Odložila vláda Právo a spravedlnost úmyslně provádění směrnice o ochraně oznamovatelů před volbami?

Odložila vláda Právo a spravedlnost úmyslně provádění směrnice o ochraně oznamovatelů před volbami?

Marek Tekieli |

Turbulentní proces převzetí moci v Polsku po podzimních parlamentních volbách v roce 2023, při nichž jednotná pravice, která je u moci 8 let, ztratila většinu, vyvolává otázky týkající se mimo jiné otázek souvisejících se zpožděním Polska s implementací předpisů o ochraně oznamovatelů.

Ochrana oznamovatelů v Polsku — proč je důležitá?

V souladu s legislativními zásadami platnými v Evropské unii je každý členský stát povinen provádět předpisy vyplývající z přijatých směrnic EU. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie vyžaduje, aby členské státy přijaly ustanovení, která poskytují ochranu osobám oznamujícím porušení právních předpisů, a zároveň zavazují zaměstnavatele, aby přijali nařízení a prováděli postupy, jejichž cílem je umožnit oznamovatelům ohlašovat.

Ustanovení o ochraně oznamovatelů jsou součástí širší politiky předcházení korupci a boje proti ní, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU.

Vláda PiS a zpoždění v provádění směrnice

Od vydání prvního návrhu polského zákona, kterým se provádí ustanovení o ochraně oznamovatelů, uplynuly více než dva roky a současná verze návrhu pochází od začátku roku. Nařízení měla být provedena do 17. prosince 2021, ale tento termín byl pro určité skupiny podniků odložen na 17. prosince 2023.

Směrnice o oznamovatelích není jediná, kterou Polsko neprovedlo včas, ale v souvislosti s nedávnými parlamentními volbami vyvstává otázka, zda je zpoždění v tomto případě náhodným nebo úmyslným jednáním strany u moci od roku 2015.

Teorie úmyslného zpoždění: Ochrana před vlnou výpovědí?

Vláda Právo a spravedlnost, která čelí vyhlídce na prohru voleb, mohla očekávat nárůst počtu zpráv o zneužívání a nesrovnalostech, zejména pokud by byli oznamovatelé chráněni novými předpisy. Bylo tedy zpoždění při provádění směrnice strategickým krokem na ochranu před možnými výpovědkami?

V kontextu posledních 8 let vlády PiS došlo k četným případům kontroverzí a obvinění ze zneužití. Možnost, že by oznamovatelé, chráněni novými zákony, mohli odhalit více informací o tomto zneužívání, mohla být pro ty, kteří jsou u moci, znepokojovat.

Zpoždění provádění ustanovení o ochraně oznamovatelů by proto mohlo být pokusem o ochranu před potenciální vlnou výpovědí, která by mohla usvědčovat bývalé členy vlády.

Vzhledem k tomu, že nová nařízení rozšiřuje ochranu oznamovatelů nejen na porušení práva EU, ale i na vnitrostátní právo, by rozsah případných hlášení mohl být mnohem širší.

To by mohlo vyústit v další problémy, které by vláda PiS musela řešit, možná v méně příznivém světle. V takové situaci by oddálení provádění předpisů mohlo být považováno za taktický politický krok.

Považoval jste článek za zajímavý? Sdílejte to s ostatními
Mohlo by vás také zajímat