert ook het ethische klimaat door het vertrouwen van werknemers te vergroten dat hun ethische zorgen serieus worden genomen en dat ze niet zullen worden gestraft voor pogingen om te goeder trouw melding te maken van vermeende inbreuken op de wet of de ethische code.

Bovendien blijkt uit een recent klantenonderzoek over klokkenluiders in organisaties dat 50% van de respondenten zei dat het opbouwen van vertrouwen het belangrijkste voordeel is van een klokkenluiderssysteem. Dit wijst erop dat klokkenluiders niet langer meldpunten voor vroegtijdige waarschuwing zijn en nu een belangrijk onderdeel vormen van de ethische toolbox van organisaties.

Echter, om de klokkenluiderssysteem om zijn rol te vervullen en zowel voor de organisatie als voor de medewerkers ten goede te komen, moet het geschikt zijn voor de organisatie. Dit betekent dat de beste resultaten zullen resulteren in een klokkenluiderssysteem dat is aangepast aan de specifieke kenmerken van de organisatie en haar medewerkers. De implementatie van het systeem bestaat niet alleen uit het beschikbaar stellen van geschikte software, maar vooral uit het opstellen van passend intern beleid en een goede opleiding van medewerkers.

Elk beleid moet informatie bevatten over wat werknemers moeten weten in geval van een klokkenluider. Een klokkenluidersbeleid voor werknemers moet uitleggen wat hun procedures zijn voor het openbaar maken van informatie en hoe zij feedback verwachten. Daarop moet ook blijken hoe de werknemer heeft gefloten en hoe hij het resultaat heeft ervaren. Uiteindelijk moet het doel zijn om het systeem zelf te waarborgen, maar vooral om het comfort en de anonimiteit van de klokkenluider te waarborgen.

Vond je het artikel interessant? Deel het met anderen
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in