Har PiS-regjeringen med vilje forsinket implementeringen av direktivet om beskyttelse av varslere før valget?

Har PiS-regjeringen med vilje forsinket implementeringen av direktivet om beskyttelse av varslere før valget?

Marek Tekieli |

Den turbulente prosessen med å ta makten i Polen etter høstens parlamentsvalg i 2023, der forente høyresiden, som har sittet ved makten i 8 år, mistet flertallet, reiser spørsmål angående blant annet spørsmål knyttet til Polens forsinkelse i implementeringen av varslerbeskyttelsesforskrifter.

Varslerbeskyttelse i Polen — hvorfor er det viktig?

I samsvar med de lovgivningsmessige prinsippene som gjelder i EU, er hvert medlemsland forpliktet til å implementere forskriftene som følger av de vedtatte EU-direktivene. Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1937 av 23. oktober 2019 om beskyttelse av personer som rapporterer brudd på unionsretten krever at medlemsstatene vedtar bestemmelser som gir beskyttelse til personer som rapporterer lovbrudd, og samtidig forplikter arbeidsgivere til å vedta forskrifter og iverksette prosedyrer som skal gjøre det mulig for varslere å rapportere.

Bestemmelsene om beskyttelse av varslere er en del av en bredere politikk for forebygging og bekjempelse av korrupsjon, både på nasjonalt og EU-nivå.

PiS-regjeringen og forsinkelsen i gjennomføringen av direktivet

Mer enn 2 år har gått siden den polske lovens første utkast til implementering av varslerbeskyttelsesbestemmelsene, og den nåværende versjonen av utkastet kommer fra begynnelsen av året. Forskriften skulle iverksettes innen 17. desember 2021, men denne fristen ble utsatt til 17. desember 2023 for enkelte foretaksgrupper.

Varslerdirektivet er ikke det eneste som Polen ikke har implementert i tide, men i sammenheng med det nylige parlamentsvalget oppstår spørsmålet om forsinkelsen, i dette tilfellet, er tilfeldig eller en bevisst handling fra partiet ved makten siden 2015.

Forsettlig forsinkelsesteori: En beskyttelse mot en bølge av oppsigelser?

PiS-regjeringen, som står overfor utsiktene til å tape valget, kunne ha forventet en økning i antall rapporter om overgrep og uregelmessigheter, spesielt hvis varslere ble beskyttet av nye regler. Så var forsinkelsen i gjennomføringen av direktivet et strategisk grep for å beskytte mot potensielle oppsigelser?

I sammenheng med de siste 8 årene av PiS styre, har det vært mange tilfeller av kontroverser og påstander om misbruk. Muligheten for at varslere, beskyttet av nye lover, kunne avsløre mer informasjon om disse overgrepene, kan ha vært en bekymring for de som har makten.

Å forsinke implementeringen av varslerbeskyttelsesbestemmelsene kan, derfor, være et forsøk på å beskytte mot en potensiell bølge av oppsigelser som kan inkriminere tidligere regjeringsmedlemmer.

Med tanke på det faktum at de nye forskriftene utvider beskyttelsen av varslere ikke bare til brudd på EU-retten, men også til nasjonal lovgivning, kan omfanget av potensielle rapporter være mye bredere.

Dette kan resultere i flere spørsmål som PiS-regjeringen måtte ta opp, kanskje i et mindre gunstig lys. I en slik situasjon kan forsinkelse av gjennomføringen av regelverket sees på som et taktisk politisk trekk.

Fant du artikkelen interessant? Del det med andre
Du kan også være interessert i