Vláda PiS úmyselne odložila implementáciu smernice o ochrane oznamovateľov pred voľbami?

Vláda PiS úmyselne odložila implementáciu smernice o ochrane oznamovateľov pred voľbami?

Marek Tekieli |

Turbulentný proces prevzatia moci v Poľsku po jesenných parlamentných voľbách v roku 2023, v ktorých Spojená pravica, ktorá je pri moci už 8 rokov, stratila svoju väčšinu, vyvoláva otázky týkajúce sa okrem iného otázok týkajúcich sa oneskorenia Poľska pri implementácii predpisov o ochrane oznamovateľov.

Ochrana oznamovateľov v Poľsku — prečo je dôležitá?

V súlade s legislatívnymi zásadami platnými v Európskej únii je každý členský štát povinný vykonávať nariadenia vyplývajúce z prijatých smerníc EÚ. V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb nahlasujúcich porušenie práva Únie sa od členských štátov vyžaduje, aby prijali ustanovenia, ktoré poskytujú ochranu osobám nahlasujúcim porušenie práva, a zároveň zaväzujú zamestnávateľov, aby prijali nariadenia a zaviedli postupy zamerané na umožnenie oznamovateľov nahlasovať.

Ustanovenia o ochrane oznamovateľov sú súčasťou širšej politiky predchádzania korupcii a boja proti korupcii na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ.

Vláda PiS a oneskorenie pri vykonávaní smernice

Od objavenia sa prvého návrhu poľského zákona, ktorým sa vykonávajú ustanovenia o ochrane oznamovateľov, uplynuli viac ako 2 roky a súčasná verzia návrhu pochádza zo začiatku roka. Nariadenia mali byť implementované do 17. decembra 2021, ale táto lehota bola pre určité skupiny podnikov odložená na 17. decembra 2023.

Smernica o oznamovateľoch nie je jediná, ktorú Poľsko nezaviedlo včas, ale v kontexte nedávnych parlamentných volieb vzniká otázka, či je oneskorenie v tomto prípade náhodné alebo úmyselné konanie strany pri moci od roku 2015.

Teória úmyselného oneskorenia: Ochrana pred vlnou výpovedí?

Vláda PiS, ktorá čelí perspektíve prehry vo voľbách, mohla očakávať zvýšenie počtu hlásení o zneužívaní a nezrovnalostiach, najmä ak by oznamovatelia boli chránení novými nariadeniami. Bolo teda oneskorenie pri implementácii smernice strategickým krokom na ochranu pred možnými výpoveďami?

V kontexte posledných 8 rokov vlády PiS došlo k mnohým prípadom kontroverzií a obvinení zo zneužívania. Možnosť, že oznamovatelia chránení novými zákonmi môžu odhaliť viac informácií o týchto zneužívaniach, mohla byť znepokojená pre tých, ktorí sú pri moci.

Oneskorenie vykonávania ustanovení o ochrane oznamovateľov by preto mohlo byť pokusom o ochranu pred potenciálnou vlnou výpovedí, ktoré by mohli obviniť bývalých členov vlády.

Vzhľadom na skutočnosť, že nové nariadenia rozširujú ochranu oznamovateľov nielen na porušovanie práva EÚ, ale aj na vnútroštátne právne predpisy, rozsah potenciálnych správ by mohol byť oveľa širší.

To by mohlo viesť k ďalším problémom, ktoré by vláda PiS musela riešiť, možno v menej priaznivom svetle. V takejto situácii by sa oneskorenie vykonávania nariadení mohlo považovať za taktický politický krok.

Zistili ste, že článok je zaujímavý? Zdieľajte ho s ostatnými
Tiež by vás mohlo zaujímať