Marek Tekieli

Marek Tekieli

Junior compliance spesialist, overvåker gjennomføringen av samsvar politikk og intern flyt av informasjon. Co-organiserer treninger. Han er ansvarlig for å overvåke og støtte implementeringen av eksisterende forskrifter.

marek.tekieli@wemoral.com