Marek Tekieli

Marek Tekieli

Jaunākais atbilstības speciālists, uzrauga atbilstības politikas īstenošanu un iekšējo informācijas plūsmu. Kopīgi organizē apmācības. Viņš ir atbildīgs par esošo noteikumu īstenošanas uzraudzību un atbalstīšanu.

marek.tekieli@wemoral.com